Search result for

คลาน

(42 entries)
(0.2168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลาน-, *คลาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาน[V] move slowly, See also: crawl, Example: มีรถเก๋งคันใหม่เอี่ยมคลานเข้ามาจอดที่หน้าตึก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ
คลาน[V] creep, See also: crawl, Example: น้องเล็กคลานได้เร็วมาก, Thai definition: เคลื่อนที่ไปด้วยมือและเข่า
คลานเข่า[V] crawl, See also: crawl on knees, creep, advance slowly, Syn. เดินเข่า, Example: หลานคนโปรดคลานเข่าเข้าไปรับกำไลทองจากคุณย่า, Thai definition: เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเข่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลาน(คฺลาน) ก. เคลื่อนไปด้วยมือและเข่าอย่างเด็ก
คลานกริยาที่ใช้มือทั้ง ๒ และเข่าทั้ง ๒ ทาบพื้นแล้วเคลื่อนไป เรียกว่า คลานสี่ตีน หรือ คลานสี่เท้า
คลานกิริยาที่เคลื่อนไปด้วยเข่า เรียกว่า คลานเข่า, เคลื่อนไปด้วยเข่าและศอก เรียกว่า คลานศอก
คลานกิริยาที่เดินไปอย่างช้า ๆ ของสัตว์บางชนิด เช่น เต่า จระเข้, เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ เช่น รถยนต์ค่อย ๆ คลานไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've discovered that one of us has beenคุณคิดว่าใครในพวกเรา จะคลานไปเอาได้ Adverse Events (2008)
You crawled 20 miles?คุณเคยคลานไกล 20 ไมล์ Adverse Events (2008)
It caused the rectal bleed, and now junior Miss Steinem's junior must be pressing on her vagus nerve, slowing her heart to a crawl.เพราะลำไส้ตรงมีเลือดออก มิส สเตเนม จูเนียร์ อาจกดดันเส้นประสาทvagus ทำให้หัวใจเธอช้าลงจนเหมือนคลาน Dying Changes Everything (2008)
Crawl!คลานมา Portrait of a Beauty (2008)
On your fours now, or the picture gets it!คลานสี่ขาไปสิ หรือว่าต้องให้ข้าทำแบบนี้ Portrait of a Beauty (2008)
Crawl!คลานมานี่ Portrait of a Beauty (2008)
Like father like sonคลานมาหาข้า แบบที่ลูกคลานหาพ่อไง Portrait of a Beauty (2008)
After your father got thrown out for lack of skills, he crawled like a dog and kissed KIM Hong-do's arse... to get you into Dohwaseo, right?เมื่อครั้งที่พ่อเจ้าตกต่ำจนไร้ที่ไป เขาก็คลานเหมือนหมามาจูบก้น ของคิมฮองดูอย่างเช่นเจ้าวันนี้ เพื่อที่จะได้มาอยู่ในสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
She wasn't all elbows and knees anymore.เธอไม่ใช่เด็กที่ล้มลุกคลุกคลานอีกแล้ว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Please, they're crawling in my mouth. Please, I beg you, get them off.มันกำลังคลานเข้าปากฉันแล้ว เอามันออกไปที ขอร้องล่ะ The Dark Knight (2008)
- In fact... creeps me out just bein' around you fags.- จริง ๆ แล้ว... คลานมาหาฉันก็ทำให้พวกแกตุ๊ดแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Don't be here when I get back. Find a rock, crawl under it, stay there.หาหินซักก้อนคลานเข้าไปหลบอยู่ในนั้น Jumper (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawl[VI] คลาน, See also: คืบคลาน, Syn. creep
creep[VI] คลาน, See also: เลื้อย, Syn. crawl
on all fours[IDM] คลาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

English-Thai: Nontri Dictionary
clamber(vi) คลาน,ตะกาย,ปีน,ปีนป่าย
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
crawly(adj) เกี่ยวกับการคลาน
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creep(vi) เลื้อย,คลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
reptile(n) สัตว์เลื้อยคลาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top