Search result for

*pan*

(891 entries)
(8.5661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pan, -pan-
Possible hiragana form: *ぱん*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
inland taipan[อินแลด์ ไทพัน] (n ) งูชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียบริเวณแห้งแล้ง ชอบอากาศเย็น ออกล่าเหยื่อในตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็น ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงทีั่สุดในโลกด้วยพิษมีปล่อยมาเพียงแค่ 44 มิลลิกรัมต่อครั้ง แต่มีความรุนแรงกว่างูเห่าอินเดียถึง 50 เท่า

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan[(lfspn) ไลฟ์ สะ แพน] (n ) A lifetime. 2. The average or maximum length of time an organism, material, or object can be expected to survive or last.
See also: S. lifetime,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj ) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พันพรือ[pan-prau] (vt ) อย่างไร
See also: S. how,

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน

English-Thai: Longdo Dictionary
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pan[PRF] ทั้งหมด
pan[PRF] ทั้งสิ้น
pan[N] กระทะ, Syn. saucepan
pan[N] ภาชนะก้นแบนและตื้น, See also: กระทะก้นแบน, Syn. platter, trencher
pan[N] ภาชนะร่อนแร่, See also: ที่ร่อนแร่
pan[N] จานตาชั่ง
pan[N] แอ่งน้ำบนพื้นดิน
pan[N] แผ่นน้ำแข็งแบนและบางที่ลอยอยู่
pan[VI] ร่อน, See also: ร่อนเพื่อคัดแร่, Syn. rinse, separate, sort
pan[VT] ใช้กระทะทำอาหาร
pan[VI] หันกล้องในมุมกว้าง, See also: แพนกล้อง, Ant. attach, fix
pan[VT] วิพากษ์วิจารณ์, See also: วิจารณ์อย่างรุนแรง
pane[N] บานกระจกหน้าต่าง, Syn. flat section, sheet
pang[N] ความเจ็บปวดทันที, Syn. prick, sting, twinge
pant[VI] หายใจหอบ, See also: หายใจแรง, หายใจเหนื่อย, Syn. gasp, heave
span[N] ระยะเวลา, See also: ช่วงเวลา, สมัย, Syn. duration, lifetime, term
span[N] ช่วงห่าง, See also: ช่วงว่าง, ความกว้าง, ช่วง, Syn. distance, length, extent, width
span[VT] ยืดขยาย, See also: ก้าวข้าม, กินเวลา, Syn. extend, run, spread, stretch, bridge
Japan[N] ญี่ปุ่น, See also: ประเทศญี่ปุ่น
Japan[N] ประเทศญี่ปุ่น
panda[N] หมีแพนด้า
panel[N] แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง), Syn. flat solid, sheet
panel[N] เบาะรองอานม้า, Syn. pad
panel[N] บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
panel[N] คณะผู้อภิปรายทางการเมือง, Syn. committee, group
panel[N] คณะลุกขุน, Syn. juror, jury, group
panel[N] แผงควบคุมไฟฟ้า, See also: แผงหน้าปัด, Syn. switchboard
panel[N] ดิ้นประดับบนชุดสตรี
panel[VT] ตกแต่ง, See also: ประดับ, ใส่กรอบ, Syn. arrange, decorate, furnish, set up
panel[VT] ใส่เบาะอานม้า
panel[VT] จัดให้มีคณะลูกขุน, Syn. empanel, impanel, pick, set up
panic[N] ความตื่นตกใจ, See also: ความอกสั่นขวัญหาย, ความหวาดกลัว, Syn. alarm, fear, Ant. fearlessness, courage, bravery
panic[ADJ] หวั่นวิตก, See also: หวาดกลัว, แตกตื่น
panic[VT] ทำให้แตกตื่น, See also: ทำให้อลหม่าน
pansy[N] ชายรักร่วมเพศ
panto[PRF] ทั้งหมด
panto[PRF] ทั้งสิ้น
pants[N] กางเกงขายาว, See also: กางเกงแพร, Syn. trousers
pants[N] กางเกงชั้นใน, Syn. panties, underpants
pants[N] กางเกงชั้นในยาว (ผู้ชาย)
pants[SL] สุดจะแย่!, See also: ยอดห่วย!
spang[ADV] อย่างทันที (คำที่ไม่เป็นทางการ)
spank[VT] ตีก้นลงโทษ, Syn. paddle, beat, scourge
spank[N] การตีก้นเพื่อลงโทษ
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
expand[VI] เจริญรุ่งเรือง, Syn. relex
expand[VT] ทำให้กว้าง, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
expand[VI] แผ่ขยาย, See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
expand[VT] ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)
expand[VI] อธิบายอย่างละเอียด, Syn. decribe, explain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
apanage(แอพ'พะนิจ) n. = appendage
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี
cinepanoramicn. ภาพยนตร์จอกว้างเต็มจอ
cipango(ซิแพง'โก) n. ญี่ปุ่น
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
comeuppance(คัมอัพ'พันซ) n. การด่าที่ควรได้รับ
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
companion starn. ชื่อดาวที่สว่างน้อยกว่าของกลุ่มดาวคู่2ดวง
companion wayn. บันไดในตัวเรือ
companionable(คัมแพน'เยินนะเบิล) adj. ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีได้,น่าคบ., See also: companionableness n. ดูcompanionable, Syn. sociable,friendly,affable ###A. reserved,distant
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
counterpane(เคา'เทอะเพน) ผ้าคลุมเตียง
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
deadpan(เดด'แพน) adj. ตาย,ไร้อารมณ์
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
discrepant(ดิสเครพ'เพินทฺ) adj. ไม่ลงรอยกัน,ไม่ตรงกัน,แย้งกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. differing,discordant
dopant(โด'พันทฺ) n. สิ่งเจือปน,น้ำยาเจือปน
empanel(เอม'พะเนล) vt. ดู impanel
expand(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยาย,แผ่,ทำให้กว้างออก,เพิ่ม,คลี่ออก,ยืดออก,บาน, See also: expandable,expandible adj. expander, Syn. widen
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansibleadj. ซึ่งขยายออกได้., See also: expansibility n.
