ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กังวาน

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กังวาน-, *กังวาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังวาน[ADV] reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai definition: ก้องอยู่ได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังวานว. ก้องอยู่ได้นาน เช่น เสียงระฆังกังวาน, มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
Oh, say, can you see how good this looks?โอ้ คุณเห็นมั้ยมันดูดีแค่ไหน ให้เสรีภาพก้องกังวาน I Heart Huckabees (2004)
that kind of ringing sound.ซาวด์ที่มีความกังวาน It Might Get Loud (2008)
(Chimes)(เสียง กังวานThe Treasure of Serena Madre (2009)
Is there a ringing in your ears? No.- เสียงมันดังก้องกังวานอยู่าในหูของคุณไหม Full Measure (2010)
These chimes are just like the ones I saw at the Owens condo.เสียงกังวาน แบบนี้ชั้นเหมือนเคยเห็น ที่คอนโดครอบครัวโอเวน. Out of the Light (2011)
♪ Ring through my ears and sting my eyes ♪#กังวานมายังหูและทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ Ring through my ears and sting my eyes ♪#เสียงกังวานมาเข้าหูและทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ The sun would set so high, ring through my ears ♪#ดวงตะวันขึ้นชูโชติบนฟ้า เสียงก้องกังวานมาเข้าหู The Spanish Teacher (2012)
(PHONE CHIMES) You got it.โทรศัพท์เสียงกังวาน) คุณได้รับมัน. Paranoia (2013)
Al Qaeda!เสียงกังวานWe're the Millers (2013)
Black Cock Down!เสียงกังวานWe're the Millers (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous   FR: sonore ; résonant = résonnant ; retentissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orotund[ADJ] กังวานชัด, See also: ก้องกังวาน, Syn. bombastic
reverberate[VI] ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
cling(คลิง) {clung,clung,clinging,clings} v. ยึด,ติดกับ,ทำให้เกิดเสียงกังวาน n. เสียงกังวาน
peal(พีล) n. เสียงระฆังที่นานและดัง -v. ดังกังวาน
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด
resonant(เรซ'ซะเนินทฺ) adj. ก้อง,เกี่ยวกับเสียงสะท้อน,กังวาน,ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ
resonate(เรซ'ซะเนท) vt. ทำให้กังวาน,ทำให้สะท้อนกลับ,ขยายเสียงให้สั่นสะเทือน vi. สะท้อนเสียง,ดังก้อง, See also: resonation n.
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน,ก้อง,กังวาน,รุนแรง,เฉียบขาด,n. เสียงกระดิ่ง,เสียงกริ่ง,เสียงกังวาน

English-Thai: Nontri Dictionary
peal(n) เสียงระฆัง,เสียงดังกังวาน
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน
resonant(adj) ดังกังวาน,ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ,ก้อง,สะท้อน
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
silvery(adj) แจ่มใส,กังวาน,มีสีเงิน
sonorous(adj) กังวาน,มีเสียงดัง,ดังสนั่น
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน

German-Thai: Longdo Dictionary
klingen(vi) |klang, hat geklungen| ส่งเสียงดังกังวาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top