ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*quirk*

K W ER1 K   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quirk, -quirk-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirk[N] การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา), See also: เหตุการณ์พลิกผัน
quirk[N] พฤติกรรมประหลาดของคน, See also: ท่าทางแปลกประหลาดของคน
quirk[N] การพูดเล่นสำนวน, See also: คำพูดหลบเลี่ยง, คำพูดตลบตะแลง, การพูดอำพรางความจริง, Syn. vagary, whim, oddity
quirk[N] การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirky[ADJ] ซึ่งแปลกๆ, Syn. idiosyncratic
quirk up[PHRV] เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว
quirkily[ADV] อย่างพลิกผัน, See also: อย่างตลบตะแลง
quirkiness[N] ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quirke!- Quirke. Christine Falls (2014)
Quirke!Quirke. The Silver Swan (2014)
I miss that quirky little motorcycle of yours.ฉันคิดถึงเจ้าจอมซิ่งคันนั้นของคุณจัง Mannequin (1987)
I, myself, am often surprised at life's little quirks. (OMINOUS POPPING)ข้ามักจะแปลกใจในการพลิกผันของโชคชะตาเสมอแหละ The Princess Bride (1987)
Call it a quirk, but I like to know when one of my best reporters has been mugged.เรียกว่ามุมแหลม แต่ผมชอบที่จะรู้ว่าเมื่อหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดของฉันได้รับการปล้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They may be damaged, or retain their former owners quirksมันอาจจะเสียหาย หรือไม่ก็เสียทรงก็ได้ Swing Girls (2004)
I love you, ridiculous quirks and all.แต่ ฉันรักคุณ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมไร้สาระนี่ด้วย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Brick is a very quirky child...maybe clinically quirky, even.บริค เป็นเด็กที่แปลกมาก อาจแปลกถึงขั้นต้องพบแพทย์ Pilot (2009)
[quirky music][ดนตรี] Road Kill (2009)
Oh, and we sprung for a room in that quirky little inn. the skylark.โอ้ และเราหาห้องพัก ชื่อแปลกๆ เดอสกายลาร์ค Rufus Getting Married (2009)
I prefer to think of myself as quirky.ฉันชอบคำว่า เพี้ยนมากกว่านะ The Vengeance Formulation (2009)
So, they've got quirks. I mean, they're still adorable.พวกมันประหลาดดี ฉันหมายถึงพวกมันก็น่ารักดีด้วย Hotel for Dogs (2009)
I admire your quirkiness, dude.ผมชอบความเอ๋อของคุณนะคร้าบ! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Oh, you're only saying that because all you see now is the quirky vampire girl who bites her nails.โอ้ คุณพูดคำนั้นแค่ เพราะว่าทั้งหมดที่คุณเห็น คือแวมไพร์สาวพิลึกๆ ที่กัดเล็บตัวเอง I Smell a Rat (2010)
- But, see, Brick is quirky special.-แต่เข้าใจไหม บริคเป็นเด็กแปลก Back to School (2010)
[Quirky music]เพลง Take It! (2010)
I went old school for your anti-technology quirk.ฉันต้องหัวเก่าเพราะคุณต่อต้านเทคโนโลยี Middle Man (2010)
Quirky.แปลก Mother's Day II (2011)
Fever kind of mellows out Brick's quirks.ไข้มักทำให้บริคแปลกน้อยลง Royal Wedding (2011)
He's a little quirky.เขาแปลกนะ Mother's Day II (2011)
Sheldon is a bit quirky, isn't he?เชลดอนนี่ออกจะแปลกหน่อยๆนะว่าไหม The Toast Derivation (2011)
That crazy bastard's looking at quirky in the rearview mirror.โห ขอทีเถอะ อีตาบ๊องนั่นน่ะอยู่ริมผาความเสียสติเต็มขั้นชัดๆ The Toast Derivation (2011)
I'd like to propose a toast to friends, no matter how quirky.ฉันอยากขอกล่าวชนแก้วหน่อย แด่เพื่อน ไม่ว่าจะเพี้ยนขนาดไหน The Toast Derivation (2011)