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
hanky-pankyn. การหลอกลวง,นิสัยไม่ดี,ความโง่,นิสัยขี้เล่น,การพูดเล่น., Syn. hankey-pankey
hardpan(n. ชั้นดินที่แข็ง)
hispania(ฮิสเพ'เนีย) n. สเปน
hispanic(ฮิสแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับสเปน,ลาตินอเมริกา
japan(จะแพน') n. ญี่ปุ่น,ประเทศญี่ปุ่น., Syn. Nippon
japanese(แจพ'พะนีซ,-นิส) adj. เกี่ยวกับญี่ปุ่น n. คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
japanese lanternโคมไฟจีน
japanesqueadj. แบบญี่ปุ่น
japanismn. ความนิยมญี่ปุ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น
kneepan(นี'แพน) n. กระดูกที่สะบ้าที่หัวเข่า
life spann. ระยะยาวแห่งชีวิต,ช่วงอายุ,ช่วงชีวิต
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited liability companyn. บริษัทจำกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
accompaniment(n) การไปเป็นเพื่อน,การไปด้วยกัน,สิ่งเสริม
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
companion(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปด้วยกัน
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
counterpane(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
Japan(n) ประเทศญี่ปุ่น
Japanese(adj) เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น,เกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น
Japanese(n) ชาวญี่ปุ่น,คนญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่น
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
occupant(n) ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้เช่า,ผู้พักอาศัย
pan(n) กระทะ,ถาด,ภาชนะร่อนแร่,แอ่ง
panacea(n) ยาสรรพคุณ,ยาเอนกประสงค์
panama(n) หมวกสาน
pancake(n) ขนมแพนเค้ก,ขนมเบื้อง
pander(n) ผู้สนับสนุน,ผู้ชักพา,แม่สื่อ
pander(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,ชักนำ
pandit(n) บัณฑิต
pane(n) บานกระจกหน้าต่าง,ตาหมากรุก
panegyric(n) คำเยินยอ,คำสรรเสริญ,คำสดุดี
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
panic(n) ความหวาดกลัว,ความตื่นตกใจ,ความเสียขวัญ
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด
panoply(n) ชุดเกราะ,เครื่องห่อหุ้ม
panorama(n) ทัศนียภาพ,ภาพที่เห็นได้กว้าง
pansy(n) ดอกแพนซี,กะเทย
pant(n) อาการหอบ
pant(vi) หอบ,ใคร่ได้,ปรารถนา,สั่นระริก,เต้นถี่
pantaloon(n) ตัวตลก,จำอวด
pantaloons(n) กางเกงขายาว
pantheism(n) ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกแห่ง
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ
pantomime(n) โขน,ละครใบ้,วิจิตรทัศนา
pantry(n) ตู้เก็บอาหาร,ตู้กับข้าว
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
sampan(n) เรือแจว,เรือสำปั้น,เรือจ้าง,เรือพาย
saucepan(n) กระทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeขบวนการรวมกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ไม่รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Europeanขบวนการรวมกลุ่มยุโรป (รวมประเทศอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Germanismอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Iberianismอุดมการณ์รวมกลุ่มไอบีเรีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panaesthesia; panesthesiaความรู้สึกทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panarthritis๑. การอักเสบทุกข้อ๒. ข้ออักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panatrophy; pantatrophia; pantatrophyการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancake engine; boxer engine; flat engine; horizontally opposed engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
panoptosisอวัยวะช่องท้องย้อยทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panoramaภาพปริทัศน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panoramic methodวิธีปริทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panotitisหูอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panphobia; panophobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panplegia; pamplegiaอัมพาตทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panpsychismสรรพจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pansclerosisการกระด้างทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panderชักพา, ล่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pandererผู้ชักพาหญิง (ไปเป็นโสเภณี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pandurate; panduriform-รูปไวโอลิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panduriform; pandurate-รูปไวโอลิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panegyricบทสดุดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแผง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ๓. บัญชีรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแผง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแปลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parapancreaticใกล้ตับอ่อน, ข้างตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel analysisการวิเคราะห์ตามบุคคลในรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
panel boardแผงไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
panel paintingจิตรกรรมแผง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panesthesia; panaesthesiaความรู้สึกทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pangอาการเจ็บปลาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pangeaพันเจีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
panglossiaอาการพล่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhaematopenia; pancytopenia; panhematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhaematopoietic; panhematopoietic-การสร้างเลือดทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panhematopenia; pancytopenia; panhaematopeniaภาวะพร่องเม็ดเลือดทุกชนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panimmunityภูมิคุ้มกันหลายโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panmixiaการจับคู่แบบสุ่ม [ดู random mating] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
panmyelophthisisไขกระดูกเหี่ยวทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panmyelosisไขกระดูกงอกเกินทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pannoseคล้ายผ้าขนสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panophobia; panphobia; pantaphobia; pantophobiaอาการกลัวสารพัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติ
บริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Export trading companyบริษัทการค้าส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Development finance companyบริษัทการเงินเพื่อการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Bank holding companyบริษัทที่ถือหุ้นเพื่อควบคุมธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Holding companyบริษัทแม่ [เศรษฐศาสตร์]
Commercial finance companyบริษัทเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ [เศรษฐศาสตร์]
Trust companyบริษัททรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Pancreaตับอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trypanosomiasis in animalsทริปาโนโซมิเอซิสในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
expanded memory systemหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS [คอมพิวเตอร์]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์]
