Search result for

กรุย

(25 entries)
(0.3822 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรุย-, *กรุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุย[V] pave, See also: clear the way, Example: หน่วยงาน ร.พ.ช.ท่านได้เข้าไปกรุยหญ้า และพูนดินทราย จ่อเข้าไปเกือบถึงหมู่บ้าน, Thai definition: ถางเป็นแนวไว้
กรุยทาง[V] pave, See also: survey a route, blaze a trail, clear way, pare way, Syn. กรุย, Example: รัฐบาลกำลังจะกรุยทางไปยังชายแดน
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรุย(กฺรุย) น. หลักที่ปักรายไว้เป็นเครื่องหมาย เช่น ปักกรุย.
กรุย(กฺรุย) ก. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่นจอบ เสียม หรือแทรกเตอร์ เปิดทางถางทางเพื่อเป็นแนวไว้, เป็นแนวไว้ เช่น กรุยทาง
กรุยโดยปริยายหมายความว่า เปิดทางให้สะดวก.
กรุย(กฺรุย) ว. ทำทีท่าเจ้าชู้ เช่น ห่มเพลาะกรูมกรอกรุยฉุยเฉิดฉัน (มณีพิชัย).
กรุยกราย(-กฺราย) ว. อาการที่เดินทำทีท่าเจ้าชู้
กรุยกรายมีท่าทางหยิบหย่ง
กรุยกรายในบทกลอนใช้ว่า กรายกรุย ก็มี เช่น อย่านุ่งลายกรายกรุยทำฉุยไป (สุภาษิตสุนทรภู่).
กรุยเกรียว(กฺรุยเกฺรียว) ว. เกรียวกราว เช่น แสรกเสียงกรุยเกรียว (ดุษฎีสังเวย).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On your way to take the queen. Do you disagree?เพื่อ กรุย ทางไปสู่ ควีน นายไม่เห็นด้วยเหรอ? Chuck in Real Life (2008)
It's undignified to always lead with the bank book.ดูไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ ถ้าแกจะเอาเงินมากรุยทาง Loyal and True (2008)
You are Sandover material, son... real go-getter, carving your own way.นายมันของจริง ไอ้ลูกชาย มีความพยายาม กรุยทางมาด้วยตัวเอง It's a Terrible Life (2009)
He told Ruiz and I when we first came into the interrogation room.เขาบอกรุยซ์กับผมตอนที่ พวกเรามาที่ ห้องสอบสวนครั้งแรก Rite of Passage (2010)
His way into the presidency.เพื่อกรุยทางให้ตัวเองได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี The San Lorenzo Job (2010)
Frilly dresses and tutus are not my idea of art.กระโปรงสั้นกรุยกราย ไม่ใช่ศิลปะสำหรับผมเลย Damien Darko (2011)
The whole while that he lay there dying, he was still trying to claw his way toward me, still trying to kill me, like it was the most important thing he could do with his last breath.ช่วงเวลาทั้งหมด ที่เขาล้มลงกำลังจะตาย เขายังพยายามที่จะเอา กรงเล็บของเขาตะกรุยใส่ฉัน ไม่ละความพยายามที่จะฆ่าฉัน Code Breaker (2011)
Say you're working on a screenplay about an undercover agent's quest to make it back home to D.C.บอกไปว่า คุณกำลังเขียนบทละคร เกี่ยวกับปฎิบัติการของนักสืบ ที่พยายามกรุยทางกลับบ้านที่ดีซี Heat Run (2013)
Yeah, yeah, he was trying to work his way in as a new supplier on the I-5 corridor.เคยสิ เคย เขากำลังพยายามกรุยทาง เข้าไปเป็นซัพพลายเออร์เจ้าใหม่ ในแถบทางหลวง ไอ-5 Goodbye High (2013)
- would they have "put it to bed"? - No.คุณจะเก็บมันเข้ากรุยังงั้นเหรอ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
If it's just scouts, we can fight our way out.ถ้าเป็นแค่พวกเสือป่า เราก็พอจะกรุยทางออกไปได้ We Are Grounders: Part 2 (2014)
In the middle of a comeback.กำลังกรุยทางกลับอยู่ Pilot: Part 1 (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรุย[v.] (krui) EN: clear the way ; pave the way ; open a new road   
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way   FR: se frayer un chemin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top