ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความโง่

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความโง่-, *ความโง่*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiocyความโง่เขลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
It's folly to say one owes anything to one's motherมัน'ความโง่ที่จะพูดหนึ่ง owe anything ถึงแม่ของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll teach you all our foolishness.ฉันจะสอนความโง่ของเราให้ Gandhi (1982)
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)
You eat some razor blades or glass in something they give you what are you dead of?มันอาจสับใบมีดโกน ใส่ในของที่ให้เรากิน จะตายเปล่า ด้วยความโง่เง่า Casualties of War (1989)
What, and you think I killed him to stop him writing some stupid article?อะไรนะ คุณคิดว่าผมฆ่าเขา... ...เพื่อจะหยุดเขาเขียน บทความโง่ๆพรรค์นั้น? Basic Instinct (1992)
In me, they see their own daughters, just as ignorant of all the hopes and dreams our mothers brought to this country.เหมือนกับความโง่เขลาของทั้งความหวังและความฝัน ที่เหล่าแม่ของเราได้นำมาสู่ประเทศนี้ด้วย The Joy Luck Club (1993)
- What's stupid about it?- อะไรคือความโง่เกี่ยวกับมันได้หรือไม่ Showtime (2002)
Become a foolความโง่กำลังคืบคลาน Sex Is Zero (2002)
A classic fool.ความโง่เง่าแสนคลาสสิค Love Actually (2003)
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา Pride & Prejudice (2005)
JIMMY: Now you're representing, fool.เอาหละโชว์ความโง่ของมึงต่อไป American Pie Presents: Band Camp (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crassitude[N] ความโง่เง่า
fatuity[N] ความโง่เขลา, See also: ความไม่ฉลาด, ความโง่เง่า, Syn. folly, indiocy
foolishness[N] ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness
idiocy[N] ความโง่เขลา (คำไม่สุภาพ), See also: การกระทำที่โง่เขลา, Syn. foolishness, madness
imbecility[N] ความโง่, See also: ความโง่เง่า, ความปัญญาอ่อน, ความไม่เต็มบาท, Syn. absurdity, foolishness, idiocy
inanity[N] ความโง่เขลา, Syn. foolishness, silliness
insipience[N] ความโง่
muddle-headedness[N] ความโง่
obtuseness[N] ความโง่
silliness[N] ความโง่เขลา, Syn. foolishness, imbecility, stupidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
folly(ฟอล'ลี) n. ความโง่,การกระทำที่โง่ ๆ ,เรื่องที่สิ้นเปลืองมากแต่ไร้ประโยชน์
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food
hanky-pankyn. การหลอกลวง,นิสัยไม่ดี,ความโง่,นิสัยขี้เล่น,การพูดเล่น., Syn. hankey-pankey
idiocy(อิด'ดีอะซี) n. ความโง่ที่สุด,ความเซ่อที่สุด,พฤติการณ์ที่โง่มาก,, Syn. folly ###A. sense
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่
imbecility(อิมบิซิล'ลิที) n. ความโง่,ความเบาปัญญา,ความไม่เต็มบาท, Syn. foolishness
inanity(อิแนน' นิที) n. การขาดความคิด, ความโง่, ความว่างเปล่า, การขาดความหมาย
insipience(อินซิพ'เพียนซฺ) n. ความโง่., See also: insipient adj. insipiencely adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา
folly(n) ความเขลา,ความโง่,ความโง่เขลา
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
idiocy(n) ความโง่,ความบ้า,ความบ๊องส์,ความเซ่อ
ignorance(n) ความเขลา,ความโง่,อวิชชา
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
inanity(n) ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า
stupidity(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเขลา
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top