Listed companyบริษัทจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและต้องปฏิบัติตาม listing agreement [ตลาดทุน]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Holding companyบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทแม่ที่ถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่นโดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company) ส่วนบริษัทที่ทำธุรกิจของตนเองพร้อมกับดูแลบริษัทอื่นด้วยเรียกว่า บริษัทผู้ถือหุ้นแบบผสม (Mixed Holding Company or Holding-operating Company) บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถือสิทธิในบริษัทอื่นที่มีอยู่ก่อนโดยซื้อหุ้นของบริษัทนั้นหรือตั้งบริษัทใหม่และซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือหุ้นทั้งหมดของบริษัทใหม่ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นมีข้อได้เปรียบคือ 1. เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิการควบคุมเหนือบริษัทอื่นโดยวิธีการที่จ่ายต้นทุนน้อยกว่าวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีควบบริษัทหรือรวมบริษัทหรือซื้อสินทรัพย์ตามราคาตลาด 2. บริษัทแม่รับเอาความนิยมและชื่อเสียงของบริษัทในเครือไว้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทดังกล่าว 3. บริษัทแม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยการซื้อหรือก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นในต่างประเทศที่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ถือหุ้นก็มีข้อเสียเปรียบด้วยเช่นกัน กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทในเครือมีความซับซ้อน ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแยกเป็นหลายบริษัทอาจทำให้เสียภาษีซ้ำซ้อนมาก [ตลาดทุน]
Investment companyบริษัทจัดการลงทุน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุนโดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดการลงทุนจะจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาโดยออกหน่วยลงทุนระดมเงินเข้ากองทุนรวม แล้วจัด สรรเงินที่ระดมได้ไปลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ๆ บริษัทประเภทนี้อาจเรียกว่า management company ด้วย บริษัทจัดการลงทุนช่วยให้เงินของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนที่ยังขาดความรู้และทักษะการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ มีการกระจายการลงทุนและมีสภาพคล่อง [ตลาดทุน]
Investment management companyบริษัทจัดการลงทุน
บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุนโดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดการลงทุนจะจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาโดยออกหน่วยลงทุนระดมเงินเข้ากองทุนรวม แล้วจัด สรรเงินที่ระดมได้ไปลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ๆ บริษัทประเภทนี้อาจเรียกว่า management company ด้วย บริษัทจัดการลงทุนช่วยให้เงินของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนที่ยังขาดความรู้และทักษะการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ มีการกระจายการลงทุนและมีสภาพคล่อง [ตลาดทุน]
The Association of Investment Management Companies สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทบริษัทจัดการลงทุน ในอันที่จะสร้างมาตรฐานและพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านนี้ พัฒนาการลงทุนและตลาดทุนไทย รักษาผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวม [ตลาดทุน]
The Association of Securities Companiesสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 จุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภท ในอันที่จะร่วมมือกันและให้ความร่วมมือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์มีชื่อย่อ ๆ ว่า ASCO [ตลาดทุน]
The Listed Companies Associationสมาคมบริษัทจดทะเบียน
สมาคมที่บริษัทจดทะเบียนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทจดทะเบียนในการให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาตลาดทุนไทย ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการเติบโตของตลาดทุนไทย รวมถึงส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของสมาชิกสมาคม สมาคมนี้จดทะเบียนก่อตั้งใน พ.ศ. 2532 [ตลาดทุน]
Agricultural assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Anapanasmrtiอานาปานสติ [TU Subject Heading]
Andrographis paniculataฟ้าทะลายโจร [TU Subject Heading]
Aplocheilux panchaxปลาหัวตะกั่ว [TU Subject Heading]
Architecture, Japaneseสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Art objects, Japaneseศิลปวัตถุญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Art, Japaneseศิลปะญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Art, Spanishศิลปะสเปน [TU Subject Heading]
Arts, Japaneseศิลปกรรมญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Arts, Panamanianศิลปกรรมปานามา [TU Subject Heading]
Arts, Spanishศิลปกรรมสเปน [TU Subject Heading]
Astrology, Japaneseโหราศาสตร์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Authors, Japaneseนักประพันธ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Bank holding companiesบริษัทในเครือธนาคาร [TU Subject Heading]
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]
Captive campaniesบริษัทในอาณัติ [TU Subject Heading]
Children's literature, Japaneseวรรณกรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's songs, Japaneseเพลงญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's stories, Japaneseนิทานญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chinese-Japanese War, 1894-1895สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1894-1895 [TU Subject Heading]
Cholangiopancreatography, Endoscopic retrogradeการส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Cleistocalyx paniala)หว้าส้ม (ไคลสโตคาลิกซ์ พาเนียลา) [TU Subject Heading]
Commercial finance companiesบรรษัทเงินทุน [TU Subject Heading]
Cookery, Japaneseการปรุงอาหารญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Corporations, Japaneseบริษัทญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Dibromopropanol phosphateไดโบรโมโพรพานอล ฟอสเฟต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anti-graft panel (name) ปปช.
dustpan['ดัส แพน] (n ) ที่ตักผง
frangipani[แฟรงจิ'แพนิ] ดอกลิลาวดี
Holding Company[โฮลดิ้ง คอมปะนี] (n ) บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในบริษัทอื่น บริษัทที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทอื่น
i already pick the company stamp ((v) ) ( ) i already pick the company stamp
japan tray (n ) ถาดเครื่องเขิน
lifespan (n ) อายุขัย
mean thermal expansion coefficient (n ) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน
pancreas (n ) ตับอ่อน
pancreatic cancer (n ) มะเร็งตับอ่อน เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมากชนิดหนึ่ง แต่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยพบบ่อยนัก เ กิดขึ้นกับผู้ใหญ่เพศชายมากกว่าผู้หญิง
panegyric (n ) บทสดุดี คือสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการหรือต่อมาเป็นบทเขียนที่ใช้ในการสรรเสริญบุคคลหรือสิ่งของ เป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงสุนทรพจน์ที่เหมาะแก่ที่ประชุม (panegyris) ในเอเธนส์การกล่าวบทสดุดีจะทำกันในเทศกาลระดับชาติหรือในการแข่งขันกีฬาโดยมีจุดประสงค์ในการเร้าใจผู้ที่มาร่วมเพื่อให้ปฏิบัติตนเช่นตัวอย่างอันดีของบรรพบุรุษ (Source:wikipedia.org)
See also: R. eulogy
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)
pankoเกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดอาหารญี่ปุ่น
pantheism (n ) เทพนิยม (เทียบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 539)
Pantograph (jargon ) แหนบรับไฟ
pants (n ) กางเกง
unaccompany[อันอะคัม\'พะนีด์] (adj) ตามลำพัง, ไม่มีเพื่อน, (ดนตรีบรรเลง)เดี่ยว ที่มา: ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
See also: R. lonely, alone
upanishads (n ) คัมภีร์อุปนิษัท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(pants)(pants) Shall We Dance (2004)
