ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*politics.*

   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: politics., -politics.-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's true, I have a lot of friends in politics.มันเป็นความจริงที่ฉันมีจำนวนมากที่มีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงการเมือง The Godfather (1972)
We discuss literature here, not politics.เราวิเคราะห์วรรณกรรม ไม่ใช่การเมืองนะ Wild Reeds (1994)
I've always been better at figuring out volcanoes than people and politics.ฉันได้รับเสมอที่ดีกว่าในการหา ภูเขาไฟกว่าคนและการเมือง Dante's Peak (1997)
It's obvious you know nothing about politics.แต่ เฉพาะคืนนี้เท่านั้นนะขอรับ Anna and the King (1999)
I had been in politics.ผมเคยอยู่ในวงการเมือง The Corporation (2003)
This is politics.การเมืองเฟ้ย การเมือง The Girl Next Door (2004)
I will try my best, George, but these days I have no time for rallies and politics.ผมจะพยายามให้ดีที่สุด จอร์จ แต่วันนี้ผมไม่มีเวลาสำหรับชุมนุมกับการเมือง Hotel Rwanda (2004)
He has no politics.เขาไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมือง Hotel Rwanda (2004)
He's very interested in American politics.เฮคชอบการเมืองอเมริกันม้ากมาก Imagine Me & You (2005)
Just so you know, I don't agree with his politics.ก็ขอให้รู้ ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับแนวทางของเขา Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I'm totally going into politics.ฉันก็จะเข้าสู่วงการการเมืองเหมือนกัน Loving Annabelle (2006)
You know gang politics.คุณรู้จักพวกนักการเมือง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Politics.การเมือง Little Miss Sunshine (2006)
Politics.การเมือง The Omen (2006)
"From the eternal sea he rises" - the devil's child shall rise from the world of politics."เกิดจากนอกทะเล" - ปีศาจ ลูกคุณจะเกิดจการโลกการเมือง The Omen (2006)
- This is madness. - This is politics.นี่มันบ้าชัด ๆ การเมืองก็แบบนี้แหล่ะ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You know I get so hot when you talk politics.คุณรู้มั้ย ฉันรู้สึกเร่าร้อนมากเลย เวลาที่คุณพูดจาเกรี้ยวกราด The Ten (2007)
I must return to the grand adventure of politics.ข้าต้องกลับไปผจญภัยครั้งใหญ่ เรื่องการเมือง Star Wars: The Clone Wars (2008)
- God. - God and politics.พระเจ้า , พระเจ้า และ การเมือง Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
I stay out of the politics.ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง The Legend (2008)
I don't wanna get caught up in some inter-agency politics.นี่ ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองบ้าบอนี่หรอกนะ Just Business (2008)
You got screwed by politics.เธอย่ำแย่เพราะการเมือง All by Myself (2008)
A controversial day in politics.วันที่การเมืองมีความเห็นต่างกัน Frost/Nixon (2008)
It is a very rough game, almost as rough as politics.มันเป็นกีฬาที่วิบากมาก.. พอๆกับเกมการเมืองเลย Invictus (2009)
No phone calls, no visitors, no meetings, no politics.ห้ามรับสาย.. ห้ามรับแขก.. ห้ามประชุม.. Invictus (2009)
Stay for a year or two and jump back into the private sector. I hate politics. You know that.เป็นรัฐบาลสักปี2ปี แล้วค่อยกลับไปทำบริษัทส่วนตัว ใช่ แต่การตัดสินใจนี่ มันไม่เกี่ยวกับการเมือง You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Guess you skipped the course on inter-office politics.เดา คุณ ข้าม หลักสูตร \ ระหว่าง Non-การเมือง สำนักงาน Law Abiding Citizen (2009)
it hasn't even got to do with politics.แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้ว่า การจับปลาทำได้น้อยลง The Cove (2009)
It's politics.มันเป็นการเมือง Life (2009)
- Well... - I'll give you the reason-- politics.ก็เพราะ เรื่องการเมืองไงหละ The Scarlet Letter (2009)
He's drawn to the spotlight of politics.เขาเรียกร้องความสนใจ ทางการเมือง Chapter Three 'Acceptance' (2009)
morgan, there's a big part of your job that i do for you because i don't need you worried about paperwork and politics.เพราะผมไม่ต้องการให้คุณกังวล เกี่ยวกับงานเอกสาร และหลักการ ผมอยากให้คุณอยู่ภาคสนาม ให้ความสนใจและจับตามองฆาตกรต่อไป Cradle to Grave (2009)
Although I'm far more interested in your friendship than your politics.ถึงแม้ว่าข้าจะสนใจใน เรื่องมิตรภาพมากกว่าเรื่องการเมืองก็ตาม Senate Spy (2009)
- I never get involved in politics.- ฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนั่นหรอกนะ Alice in Wonderland (2010)
Lessenberry, They do not pay me nearly enough money To comment on local politics.พูดตามตรงนะคะพวกเค้าไม่ได้จ่ายเงินให้ฉัน มากพอที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น You Don't Know Jack (2010)
I understand that. I'm not asking you to comment on politics. I'm asking you if you've had any communicationผมเข้าใจครับ ผมไม่ได้ขอให้คุณพูดเรื่องการเมือง You Don't Know Jack (2010)
All you care about is your secret plans and your back room politics.ที่คุณแคร์ก็คือพวกแผนลับ และนโยบายการเมืองบ้านั่น Buried (2010)