OK, he's quirky.โอเค เขาเป็นคนแปลก There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Oh, that one does have some quirks.โอ้ แปลกดีนะ นายคนนี้ Coda (2011)
Because I've been right beside him for over a year and all I've seen is a nice guy with a few sexual quirks.เพราะว่าฉันอยู่ข้างเขามาตลอด ที่ฉันเห็นแค่ผู้ชายนิสัยดีคนนึง ที่มีมุมมองเรื่องเซ็กส์แปลกๆ Clean Skin (2011)
♪ It ain't so quirky to eat a lot of turkey ♪♪ ѹš СԹ♪ Thanksgiving (2011)
Like a quirk alert bracelet. Oh, wait a second! This could be a thing.เหมือนกำไลเตือนภัย เดี๋ยวก่อนนะ นี่อาจเป็นไปได้ Hecking Order (2011)
So leave now, and this will just be a quirky little article in the Metro section.ฉะนั้นออกไปเสียแต่ตอนนี้ แล้วนี่จะกลายเป็นแค่หัวข้อเล็กๆ ในเมโทรเซ็คชั่น Cops & Robbers (2011)
Mm, I'm thinking about adopting some quirky affectation, like a pipe or a monocle or a handlebar mustache.อะไร? เมื่อคืนฉันถูกบังคับให้ต้อง ผ่านค่ำคืนของเพลงพิณฮาร์ฟและโอบกอด The Isolation Permutation (2011)
It's funny an-and quirky and, and so sweet.มันตลก และแปลกๆ และ และน่ารักมาก The 23rd (2011)
Well, I'm writing a screenplay with my friend called the Seven Psychopaths, and if your story is crazy or quirky enough, we might use it for our movie.คือผมกำลังเขียนบทภาพยนตร์ร่วมกับเพื่อน ชื่อเรื่องว่าเจ็ดวิปลาส และหากเรื่องของคุณบ้าจริงแปลกจริง เราอาจนำไปใช้ในหนังของเรา Seven Psychopaths (2012)
It's the quirks-- the little quirks that make it feel like home.มันค่อนข้างแปลกประหลาด นั่นทำให้มันรู้สึกเหมือนบ้าน Con-Heir (2012)
Lola, look, I know you're an actress, and there's a certain amount of quirkiness that I'm supposed to find charming, but this is too much.โลลา ฟังนะ ผมรู้คุณเป็นนักแสดง บางทีมันอาจต้องมีจุดหักมุมบ้าง ผมว่ามันมีสเน่ห์นะ แต่นี่มันมากไปแล้ว Salon of the Dead (2012)
Rachel could probably get on TV, play the quirky next-door girl or whatever.เรเชลอาจจะได้ออกรายการทีวี เล่นเป็นสาวข้างบ้านผู้อ่อนไหว หรืออะไรทำนองนั้น Big Brother (2012)
All right, that's a quirk, not a fault, and I have plenty of those too.แน่นอน นั่นเป็นสำนวน ไม่ผิด และฉันก็มีสิ่งเหล่านั้นมากไปเหมือนกัน Breaking the Code (2012)
[Quirky music]Dexter Season 7 Episode 11 The Dark... Whatever (2012)
Do you know all three of your heads were unnaturally large, thanks to your giant favorite parent over here's weird genetic quirk?หัวของลูกทั้งสามคนน่ะ ใหญ่เกินธรรมชาติทั่วไป ต้องขอบคุณคุณพ่อคนโปรดของพวกเธอ ที่ให้พันธุกรรม ประหลาดเนี่ยมา Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
You're elevating his quirk to a disorder now?คุณกำลังยกระดับ ความประหลาดเป็นความผิดปกติเหรอ? Bunny Therapy (2012)
I mean, he's engaged and connecting, but without his quirks, he's just not Brick.ว่ามั้ย เขาผูกพันและมีสัมพันธ์ แต่ถ้าเขาไม่แปลก เขาก็ไม่ใช่บริคน่ะสิ Halloween III: The Driving (2012)
I know most people think you're just quirky or weird, Odd... except Stormy who thinks angels fly out of your butt.ฉันรู้ว่าทุกคนหาว่าเธอเพี้ยนนะ อ๊อด... อาจจะยกเว้นสตอร์มี่ Odd Thomas (2013)
She's like one of those quirky girls from the movies.เหมือนผู้หญิงท่าทางแปลกๆจากในหนัง Herstory of Dance (2013)
I got you this. It's quirky.แต่ผมมีสิ่งนี้ อาจแปลกซักหน่อย Herstory of Dance (2013)