(panting)Sigh (2009)
(PANTING)(หอบ) The Art of the Steal (2013)
A Panic?Panik? Them! (1954)
Keep it up.Spannung halten! How the West Was Won (1962)
Chimpanzee?Ein Schimpanse? Monkey Business (1968)
Tanks!Panzer! Cross of Iron (1977)
Relax...Entspanne dich einfach. City of Women (1980)
Armoured?Gepanzert? Le marginal (1983)
Panama!Panama! The Light (2004)
Tony?Spannende Musik The Best Man (2005)
Relax.Entspannen Dich. Al-Faitha (2005)
Lo Pan.Lo Pan12 Angry Zen (2006)
- Chill!-Entspann dich! The Class (2008)
Relax.Entspannt euch. 17 Girls (2011)
In Spain!In Spanien! Le Boeuf clandestin (2013)
Oh.Oh, spannend. Zac's Pool Party (2013)
- Relax.- Entspann dich. And the Dumpster Sex (2014)
Relax.Entspann dich. Ancestors (2014)
I wonder.Ich bin gespannt. Inquisition (2014)
Cock it.Spannen Sie es. Saturday Night Massacre (2014)
In Spain.- In Spanien. Sand Dollars (2014)
Relax.Entspann dich. Bed Bugs and Beyond (2015)
Relax?Entspannen? Afterlife (2015)
Breath.Entspannt euch. Presque comme les autres (2015)
A glitch.Eine Computerpanne. Money Monster (2016)
Relax?Entspannen? Episode #3.3 (2016)
I didn't realize-- that tights are not pants?ฉันไม่รู้จริงๆ กางเกงรัดรูปมันไม่ใช่กางเกง Chuck in Real Life (2008)
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
My company was buying a bar in brooklyn? It wasn't a secret.บริษัทของพ่อกำลังจะซื้อบาร์ในบลู๊กลิน คิดว่าพ่อจะไม่รู้เหรอ? Chuck in Real Life (2008)
So are you telling me that chuck had his dad's companyเธอจะบอกชั้นว่าชัคเอาชื่อธุรกิจของพ่อเค้า Chuck in Real Life (2008)
I'm bored, and you ruined my pants.ฉันเบื่อ และเธอก็ทำกางเกงฉันเปื้อน Pret-a-Poor-J (2008)
Hope you're coming? Well, I'm all for company on a saturday night,ฉันต้องทำงานของบริษัท คืนวันเสาร์ There Might be Blood (2008)
Chloe is barely legal, and she is getting herself hitched to the first guy who's shown her any attention, present company excepted.แต่ก็ยังพยายามที่จะทำให้มันราบรื่นที่สุดเพื่อผู้ชา ѧзѹҺ蹷شͼ áʹ㹵, ˹Фա Committed (2008)
You know what Lois likes to see when she comes home... pants... pants on everyone.จิมมี่? รู้มั๊ยว่าโลอีสอย่างเจออะไรเมื่อเขากลับมา... Committed (2008)
After the Spanish inquisition,หลังจากให้ปากคำเสร็จแล้ว Committed (2008)
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว Not Cancer (2008)
And then possibly meander Over to frank's pancreatic failure,และเป็นไปได้ว่ามันอ้อมเกินไป จนตับอ่อนแฟรงค์วาย แต่ Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
It's a fatal brain or heart or lung or liver or pancreas ache.มันน่ากลัวว่าจะเกิดกับสมอง หัวใจหรือปอด.. ตับหรือตับอ่อน Not Cancer (2008)
Companies pay him to test their untested drugs.เค้ารับจ้างบริษัทยา\ ทดลองยาที่ยังไม่ผ่านการทดลอง Adverse Events (2008)
Hormones. Hormone panels were all normal.ค่าของฮอร์โมนปกติดีทุกตัว Adverse Events (2008)
Drop your pants.ถอดกางเกงของคุณ Birthmarks (2008)
And it has to be the parents? Magnifying pancreas.และบางทีพ่อแม่ที่แท้จริงมีตับอ่อนขยายผิดปกติ Birthmarks (2008)
Looks like a mass in the pancreas.ดูเหมือนมีก้อนที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
Maybe pancreatic cancer.\ .อาจเป็นมะเร็งตับอ่อน Birthmarks (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
Gallstones or pancreatic divisum.ก้อนนิ่วหรือpancreatic divisum. Birthmarks (2008)
Gallstones could cause a pancreatic cyst. Just turn around.นิ่วสามารถเกิดได้จากการมีซีสกระจายทั่ว Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pan2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
panA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
panA battery of aluminum pots and pans.
panA beautiful rainbow is spanning the sky.
panA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
panAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
panA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
panAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
panAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
panAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
panA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
panA cold wave passed over Japan.
panA company based in Paris.
panA company of tourists visited our town.
panA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
panA comparable car would cost far more in Japan.
panA contract with that company is worth next to nothing.
panAdvertising makes up about 7% of this company's expenses.
panA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
panA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
panAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
panAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
panAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
panAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
panAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
panA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
panA high degree of specialization is required in that company.
panA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
panA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
panA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
panA Japanese garden usually has a pond in it.
panA Japanese would never do such a thing.
panA Japanese would not have said such a thing.
panA Japanese wouldn't do such a thing.
panA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.
panAll are interested in Japan.
panAll Japan is excited.
panAll of the rules must be in line with company policy.
panAll orders must be accompanied with cash.
panAll participants made that great effort in the Olympics.
panAlmost all Japanese boys like to play baseball.
panAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
panA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.
panA lot of companies have pared their staff down to a minimum.
panA lot of foreigners visit Japan every year.
panAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
panAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
panA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
panA man is known by the company he keeps. [Proverb]
panA man known by the company he keeps.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วงอายุ[N] span of age, See also: span of life, Example: เด็กจะส่งเสียงอืออาเลียนเสียงตัวเองในช่วงอายุ 4-6 เดือน, Thai definition: ช่วงของอายุ
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
ผู้ร่วมประชุม[N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน
ผู้ร่วมรายการ[N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
คนกันเอง[N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ตื่นไฟ[ADJ] panicky (person), Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ, Example: ผู้คนลนลานยังกับเจ๊กตื่นไฟรีบขนของเพื่อหนีไฟไหม้, Thai definition: ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
ไจกา[N] JICA, See also: Japan International Co-operation Agency, Syn. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
บ.[N] company, See also: co., Syn. บริษัท
บขส.[N] The Transport Company Limited, Syn. บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทจำกัด[N] company limited, See also: co., ltd.