I do not care about your politics.ข้าไม่สนใจการเมืองของเจ้า Grievous Intrigue (2010)
I am not in this war for Dooku's politics.ข้าไม่่ได้อยู่ในสงครามนี้เพื่อการเมืองของดูกู Grievous Intrigue (2010)
Appearances, politics.สิ่งที่ปรากฎ นักการเมือง I See You (2010)
To manipulate geopolitics.เพื่อครอบงำภูมิรัฐศาสตร์ Countdown (2010)
This is why I hate politics.ฉันถึงเกลียดการเมืองไง Need to Know (2010)
We need more terrible liars in politics.เราต้องการคนโกหกห่วยๆ ในแวดวงการเมืองเยอะๆ Need to Know (2010)
I love it when you talk politics.ฉันชอบ เวลาคุณคุยเรื่องการเมือง Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Politics.-การเมือง The San Lorenzo Job (2010)
Welcome to politics.ขอต้อนรับสู่แวดวงการเมืองนะ The San Lorenzo Job (2010)
Those people dealing with politics.คนพวกนี้ยุ่งกับการเมือง Dae Mul (2010)
Graduated this year. Majored in geopolitics. Minor in tech studies.เพิ่งจบปีนี้ครับ เอกการเมือง Transformers: Dark of the Moon (2011)
- It's all politics.- เรื่องการเมือง The Big Chill (2011)
I plan to use it in politics.ผมวางแผนจะใช้มันตอนเล่นการเมือง Moments Later (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politics.Appreciate the importance of propaganda in politics.
politics.Great Britain is no longer in control of world politics.
politics.He distanced himself from politics.
politics.He has fund of information about world politics.
politics.He has lost interest in politics.
politics.He holds an extreme opinion in politics.
politics.He holds only vague opinions about politics.
politics.He is an influence in politics.
politics.He is indifferent to politics.
politics.He is playing an active part in politics.
politics.He is second to none in eloquence in the world of politics.
politics.He knows nothing about politics.
politics.He proud himself on his knowledge of politics.
politics.He seems to be indifferent to politics.
politics.I abhor politics.
politics.I don't like people who always insist on talking about politics.
politics.I'd rather not say anything about politics.
politics.If students today had more free time, they might show more interest in politics.
politics.I have a keen interest in politics.
politics.I'm ashamed of Japanese politics.
politics.I'm not concerned with politics.
politics.In general, young people today are not interested in politics.
politics.In their discourse after dinner, they talked about politics.
politics.I suggest we discuss politics.
politics.I tried to change the subject, but they went on talking about politics.
politics.Lots of people in Japan are indifferent to politics.
politics.Mary is interested in politics.
politics.Mrs. Brown wrote a book on politics.
politics.My mother is indifferent to politics.
politics.My son took an early interest in politics.
politics.National welfare is the end of politics.
politics.Old habits die hard. This is particularly true of politics.
politics.She was indifferent to politics.
politics.Susan is indifferent to politics.
politics.The figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
politics.The GOP accused the Democrats of pork barrel politics.
politics.These figures indicate three in five college first-year students are indifferent to politics.
politics.They are indifferent to politics.
politics.The youth of our country is indifferent to politics.
politics.This debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.
politics.Too many people are indifferent to politics.
politics.We argued politics.
politics.We often talked about Japanese politics.
politics.We would often sit up all night discussing politics.
politics.You'd better avoid discussion of religion and politics.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Politics \Pol"i*tics\, n. [Cf. F. politique, Gr. ? (sc.?). See
   {Politic}.]
   1. The science of government; that part of ethics which has
    to do with the regulation and government of a nation or
    state, the preservation of its safety, peace, and
    prosperity, the defense of its existence and rights
    against foreign control or conquest, the augmentation of
    its strength and resources, and the protection of its
    citizens in their rights, with the preservation and
    improvement of their morals.
    [1913 Webster]
 
   2. The management of a political party; the conduct and
    contests of parties with reference to political measures
    or the administration of public affairs; the advancement
    of candidates to office; in a bad sense, artful or
    dishonest management to secure the success of political
    candidates or parties; political trickery.
    [1913 Webster]
 
       When we say that two men are talking politics, we
       often mean that they are wrangling about some mere
       party question.            --F. W.
                          Robertson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top