ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ungrateful*

AH0 N G R EY1 T F AH0 L   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ungrateful, -ungrateful-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungrateful[ADJ] อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful
ungrateful[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disapproval, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You ungrateful, purgerous, barbarous man.ไอ้คนเนรคุณ ไอ้คนหาเรื่อง ไอ้คนป่าเถื่อน Don Juan DeMarco (1994)
A monarch who fails to keep his word is uncivilized, unenlightened and ungrateful.พระราชาธิบดีที่ไม่รักษาคำพูดของเขาจะไม่พัฒนา ไม่มีความรู้ และน่าสะอิดสะเอียน. Anna and the King (1999)
You ungrateful little brat!นังลูกไม่รักดี American Beauty (1999)
You ungrateful bastard!ไอ้คนเนรคุณ Failan (2001)
Don't say yes in that ungrateful way.แกพูด ครับ แบบไม่ค่อยเต็มใจเลยนี่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Ungrateful pigs.หมูเนรคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
Ungrateful cretins.เข้าเจ้าเนรคุณ Cubeº: Cube Zero (2004)
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก Saving Face (2004)
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู Saving Face (2004)
Most people are so ungrateful to be alive.คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต Saw (2004)
Most people are so ungrateful to be alive.คนส่วนใหญ่มักไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิต Saw (2004)
Well, it's a good thing you're going to a chocolate factory, you ungrateful little--เอ้อ มันเป็นสิ่งดีนะที่เธอจะได้ไปโรงงาน ช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Ungrateful child! I shall never speak to you again.ลูกเนรคุณ ต่อไปนี้ ฉันจะไม่พูดกับแกอีก Pride & Prejudice (2005)
Share thy profit, you ungrateful cur!กินนอกกินใน ช่างน่าละอาย The King and the Clown (2005)
We should have let him die. I'll kill this ungrateful wretch!เราน่าจะปล่อยให้มันตาย ข้าจะฆ่ามันอย่างไม่ปราณี Episode #1.8 (2006)
Most people are so ungrateful to be alive, but not you, not anymore.ผู้คนไม่รู้ค่าของชีวิต แต่ไม่ใช่คุณ ไม่ใช่อีกต่อไป Saw III (2006)
And the ungrateful child has broken my heart.แต่แล้วเจ้าเด็กอกตัญญู ก็ได้หักหลังฉัน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Surprised that, uh- that-that my life could fall apart... if this one weak sister, this ungrateful failure... elects to sell me out to save his own skin?แปลกใจที่.. ที่ฉัน.. ที่ชีวิตฉัน.. Cassandra's Dream (2007)
I was so flustered I think I might have seemed ungrateful.ฉันรู้สึกแปลกๆ สงสัยจะไม่ค่อยสบาย The First Taste (2008)
You disrespectful, ungrateful, selfish woman!คุณมันเห็นแก่ตัว ไม่ให้เกียรติสามี Fireproof (2008)
She's ungrateful.ไม่นึกถึงใจผม Fireproof (2008)
I'll do anything i can to help you seed that ungrateful son of a bitch straight to hell.ผมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยพวกคุณ ส่งไอ้ชาติชั่วทรพีนั่นลงนรก Minimal Loss (2008)
You wicked, ungrateful girl!นังตัวดูด คนเนรคุณ! What More Do I Need? (2008)
The girls are spoiled, stupid and ungrateful.ผู้หญิงพวกนั้นหนะ สปอล์ย งี่เง่าแล้วก้อนิสัยแย่ The Serena Also Rises (2008)
You're nothing but an ugly, ungrateful little whore!แกมันเป็นคนไม่ดี แกมันคนเนรคุณ! Superhero Movie (2008)
- ... my nose is the size of Jupiter. so ungrateful.จมูกฉันใหญ่เท่าดาวอังคาร แย่มาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And you say Juanita is a little ungrateful?เธอบอกว่า ฮัวนิต้า เป็นเด็กไม่รู้จักสำนึกบุญคุณ ? Marry Me a Little (2009)
AND UNGRATEFUL FOR MY LOVE, AND LOOK WHERE SHE ENDED UP.จากที่หนูอยู่นี่ นั่นก็ดูไม่เลวเท่าไหร่ Valley Girls (2009)
Well, now, I don't mean to be ungrateful, Doctor, but why would I waste a second of my time to help her?เอาล่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอกตัญญูนะคะหมอ แต่ทำไมฉันต้องเสียเวลาในชีวิตฉันไปช่วยเธอด้วย Frankie & Alice (2010)
What do you mean "ungrateful"?คุณหมายความว่ายังไงเรื่องคำว่า "อกตัญญู" Frankie & Alice (2010)
With that ungrateful husband of hers.กับสามีที่ไม่ค่อยน่ายินดีของเธอ Legends (2010)
I do, General, and I certainly don't want to come across as being ungrateful for the, the villa or the car or the stipend.ผมจะทำครับ ท่านนายพล และผมไม่ค่อยมั่นใจว่า ผมพร้อมที่จะเป็น คนที่จะไปอยู่ในบ้านหลังนั้น Chuck Versus the American Hero (2010)
That's why I say this kind of ungrateful fellow should not be nurtured.ก็บอกแล้วว่าไม่น่าไปเลี้ยงดูคนแปลกๆแบบหมอนั่นเลย Episode #1.7 (2010)
How could he be so ungrateful?เขาทำเรื่องน่ารังเกียจอย่างนั้นได้ยังไง? Episode #1.18 (2010)
Don't be ungrateful. You know how much that costs? Eight hundred bucks.อย่าทำเสียน้ำใจน่า. Limitless (2011)
Milton, you wouldn't be here without me, you ungrateful shit.คุณอึเนรคุณ Drive Angry (2011)
Like I would feed such an ungrateful creature as you!อย่างกับข้าจะให้ สัตว์เเย่ๆ แบบแก Mirror, Mirror (2011)