ช่องทางเดิน[N] companionway
พนักงานส่งเอกสาร[N] company messenger
บริษัทตัวแทน[N] agency, See also: firm, company, Ant. บริษัทแม่, Example: ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม, Count unit: บริษัท
แผงจ่ายไฟ[N] panelboard, Syn. แผงไฟ, Example: ภายในอาคารต้องติดตั้งแผงจ่ายไฟอย่างมั่นคง ในตำแหน่งที่ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ, Count unit: แผง, Thai definition: ผนังที่ติดเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
ขยายวง[V] expand (boundaries), See also: expand (limits), Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว, Ant. แคบลง, Example: กรณีปัญหาการปรับค่าทางด่วนขณะนี้ได้ขยายวงกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัดแล้ว, Thai definition: แผ่วงกว้างออกไป
ขยายอาณาเขต[V] expand (territory), Syn. ขยายพื้นที่, แผ่อาณาเขต, Example: เขมรขยายอาณาเขตเข้ามาในอาณาจักรทวาราวดีจนในที่สุดอาณาจักรทวาราวดีก็สูญสิ้นชื่อไป, Thai definition: ่แผ่พื้นที่ หรืออาณาเขตให้กว้างขึ้น
ผู้อยู่อาศัย[N] occupant, See also: tenant, resident, dweller, lessee, occupier, Syn. ผู้อาศัย, Example: สมาร์ตเฮาส์เป็นบ้านที่มีระบบอัจฉริยะ ที่ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยได้หลายด้าน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
แพร่ขยาย[V] spread, See also: broaden, extend, expand, widen, Syn. แพร่กระจาย, แพร่, ขยาย, Example: ความนิยมของโทรศัพท์มือถือกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก, Thai definition: กระจายออกไปทั่ว, กระจายออกไปในวงกว้าง, กระจายออกไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
ภาคี[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
เอง[ADV] alone, See also: by oneself, without company, on one's tod, Example: พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง, Thai definition: ตามลำพัง, เฉพาะตน
บริษัทมหาชน[N] public company, Example: รัฐมนตรีคนใหม่ย่อมจะวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตของบริษัทมหาชนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าหากผลักดันต่อไปก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสำเร็จ, Count unit: บริษัท, Thai definition: บริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หุ้นนั้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
ร่วมกัน[ADV] accompany with, Syn. ด้วยกัน, Ant. แยกกัน, Example: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา
ฮือฮา[V] panic, See also: be stampeded in to, Syn. แตกตื่น, Example: ทำไมชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นเขาถึงฮือฮากับเจ้าเครื่องยี่ห้อนี้นัก, Thai definition: ตื่นเต้นจนออกอาการ
แกล้ม[V] accompany with, Example: อาหารประเภทยำเป็นอาหารที่นิยมกินแกล้มกับเหล้า, Thai definition: ไปด้วยกัน, ควบคู่กันไป, แกมกัน (ใช้แก่กริยากิน)
ร่วมทาง[V] be accompanied by, See also: go with, escort, Example: คนในกลุ่มต้องเสียเพื่อนไปทีละคนทีละคนเมื่อร่วมทางกันมา, Thai definition: ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
ขยายอำนาจ[V] increase power, See also: extend power, expand power, Syn. แผ่อำนาจ, Example: อังกฤษและฝรั่งเศสต่างมุ่งขยายอำนาจจากชายฝั่งพม่าและโคชินจีนขึ้นเหนือจนมาบรรจบประจันหน้ากันในการล่าอาณานิคม
ผู้มีส่วน[N] participant, See also: participator, contributor, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายใหญ่โตอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ยืด[V] stretch, See also: expand, Syn. ยาน, Ant. หด, Example: อย่าดึงเสื้ออย่างนั้น เดี๋ยวยืดหมด, Thai definition: ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปได้
เปิด[V] flee (in panic), See also: take off at the high port, Syn. หนี, เปิดเปิง, Example: กว่าตำรวจจะมาถึง คนร้ายก็เปิดไปถึงไหนแล้ว
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
ทำเล่นๆ[V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
เพลงสวด[N] hymn, See also: ode, song of praise, panegyric, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสรรเสริญคุณพระเจ้า
มิตร[N] friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ลน[V] be in a hurry, See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky, Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน, Example: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เขาก็ลนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: อยู่นิ่งไม่ได้
ลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, ลุกลาม, แพร่กระจาย, Example: ปัญหาวิกฤติการเงินในเอเชียลามไปถึงออสเตรเลีย, Thai definition: แผ่ขยายมากออกไปทุกที
ลุกลาม[V] spread, See also: extend, expand, diffuse, Syn. แผ่ขยาย, ขยาย, แพร่กระจาย, Example: การจลาจลลุกลามทั่วกรุงจาการ์ตา, Thai definition: แผ่กว้างออกไปโดยเร็ว
อายุขัย[N] average age, See also: life span, limit of life, Example: แต่ก่อนประชากรในประเทศที่พัฒนามีอายุขัยโดยเฉลี่ยไม่เกิน 45-50 ปี แต่ปัจจุบันอายุยืนยาวขึ้นมาก, Count unit: ปี, Thai definition: อัตรากำหนดอายุจนสิ้นอายุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลงหุ้น[V] take shares of a company, See also: form a partnership, Syn. ร่วมหุ้น, ร่วมทุน, Example: นายทวีชักชวนญาติพี่น้องมาลงหุ้นเป็นทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
สะอาดหมดจด[V] be spick and span, See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean, Ant. สกปรกโสโครก, Example: พวกเราช่วยกันปัดกวาดเหย้าเรือน และบริเวณบ้านให้สะอาดหมดจด
สหาย[N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หอบ[V] pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
ช่วงเวลา[N] time, See also: period, duration, span, Syn. ระยะเวลา, ช่วง, ขณะ, Example: กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาสั้นๆ แหล่งจ่ายไฟยังสามารถรักษากำลังไฟฟ้าไว้ได้, Count unit: ช่วง, Thai definition: ตอนหรือระยะของเวลาที่ต่อเนื่องจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง
ผ้านุ่ง[N] panung, See also: brocade worn over the trunks, Syn. โจงกระเบน, Example: นักเรียนทุกคนต้องใส่ผ้านุ่งเวลาเรียนรำไทย, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าสําหรับนุ่งชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลานุ่งม้วนให้เป็นชายกระเบนหรือหางกระเบนแล้วเอาลอดหว่างขาดึงไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้าระดับบั้นเอวข้างหลัง
ตกใจกลัว[V] be frightened, See also: be startled, be scared, be shocked, panic, Example: น้องสาวตกใจกลัวเสียงประทัดที่เขาจุดกันอยู่หน้าบ้าน, Thai definition: อาการที่ใจหายหรือสะดุ้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเพราะหวาดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความเจ็บช้ำ[N] hurt, See also: pan, distress, pang, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: เด็กสาววัยย่างสิบหกผู้นี้มีชะตาชีวิตที่อาภัพผ่านความเจ็บช้ำและความเลวร้ายมามาก
