Search result for

การแจก

(60 entries)
(0.22 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแจก-, *การแจก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแจกแจง[N] distribution, Syn. การปัน, การจ่าย, การจ่ายแจก, Example: ีมีการแจกแจงข้าวปลาอาหารไปยังชนบท
การแจกแจง[N] explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ
การแจกจ่าย[N] distribution, Example: รัฐบาลเริ่มทำการแจกจ่ายถุงยังชีพส่งไปให้แก่ประชาชนในชนบทที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributionการแจกแจง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frequency distributionการแจกแจงความถี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probability distributionการแจกแจงความน่าจะเป็น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duration distributionการแจกแจงช่วงเวลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unimodal distributionการแจกแจงฐานนิยมเดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
marginal distributionการแจกแจงตามขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bimodal distributionการแจกแจงทวิฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
๊Uniform distribution (Probability theory)การแจกแจงเอกรูป (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซองส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pareto distributionการแจกแจงพาเรโต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parsing (Computer grammar))การแจกแจงรูปประโยค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lognormal distributionการแจกแจงลอกนอร์มอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weibull distributionการแจกแจงไวบูลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age distribution (Demography)การแจกแจงอายุ (ประชากรศาสตร์) [TU Subject Heading]
Binomial distributionการแจกแจงทวินาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is that noise you're making? Laughter? I never heard of it!ความสับสนวุ่นวายนี้เป็นการแจกจ่ายอะไร เสียงหัวเราะ ก่อนที่ฉันไม่ได้ยิน Kung Fu Panda (2008)
We'll be giving away a complete set of Mr. Brain DVDs, which go on sale 9/30, to 20 viewers.เราจะทำการแจก Mr. Brain DVDs ชุดสมบูรณ์ ที่จะออกจำหน่าย ในวันที่30 กันยายน แก่ผู้ชม 20 ท่าน Episode #1.8 (2009)
- the bernoulli distributionแฟนสาวชาวแคนาดาของลูกเป็นไงบ้าง? การแจกแจงแบบ Bernoulli Introduction to Statistics (2009)
Is the number of successesคือการแจกแจงความน่าจะเป็น... Introduction to Statistics (2009)
Violent scenes in London today as police clashed with protesters over the controversial new blood-rationing schemes.พร้อมกับผู้ประท้วง ได้เข้ามาโต้เถียง กับนโยบายในการใช้เลือดใหม่ ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า นโยบายในการแจกจ่ายเลือดใหม่นี่ Daybreakers (2009)
Distributive principles...กฎการแจกแจง Precious (2009)
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ Shutter Island (2010)
You need to access the ship's distribution network.คุณต้องเข้าระบบ เครือข่ายการแจกจ่ายของยาน Awakening (2010)
Sorry, I was running a diagnostic on the ship's power distribution network, and I think--ขอโทษครับ ผมกำลังดำเนินการ หาต้นตอ ของเครือข่ายการแจกจ่ายพลังงานของยานลำนี้อยู่ และผมคิดว่า... Resurgence (2010)
Later, when receiving the medal, he suddenly appeared.ต่อมาเมื่อมีการแจกเหรียญ เขาปรากฏตัวขึ้นปุ๊บปั๊บ The Fugitive: Plan B (2010)
He sure has strict guidelines.เค้ามีกฎที่เคร่งครัดในการแจกของขวัญ Episode #1.11 (2010)
Not a request. A special dispensation.ไม่ได้ขอหรอก แค่การแจกจ่ายพิเศษ I Am Number Nine (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแจกเงิน[n. exp.] (kān jaēk ngoen) EN: cash giveaways   
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaēng) EN: distribution   
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaēng) EN: explication   
การแจกแจงแบบปกติ[n. exp.] (kān jaēkjaēng baēp pakati = kān jaēkjaēng baēp pokkati) EN: normal distribution   FR: distribution normale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deal[N] การแจกจ่าย, See also: การจัดสรร, การแบ่งปัน, Syn. apportionment, distribution
deal[N] การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่
dispensation[N] การแจกจ่าย, See also: การให้, Syn. dispersion
distribution[N] การแจกจ่าย, See also: การปันส่วน, การกระจาย, การแบ่งสรร
enumeration[N] การแจกแจง, See also: การระบุ, การจาระไน
explication[N] การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation
issue[N] การแจกจ่าย, See also: การออกมา, การประกาศ, Syn. distribution, promulgation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
enumeration(n) การแจกแจง,การจาระไน,การนับ,การระบุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
配付[はいふ, haifu] (n ) การแจกจ่ายแต่ละคน การแจกจ่ายให้รายตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top