ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กิตติศัพท์

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิตติศัพท์-, *กิตติศัพท์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติศัพท์น. เสียงเล่าลือ, เสียงสรรเสริญ, เสียงยกย่อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm surprised you're squeamish. That's not your reputation.ฉันแปลกใจที่คุณตกใจง่าย นั่นไม่ใช่กิตติศัพท์ของคุณ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He's an Oxford-educated psychologist who wrote a monograph on serial killers and the occult that helped to catch Monty Props in 1988.- อย่างไร ? - จากกิตติศัพท์ ค่ะ อืม... Deep Throat (1993)
Hey, have you heard of our gang?เฮ้,แกเคยได้ยิน กิตติศัพท์แก๊งค์เรามั้ย? My Tutor Friend (2003)
- Got a bit of a rep is what I've heard.- กิตติศัพท์เขาใช้ได้เลย Goal! The Dream Begins (2005)
- We must be diplomatic....ที่มีกิตติศัพท์ อันระบือไกล 300 (2006)
Hi. We've heard so much about you. Are you in a costume?ไง ชัค กิตติศัพท์ไม่เบานะ นี่ชุดร่วมงานเหรอ Pilot (2007)
I have heard so much about you.- กิตติศัพท์ดังไม่ใช่เล่น Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Conscious of there being a shadow on poor ellen olenska's reputation.รู้สึกถึงเงาบนกิตติศัพท์ของเอลเลนที่น่าสงสาร The Age of Dissonance (2009)
ah, where he earned a reputation for very effective interrogation techniques.อ่า... เขามีกิตติศัพท์ด้าน การทรมานเหยื่อ The Bond in the Boot (2009)
Perhaps your reputation has been exaggerated.งั้นบางทีกิตติศัพท์ของเจ้า คงจะเป็นการกล่าวเกินจริงสินะ Holocron Heist (2009)
I know his reputation. But I still like my chances.ก็รู้กิตติศัพท์เขาอยู่ค่ะ แต่ฉันยังคงชอบเสี่ยง Your Secrets Are Safe (2010)
That's illegal in Massachusetts.เป็นกิตติศัพท์กันดีว่าเธอชอบช่วยเหลือคน Edge of Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fame[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
odour[N] กิตติศัพท์, Syn. repute
renown[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, Syn. fame, repute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
renown(รีเนานฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ, Syn. fame,repute,celebrity
repute(รีพิวทฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,ความโด่งดัง vt. มีชื่อว่า,ขนานนามว่า,ถือว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
renown(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติคุณ
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์
report(n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top