มิตรสหาย[N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant   
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
ใบเตย[n. exp.] (bai toēi) EN: pandanus leaf   FR: feuille de pandanus [f]
ใบเตยหอม [n. exp.] (bai toēi høm) EN: pandanus leaf   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทเดินเรือ[n. exp.] (børisat doēnreūa) EN: shipping company   
บริษัทเอกชน[n. exp.] (børisat ēkkachon) EN: private company   
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทจดทะเบียน[n. exp.] (børisat jotthabīen) EN: listed company   
บริษัทการเงิน[n. exp.] (børisat kānngoen) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทของรัฐบาล[n. exp.] (børisat khøng ratthabān) EN: state-owned company   
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
บริษัทลงทุน[n. exp.] (børisat longthun) EN: investment company   FR: société d'investissement [f]
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company   FR: filiale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai khreūa) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทน้ำมัน[n. exp.] (børisat nāmman) EN: oil company   
บริษัทเงินทุน[n. exp.] (børisat ngoenthun) EN: finance company ; financial enterprise   FR: société financière [f]
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phūtheūhun) EN: holding company   
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat prakan chīwit) EN: life assurance company ; life insurance company   
บริษัทประกันภัย[n. exp.] (børisat prakanphai) EN: insurance company   
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sākhā) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทซึ่งให้เงินกู้[n. exp.] (børisat seung hai ngoenkū) EN: loan company   
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company   
ชายชาวญี่ปุ่น[n. prop.] (chāichāo Yīpun ) EN: Japanese   FR: Japonais [m]
ชะลอม[n.] (chaløm) EN: round bamboo basket ; kid of bamboo basket   FR: panier en bambou [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ชิมแปนซี[n.] (chimpaēnsī) EN: chimpanzee ; chimp   FR: chimpanzé [m]
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
ช่องทางเดิน[n.] (chǿngthāngdoēn) EN: companionway   FR: escalier [m]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance   FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: span of age   
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoendeūoen) EN: salary span   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAN    P AE1 N
SPAN    S P AE1 N
PANE    P EY1 N
PANS    P AE1 N Z
PANT    P AE1 N T
PANG    P AE1 NG
PANOS    P AA1 N OW0 S
JAPAN    JH AH0 P AE1 N
PANDA    P AE1 N D AH0
PANKO    P AE1 NG K OW0
PANNU    P AA1 N UW0
PANAS    P AE1 N AH0 Z
PANEK    P AE1 N IH0 K
PANZA    P AE1 N Z AH0
PANTY    P AE1 N T IY0
SUPAN    S UW1 P AH0 N
PANTS    P AE1 N T S
CSPAN    S IY1 S P AE1 N
PANGS    P AE1 NG Z
PANSY    P AE1 N Z IY0
SPANG    S P AE1 NG
PANIK    P AE1 N IH0 K
PANEM    P EY1 N AH0 M
LAPAN    L AH0 P AE1 N
PAN'S    P AE1 N Z
PANKY    P AE1 NG K IY0
PANES    P EY1 N Z
ZUPAN    Z UW1 P AH0 N
PANAM    P AE2 N AE1 M
PANIC    P AE1 N IH0 K
SPANO    S P AA1 N OW0
PANNY    P AE1 N IY0
PANEL    P AE1 N AH0 L
PANDO    P AA1 N D OW0
SPANK    S P AE1 NG K
SPANN    S P AE1 N
SPANS    S P AE1 N Z
PANOZ    P AE1 N AA0 Z
PANDYA    P AA1 N D Y AH0
EXPAND    IH0 K S P AE1 N D
PANKOW    P AE1 NG K OW0
PANNED    P AE1 N D
PANARO    P AA0 N AA1 R OW0
PANELS    P AE1 N AH0 L Z
PANDER    P AE1 N D ER0
C-SPAN    S IY1 S P AE2 N
PANKKI    P AE1 NG K IY0
PANKEY    P AE1 N K IY2
PANKAU    P AE1 NG K AW0
PANORA    P AH0 N AO1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pan    (v) (p a1 n)
pan-    (j) - (p a n -)
pane    (n) (p ei1 n)
pang    (n) (p a1 ng)
pans    (v) (p a1 n z)
pant    (v) (p a1 n t)
span    (v) (s p a1 n)
Japan    (n) (jh @1 p a1 n)
japan    (v) (jh @1 p a1 n)
panda    (n) (p a1 n d @)
panel    (v) (p a1 n l)
panes    (n) (p ei1 n z)
panga    (n) (p a1 ng g @)
pangs    (n) (p a1 ng z)
panic    (v) (p a1 n i k)
pansy    (n) (p a1 n z ii)
panto    (n) (p a1 n t ou)
pants    (v) (p a1 n t s)
spank    (v) (s p a1 ng k)
spans    (v) (s p a1 n z)
Panama    (n) (p a2 n @ m aa1)
bedpan    (n) (b e1 d p a n)
expand    (v) (i1 k s p a1 n d)
inspan    (v) (i1 n s p a1 n)
japans    (v) (jh @1 p a1 n z)
panama    (n) (p a1 n @ m aa)
pandas    (n) (p a1 n d @ z)
pander    (v) (p a1 n d @ r)
panels    (v) (p a1 n l z)
pangas    (n) (p a1 ng g @ z)
panics    (v) (p a1 n i k s)
panned    (v) (p a1 n d)
panted    (v) (p a1 n t i d)
pantos    (n) (p a1 n t ou z)
pantry    (n) (p a1 n t r ii)
panzer    (j) (p a1 n t s @ r)
sampan    (n) (s a1 m p a n)
spanks    (v) (s p a1 ng k s)
trepan    (v) (t r i1 p a1 n)
Spanish    (n) (s p a1 n i sh)
apanage    (n) (a1 p @ n i jh)
ash-pan    (n) - (a1 sh - p a n)
bedpans    (n) (b e1 d p a n z)
company    (n) (k uh1 m p @ n ii)
deadpan    (j) (d e1 d p a n)
dustpan    (n) (d uh1 s t p a n)
empanel    (v) (i1 m p a1 n l)
expands    (v) (i1 k s p a1 n d z)
expanse    (n) (i1 k s p a1 n s)
fry-pan    (n) - (f r ai1 - p a n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว
鉄板[てっぱん, teppan] (n) แผ่นเหล็ก
前半[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ
コテンパン[こてんぱん, kotenpan] (colloq ) พ่ายแพ้อย่างหมดรูป
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
パンダ[ぱんだ, panda] หมีแพนด้า
パンツ[ぱんつ, pantsu] (n ) กางเกงใน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
日本[にっぽん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
相手[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
一般[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
和風[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style
日本人[にほんじん, nihonjin] Thai: คนญี่ปุ่น English: Japanese person
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] Thai: บริษัทที่ทำสัญญารับเหมาะ English: contract company
日本[にほん, nihon] Thai: ประเทศญี่ปุ่น English: Japan
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
Japan(uniq) ประเทศญี่ปุ่น, See also: Related: japanisch
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress
