Search result for

การเลี้ยง

(65 entries)
(0.2318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเลี้ยง-, *การเลี้ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเลี้ยงชีพ[N] earning a living, See also: making a living, seeking a livelihood, Syn. การดำรงชีพ, Example: ชาวบ้านหาปลาในทะเลเพื่อการเลี้ยงชีพกันไปวันหนึ่งๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระพอก ๑การเลี้ยงกัน, ที่เลี้ยงกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nurtureการเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breastfeedingการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abalone cultureการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ [TU Subject Heading]
Animal cultureการเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]
Aquarium fish farmingการเลี้ยงปลาตู้ [TU Subject Heading]
Bee cultureการเลี้ยงผึ้ง [TU Subject Heading]
Breast feedingการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา [TU Subject Heading]
Child rearingการเลี้ยงเด็ก [TU Subject Heading]
Crab cultureการเลี้ยงปู [TU Subject Heading]
Crocodile farmingการเลี้ยงจระเข้ [TU Subject Heading]
Dairy farmingการเลี้ยงโคนม [TU Subject Heading]
Deer farmingการเลี้ยงกวาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With the custody battle for my kid coming up,คดีสิทธิในการเลี้ยงดูลูก ทำให้ผมตัดสินใจ... And How Does That Make You Kill? (2008)
And your ex is gonna get full custody.และสามีเก่าคุณก็จะได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียว And How Does That Make You Kill? (2008)
Since Lee Dong Wook's welcome ceremony might be linked to an illegal gathering...ในเมื่อการเลี้ยงตอนรับ อีดงอุค มันอาจ เกี่ยวข้องกับการรวมตัวเพื่อทำเรื่องผิดกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
You know, there's nothing like the experience... of raising your first dog.คุณรู้ไหม ไม่มีอะไรจะเหมือนประสบการณ์ ในการเลี้ยงหมาตัวแรกของคุณหรอก Marley & Me (2008)
About the whole, uh, nature versus nurture thing,เรื่องเกี่ยวกับ ธรรมชาติสร้าง หรือ การเลี้ยงดู Safe and Sound (2008)
No, no, I don't want to keep him. I don't.เปล่า เปล่า ผมไม่ได้ต้องการเลี้ยงมัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
This isn't a boarding service, it's a pound, pal!ที่นี่ไม่มีบริการเลี้ยงดู แต่เป็นกักขังสุนัข Hachi: A Dog's Tale (2009)
you want to keep it.คุณต้องการเลี้ยงมัน Hachi: A Dog's Tale (2009)
We fought... over custody, and we went to court.เราต่อสู้กันเรื่องสิทธิการเลี้ยงดู เราขึ้นศาล Look What He Dug Up This Time (2009)
You also have a failed marriage, two stints in rehab, a kid you never see, and you're in one hell of a custody battle.ชีวิตแต่งงานก็ล้มเหลว เลิกลาไปถึง2ครั้ง มีลูกที่ไม่เคยเจอ และคุณก็ สู้เพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูอยู่ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- Also, how you can adopt your very own slug worm, when we come back...ในการเลี้ยงหนอนของคุณเอง พบกันช่วงหน้าครับ The Ugly Truth (2009)
It was like if he got a taste of that comforting childhood treat, the world would become innocent again and everything would return to normall.มันก็คงเหมือนกับว่า เขาคงได้รับการเลี้ยงดูตอนเด็กเป็นอย่างดี โลกคงดูไร้เดียงสาอีกครั้ง และทุกอย่างคงกลับเป็นเหมือนเดิม Zombieland (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลี้ยง[n.] (kān līeng) FR: festin [m] ; banquet [m]
การเลี้ยงกุมาร[n. exp.] (kān līeng kumān) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การเลี้ยงดูเด็กอ่อน[n. exp.] (kān līengdū dek-øn) EN: baby care   
การเลี่ยงภาษี[n. exp.] (kān līeng phāsī) EN: tax avoidance ; avoidance of tax   
การเลี้ยงลูก[n. exp.] (kān līeng lūk) FR: éducation d'un enfant [f]
การเลี้ยงสัตว์[n. exp.] (kān līeng sat) FR: élevage [m] ; domestication [f]
การเลี่ยงหลีก[n. exp.] (kān līeng līk) EN: avoidance   
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ [n. exp.] (kān līeng høi malaēngphū) FR: mytiliculture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animal husbandry[N] การเลี้ยงสัตว์
apiculture[N] การเลี้ยงผึ้ง, Syn. beekeeping
get-together[N] การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน, Syn. informal gathering
pisciculture[N] การเลี้ยงปลา
rearing[N] การเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็กให้เติบโต
saturnalia[N] การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า, Syn. revelry, spree
upbringing[N] การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน, Syn. breeding, rearing
woolgrowing[N] การเลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดขนไปขาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal husbandryการเลี้ยงสัตว์, วิชาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์, สัตวบาล. -animal husbandman n.
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
convivial(คันวิฟ'เวิล) adj. เจ้าสำราญ,ชอบกินเลี้ยง,ชอบดื่มหาสำราญ,เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง, See also: convivialist n. ดูconvivial conviviality n. ดูconvivial
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
fete(n) พิธี,งานฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงฉลอง
husbandry(n) กสิกร,การเพาะปลูก,การเลี้ยงสัตว์,การดูแล
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
orgy(n) การเลี้ยง,การสนุกสนาน
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farewellการเลี้ยงส่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top