ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*talons*

T AE1 L AH0 N Z   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: talons, -talons-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause they were transformed into talons.เพราะว่านิ้วพวกนั้นถูกทำ ให้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง กลายเป็นกรงเล็บ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I mean, talons... they would be much better weapons.ผมหมายถึงกรงเล็บ... ที่ถูกนำไปใช้เป็นอาวุธ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
My talons are upon you!กรงเล็บข้าอยู่เหนือหัวเจ้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Come on. - Shuffle those talons.เร็วเข้า ซ้ายขวา ซ้ายขวา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'll get you closer. We're going to lock talons!งั้นข้าจะทำให้เจ้าเร็วเอง มา เอากรงเล็บมาเกี่ยวกันไว้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, while the rest of us had our talons deformed too.ขณะพวกเราที่เหลือ ต้องพิการเหมือนเขา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I think he might be missing a few talons.ข้าว่าเขาอาจจะสติหลุดไปหน่อย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Well, I have been waiting years to pay tribute to her... and you are not swooping in at the last minute to snatch her from my talons.ฉันรอมาหลายปี จะให้เกียรติเธอ แล้วนายมาขโมย ไปจากอุ้งมือฉัน The Power of Madonna (2010)
Shrek, do my babies have hooves or talons?เชร็ค ลูกๆฉันมีกีบเท้าหรือมีกรงเล็บล่ะ Shrek Forever After (2010)
And risk getting her manicured talons dirty?การเสี่ยงที่ทำให้มือเธอต้องแปดเปื้อนน่ะเหรอ Destiny (2012)
We're gonna harvest the skin, the talons and the wing.เราจะเก็บ ซากหนัง กรงเล็บ และ ปีก Pacific Rim (2013)
A vulture grasping a baby in it's talons, House Blackmont.อีแร้งจับเด็กในกรงเล็บ ตระกูลแบล็กมอนท์ Two Swords (2014)
Just remember to breathe up through your feathers and from your talons.อย่าลืมลมปราณ ซ่านสุดปลายขน ดึงมาจากปลายเล็บจิก The Angry Birds Movie (2016)
If you get too close, he'll knock you to the ground and disembowel you with those three-inch talons.ถ้าคุณเข้าใกล้เกินไป มันจะผลักให้ล้ม แล้วควักเครื่องในคุณออกมา ด้วยกรงเล็บยาว 3 นิ้ว The Legend of Tarzan (2016)
Your talons are digging into my shoulders.เล็บแกมันจิกไหล่ข้า Smurfs: The Lost Village (2017)
Les pantalons.Les pantalons... Picnic at Hanging Rock (1975)
Just les pantalons.les pantalonsPicnic at Hanging Rock (1975)
You'd think with all the money you pull down you could afford the rest of those pantaloonies...Bei Ihrem Gehalt möchte man annehmen, Sie könnten sich auch den Rest Ihrer Pantalons... Futile Attraction (1998)
Was Jesus, by any chance, was Jesus, by any chance, wearing a pair of Edward's semi-submersible, vulcanized pantaloons?Hat Jesus zufällig ein Paar von Edwards halbtauchenden, vulkanisierten Pantalons getragen? My Life So Far (1999)
Actually, I was wondering if you knew about the Talon.Eigentlich, komme ich wegen des TalonsDrone (2002)
She's not gonna let the whole body-part incident delay the opening of the Talon.Sie lässt nicht zu, dass der Vorfall die Eröffnung des Talons verschiebt. Zero (2002)
It was taken just after the Talon opened.Es wurde kurz nach der Eröffnung des Talons gemacht. Zero (2002)
I am the concierge of Les Pantaloons Rouges at Bad-Gadesbourg in the canton of Uri.Ich bin Concierge im Les Pantalons Rouges in Bad-Gadesbourg im Kanton Uri. Intolerable Cruelty (2003)
Strictly Black Talons, homes.Ich nehm nur "Black Talons". Harsh Times (2005)
I'm wearing my favorite pair of satin pink pantaloons just in case.Ich trage heute vorsichtshalber meine liebsten rosa Satin-PantalonsAustenland (2013)
The...slicing...talons?Slicing... TalonsOne of Us (2015)
You saw what happened to the talons at the museum.Sie haben doch gesehen, was mit den Talons im Museum passiert ist. Batman vs. Robin (2015)
S.T.A.R. Labs should have an analysis of the talons' remains within the week.Das S.T.A.R.-Labs sollte innerhalb einer Woche eine Analyse der Überreste der Talons haben. Batman vs. Robin (2015)
It clings to me like a pair of sweaty pantaloons.Er klebt an mir wie ein Paar verschwitzte PantalonsAlice Through the Looking Glass (2016)
Wigs, pantaloons and flat feet.Mit Perücke, Pantalons und Plattfüßen. To Catch a Thief (1955)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงเล็บ[N] claws, See also: talons, tentacles, Example: เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม, Thai definition: กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
กรงเล็บ[n.] (kronglep) EN: claws ; talons   FR: serres [fpl]
รองเท้าส้นสูง[n. prop.] (røngthāo son sūng) EN: high-heeled shoes   FR: chaussures à talons hauts [fpl]
ตัว[classif. (n.)] (tūa) EN: [classif. : animals, insects, fish ; things with legs (tables, chairs, dolls ...) ; clothing with legs or arms (shirts, pants, underwear ...) ; cigarettes ; letters of the alphabet]   FR: [classif. : animaux, insectes, poissons ; objets possédant des pieds (tables, chaises ...) ; vêtements avec manches ou jambes (chemises, pantalons, sous-vêtements ...)]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALONS    T AE1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talons    (n) tˈælənz (t a1 l @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kralle {f} (Raubvogel) [ornith.] | Krallen {pl}talon | talons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top