Panzer(n) |der, pl. Panzer| รถถัง เช่น Am späten Abend waren die Panzer in der Hauptstadt Bangkok aufgefahren. Soldaten marschierten an strategisch wichtigen Punkten auf.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kampfpanzer (n ) (Der) รถถังหลัก
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,
panzerfaust (n ) บาซูก้า
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress
See also: S. S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstich {m}trepan [Add to Longdo]
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage [Add to Longdo]
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel [Add to Longdo]
Ablaufwanne {f}drain pan [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage [Add to Longdo]
Abschreibungsgesellschaft {f}tax-loss company [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower [Add to Longdo]
Abspanntransformator {m}step-down transformer [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
Akteur {m}; Akteurin {f}participant; protagonist [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f}incorporated company [Add to Longdo]
Aktienrecht {n}law on stock companies [Add to Longdo]
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant [Add to Longdo]
Allheilmittel {n}; Wundermittel {n}panacea [Add to Longdo]
Amphibienpanzer {m}amphibian tank [Add to Longdo]
Aneignung {f}occupance [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfangsspannung {f}initial stress [Add to Longdo]
Angstneurose {f} | Angstneurosen {pl} | Angstpsychosen {pl}anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Anker {m}; Abspannung {f}guy [Add to Longdo]
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anpressdruck {m} des Stromabnehmerspantograph pressure [Add to Longdo]
Anschlussfeld {n}connector panel [Add to Longdo]
Anschlussflansch {m} [techn.]companion flange [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Anstrengung {f}; Kraftaufwand {f} | Anspannungen {pl}strain | strains [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Angespanntheit {f}tenseness [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Anwesende ausgenommenpresent company excepted [Add to Longdo]
Apanage {f}; Jahreszahlung {f}; Zahlung zum Unterhalt an Adeligeapanage; appanage [Add to Longdo]
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake [Add to Longdo]
Apfelpudding {m}pandowdy [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Armreif {m}; Armspange {f}bangle [Add to Longdo]
Aschenkasten {m}ashpan [Add to Longdo]
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas [Add to Longdo]
Aufbauorganisation {f} einer Firmacompany organisation structure [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]
Aufspannfläche {f}mounting table [Add to Longdo]
Aufspannflansch {m}fixing flange [Add to Longdo]
Aufspannung {f}setting [Add to Longdo]
Aufspannvorrichtung {f}clamping device [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
JR[ジェーアール, jie-a-ru] (n) (See 日本国有鉄道) Japan Railways; JR; (P) [Add to Longdo]
K−1[ケイワン, keiwan] (n) K-1 (Japanese kick-boxing promotion) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
あんぽ柿[あんぽがき, anpogaki] (n) (See 干し柿) partially-dried Japanese persimmon [Add to Longdo]
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop) [Add to Longdo]
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child) [Add to Longdo]
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋpan>, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一块[yī kuài, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋpan>, / ] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙pan>, / ] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一巴掌[yī bā zhǎng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇpan>, ] spank [Add to Longdo]
一把手[yī bǎ shǒu, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇpan>, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
一旁[yī páng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄤˊpan>, ] aside; to the side of [Add to Longdo]
一本正经[yī běn zhèng jīng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥpan>, / ] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
七七事变[qī qī shì biàn, pan style="font-size:smaller">ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋpan>, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
三井[Sān jǐng, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄐㄧㄥˇpan>, ] Mitsui (Japanese company) [Add to Longdo]
三星[sān xīng, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄒㄧㄥpan>, ] Samsung, South Korean electronics company [Add to Longdo]
三浦・梅园[Sān pǔ, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄆㄨˇpan>· Mei2 yuan2, / ] MIURA Baien (1723-1789), Japanese neo-Confucian philosopher and pioneer economist, author of The Origin of value 價原|价原 [Add to Longdo]
三色堇[sān sè jǐn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇpan>, ] pansy [Add to Longdo]
三色紫罗兰[sān sè zǐ luó lán, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊpan>, / ] pansy [Add to Longdo]
三藩叛乱[Sān fān pàn luàn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄈㄢ ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋpan>, / ] rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi [Add to Longdo]
上市[shàng shì, pan style="font-size:smaller">ㄕㄤˋ ㄕˋpan>, ] on the market; to float (a company on the stock market) [Add to Longdo]
上市公司[shàng shì gōng sī, pan style="font-size:smaller">ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄙpan>, ] a listed company [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, pan style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇpan>, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate [Add to Longdo]
不符合[bù fú hě, pan style="font-size:smaller">ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇpan>, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]
丙二醇[bǐng èr chún, pan style="font-size:smaller">ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄔㄨㄣˊpan>, ] propylene glycol; propane-1,2-diol C3H6(OH)2 [Add to Longdo]
丙烷[bǐng wán, pan style="font-size:smaller">ㄅㄧㄥˇ ㄨㄢˊpan>, ] propane [Add to Longdo]