I got two ungrateful kids a dwarfish, hairy, elfin servant and a random tablecloth-wearing Asian...ฉันมีลูกห่วยแตกสองคน... ...คนใช้ที่ แคระแกรน คนนดก หูยาว... . A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Don't you get snarky with me, you ungrateful toad.อย่ามาเจ้ากี้เจ้าการกับแม่นะ ไอเสียงพูลลาบ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
You've become an ungrateful narcissist.เธอกลายเป็นคนหลงตัวเองที่เนรคุณ Today I Do (2011)
Ungrateful little pricks.พวกนี้มันเนรคุณ Smokey and the Bandit (2011)
You know, you ungrateful bastard.นายมันไอ้คนเนรคุณ Dentist of Detroit (2011)
You were nothing but ungrateful.แกไม่มีความหมายอะไรเลย นอกจากความอกกตัญญู Death's Door (2011)
Constance, I don't want to be rude or seem ungrateful,คอนสแตน ฉันไม่อยากจะหยาบคาย หรือทำให้ดูไม่ดี Spooky Little Girl (2011)
- I want you the hell off of my campus, you ungrateful backstabber.- มันดีกว่า... - ผมต้องการให้คุณ ออกไปจากวิทยาลัยผม ไอ้คนทรยศ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
Um, I don't mean to sound like an ungrateful hungover floozy, but what am I doing here?ฉันไม่ได้เจตนา เป็นสาวเมาแอ๋เนรคุณ แต่ฉันมาทำอะไรที่นี่? The Wake-Up Bomb (2011)
I tried to save this man's life and I think he's stupid, childish and ungrateful.ฉันเคยช่วยชีวิตของชายคนนี้ และฉันว่าเค้าโง่ หน่อมแน้ม แถมเนรคุณ Iron Sky (2012)
Now, I watched my wife work all day gettin' 30 bags together for you ungrateful sons-a-bitches, and all I can hear is criticize, criticize, criticize!แกรู้ไหมฉันต้องเฝ้าเมียฉันทำไอ้นี่ทั้งวัน ทำ30ถุงให้พร้อมสำหรับพวกหัวสูงไอ้ลูกสุนัขทั้งหลาย ไม่พอใจ Django Unchained (2012)
Now, that's an ungrateful thank-you from the cynical eyes of the law.นายคิดว่าเขาจะทรยศหรือไง.. ขอบคุณ สำหรับการเหยียดหยามของกฎหมาย Stealing Home (2012)
I hate to sound ungrateful, but I am really getting tired of everybody treating me like I was made out of glass.แต่หนูเบื่อที่คนทำตัวกับหนู เหมือนกับว่าหนูทำมาจากแก้ว Kingdom of the Blind (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ungratefulAfter all we had done, he was still ungrateful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้คุณ[V] be ungrateful, See also: be unthankful, be unappreciative, Syn. ไม่รู้บุญคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Example: เขาช่างไม่รู้คุณบุคคลที่คอยช่วยเหลือเขามาตั้งแต่เล็ก, Thai definition: ไม่รู้สึกหรือไม่ระลึกถึงความช่วยเหลืออุปการะที่ได้จากผู้อื่น
ทรพี[N] ungrateful child, Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี, Example: ทรพี เป็นคำที่มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นลูกอกตัญญู, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. เนรคุณ, อกตัญญู, Ant. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ, Example: เขาไม่เคยคิดที่จะนิรคุณเจ้านายเลย, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
เนรคุณ[V] be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
อกตัญญุตา[N] ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู[ADJ] ungrateful, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู[V] be ungrateful, See also: lack of gratitude, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: เขาอตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่มีวันเจริญได้แน่, Thai definition: ไม่รู้คุณคน, ไม่รู้จักบุญคุณ, ไม่สำนึกบญคุณ, Notes: (บาลี)
มักขะ[N] lack of gratitude, See also: ingratitude, ungratefulness, Thai definition: หนึ่งในอุปกิเลส 16 หมายถึงความลบหลู่คุณท่าน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
ความอกตัญญู[n.] (khwām akatanyū) EN: ingratitude ; ungratefulness   
ไม่สำนึกบุญคุณ[adj.] (mai samneuk bunkhun) EN: ungrateful   FR: peu reconnaissant ; ingrat
เนรคุณ[v.] (nērakhun) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGRATEFUL    AH0 N G R EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungrateful    (j) ˈʌngrˈɛɪtfəl (uh1 n g r ei1 t f @ l)
ungratefully    (a) ˈʌngrˈɛɪtfəliː (uh1 n g r ei1 t f @ l ii)
ungratefulness    (n) ˈʌngrˈɛɪtfəlnəs (uh1 n g r ei1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love, #40,831 [Add to Longdo]
中山狼传[Zhōng shān láng zhuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] the fable of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf by Ma Zhongxi 馬中錫|马中锡 [Add to Longdo]
马中锡[Mǎ Zhōng xī, ㄇㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧ, / ] Ma Zhongxi, Ming writer (1446-1512), author of the fable 中山狼传 of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Undank {m}; Undankbarkeit {f}ungratefulness [Add to Longdo]
undankbarungrateful [Add to Longdo]
undankbar {adv}ungratefully [Add to Longdo]
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ungrateful \Un*grate"ful\, a.
   1. Not grateful; not thankful for favors; making no returns,
    or making ill return for kindness, attention, etc.;
    ingrateful. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Unpleasing; unacceptable; disagreeable; as, harsh sounds
    are ungrateful to the ear.
    [1913 Webster] -- {Un*grate"ful*ly}, adv. --
    {Un*grate"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top