ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*smidgen*

S M IH1 JH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smidgen, -smidgen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smidgen(sl) จำนวนเล็กน้อย
smidgen(n) จำนวนเล็กน้อย, Syn. smidgin

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hey, would you scoot over a smidgen?แกเขยิบออกไปหน่อยได้มั้ย Nothing to Lose (1997)
-They ain't got a smidgen of rhythm between 'em.- พวกเขาน่ะไม่มีดนตรีในหัวใจ Brokeback Mountain (2005)
No, not even a smidgen.ไม่ ไม่ซักนิด Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Look, I'm not paying 70 smidgens for a broken defraculator.Hör mal, ich bezahle keine 70 Smidgens für einen kaputten Defrakulator. Raising Gazorpazorp (2014)
So lets say 60 smidgens.Sagen wir 60 Smidgens. Raising Gazorpazorp (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SMIDGEN S M IH1 JH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少量[shǎo liàng, ㄕㄠˇ ㄌㄧㄤˋ, ] a smidgen; a little bit; a few, #5,959 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kleine Menge; klitzekleines bisschensmidgen [Add to Longdo]
kleine Mengensmidgens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとやそっと[chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smidgen
   n 1: a tiny or scarcely detectable amount [syn: {shred},
      {scintilla}, {whit}, {iota}, {tittle}, {smidgen},
      {smidgeon}, {smidgin}, {smidge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top