Nurse Bumble McQuirkypoops will remain at McKinley High.พยาบาลอึอึ๊แมคคิวรี่ขนฟู จะทำงานที่นี่ต่อไป Tina in the Sky with Diamonds (2013)
You like it loud. I just love discovering all your little quirks the more time we spend together.เธอชอบเสียงดังๆหรอเนี่ยฉันพึ่งรู้นะตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ย. Bear Movie Night (2013)
Look, I've been doing this "weirdo, quirky, fabulous,ฟังนะ ฉันเรื่องทำนอง แปลก ประหลาด เริ่ด A Katy or a Gaga (2013)
Maybe that quirk of light inspired the very first artist.บางทีนั่นอาจจะมุมแหลมของแสง แรงบันดาลใจจากศิลปิน คนแรกมาก Hiding in the Light (2014)
The patterns were not simply a quirk of iron filings;รูปแบบที่ไม่ได้เพียงแค่เป็น มุมแหลมของผงตะไบเหล็ก; The Electric Boy (2014)
Inspectors and Jessup...Ich bin Inspektor Quirke, das ist Inspektor Jessup. The Bedroom Window (1987)
One of the men whom the police confronted me committed rape.Laut Inspektor Quirke war einer der Männer ein Vergewaltiger. The Bedroom Window (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIRK K W ER1 K
QUIRKE K W ER1 K
QUIRKS K W ER1 K S
QUIRKY K W ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quirk (n) kwˈɜːʳk (k w @@1 k)
quirks (n) kwˈɜːʳks (k w @@1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenart {f}; Schrulle {f}; Marotte {f}quirk [Add to Longdo]
Gerissenheit {f}quirkiness [Add to Longdo]
Schicksal {n}; Geschick {n} | Schicksale {pl} | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
Spleen {m}tic; quirk; spleen [Add to Longdo]
gerissen {adv}quirkily [Add to Longdo]
gerissenquirky [Add to Longdo]
schrullig; eigenartig {adj} | Schrulliger; eigenartiger | eigenartiger; am eigenartigstenquirky | quirkier | quirkiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
癖のある[くせのある, kusenoaru] (exp) to be quirky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quirk \Quirk\ (kw[~e]rk), n. [Written also {querk}.] [Cf. W.
   chwiori to turn briskly, or E. queer.]
   1. A sudden turn; a starting from the point or line; hence,
    an artful evasion or subterfuge; a shift; a quibble; as,
    the quirks of a pettifogger. "Some quirk or . . .
    evasion." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We ground the justification of our nonconformity on
       dark subtilties and intricate quirks. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. A fit or turn; a short paroxysm; a caprice. [Obs.] "Quirks
    of joy and grief." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A smart retort; a quibble; a shallow conceit.
    [1913 Webster]
 
       Some odd quirks and remnants of wit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An irregular air; as, light quirks of music. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Building) A piece of ground taken out of any regular
    ground plot or floor, so as to make a court, yard, etc.;
    -- sometimes written quink. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) A small channel, deeply recessed in proportion to
    its width, used to insulate and give relief to a convex
    rounded molding.
    [1913 Webster]
 
   {Quirk molding}, a bead between two quirks.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top