丙醇[bǐng chún, pan style="font-size:smaller">ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊpan>, ] propanol; propyl alcohol C3H7OH [Add to Longdo]
丙醛[bǐng quán, pan style="font-size:smaller">ㄅㄧㄥˇ ㄑㄩㄢˊpan>, ] propionaldehyde; propanal CH3CH2CHO [Add to Longdo]
[liǎng, pan style="font-size:smaller">ㄌㄧㄤˇpan>, ] Japanese variant of 兩|两 [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙpan>, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋpan>, / ] China Mobile (PRC state telecommunications company) [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄕㄢpan>, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣpan>, ] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes [Add to Longdo]
中日[Zhōng Rì, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄖˋpan>, ] China-Japan [Add to Longdo]
中日关系[Zhōng Rì guān xì, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋpan>, / ] Sino-Japanese relations [Add to Longdo]
中日韩统一表意文字[Zhōng Rì Hán tǒng yī biǎo yì wén zì, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄨㄣˊ ㄗˋpan>, / ] China Japan Korea (CJK) unified ideographs; Unihan [Add to Longdo]
中日韩越[Zhōng Rì Hán Yuè, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄖˋ ㄏㄢˊ ㄩㄝˋpan>, / ] China, Japan, Korea, and Vietnam [Add to Longdo]
中村[Zhōng cūn, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄘㄨㄣpan>, ] Nakamura (Japanese name) [Add to Longdo]
中盘[zhōng pán, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊpan>, / ] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess) [Add to Longdo]
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙpan>, / ] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊpan>, / ] Rhodeus sinensis (small carp) [Add to Longdo]
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋpan>, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
中远集团[Zhōng yuǎn Jí tuán, pan style="font-size:smaller">ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊpan>, / ] COSCO (China Ocean Shipping Company) [Add to Longdo]
乒乓[pīng pāng, pan style="font-size:smaller">ㄆㄧㄥ ㄆㄤpan>, ] ping-pong [Add to Longdo]
乒乓球[pīng pāng qiú, pan style="font-size:smaller">ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊpan>, ] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball [Add to Longdo]
乒乓球拍[pīng pāng qiú pāi, pan style="font-size:smaller">ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄆㄞpan>, ] ping-pong bat [Add to Longdo]
乒乓球台[pīng pāng qiú tái, pan style="font-size:smaller">ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊpan>, / ] table-tennis table [Add to Longdo]
[pāng, pan style="font-size:smaller">ㄆㄤpan>, ] onomat. bang [Add to Longdo]
[chéng, pan style="font-size:smaller">ㄔㄥˊpan>, ] Japanese variant of 乘 [Add to Longdo]
乙型脑炎[yǐ xíng nǎo yán, pan style="font-size:smaller">ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊpan>, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis [Add to Longdo]
乙脑[yǐ nǎo, pan style="font-size:smaller">ㄧˇ ㄋㄠˇpan>, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 乙型脑炎 [Add to Longdo]
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, pan style="font-size:smaller">ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋpan>, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变 [Add to Longdo]
九宫格数独[jiǔ gōng gé shù dú, pan style="font-size:smaller">ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄍㄜˊ ㄕㄨˋ ㄉㄨˊpan>, / ] sudoku (Japanese: sū doku) [Add to Longdo]
九州[Jiǔ zhōu, pan style="font-size:smaller">ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡpan>, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands [Add to Longdo]
九巴[jiǔ bā, pan style="font-size:smaller">ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚpan>, ] Kowloon Motor Bus Company KMB [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, pan style="font-size:smaller">ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋpan>, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
ゾーンパンチ[ぞーんぱんち, zo-npanchi] zone punch [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
トローラ[とろーら, toro-ra] Motorola (company) [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]
パネル[ぱねる, paneru] panel [Add to Longdo]
パン[ぱん, pan] pan (vs) [Add to Longdo]
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board [Add to Longdo]
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel [Add to Longdo]
圧伸器[あつしんき, atsushinki] compandor [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
一般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action [Add to Longdo]
一般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
一般名[いっぱんめい, ippanmei] common name [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
仮名漢字変換形日本文入力装置[かなかんじへんかんがたにほんぶんにゅうりょくそうち, kanakanjihenkangatanihonbunnyuuryokusouchi] kana-to-kanji conversion Japanese input method [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
万葉集[まんようしゅう, manyoushuu] japanische_Gedichtsammlung a.d.8.Jh. [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (japanische) Holzsandale [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
先般[せんぱん, senpan] vor_kurzem, neulich [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
出帆[しゅっぱん, shuppan] Abfahrt (eines Schiffes) [Add to Longdo]
出版社[しゅっぱんしゃ, shuppansha] Verlag [Add to Longdo]
剣道[けんどう, kendou] Kendo, japanisches_Stockfechten [Add to Longdo]
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Suedalpen (in Japan) [Add to Longdo]
参議院[さんぎいん, sangiin] (japanisches) Oberhaus [Add to Longdo]
反日[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
和室[わしつ, washitsu] japanisches_Zimmer [Add to Longdo]
和文[わぶん, wabun] japanische_Schrift [Add to Longdo]
和服[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
和歌[わか, waka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]
和洋折衷[わようせっちゅう, wayousecchuu] Mischung_von_japanischem_und, westlichem_Stil [Add to Longdo]
和独[わどく, wadoku] Japanisch_Deutsch (Woerterbuch) [Add to Longdo]
和紙[わし, washi] japan.Papier, Japanpapier [Add to Longdo]
和菓子[わがし, wagashi] japanisches_Konfekt [Add to Longdo]
和風[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
和食[わしょく, washoku] japanische_Kueche [Add to Longdo]
国民宿舎[こくみんしゅくしゃ, kokuminshukusha] (japanische) Volksherberge [Add to Longdo]
国語[こくご, kokugo] Japanisch [Add to Longdo]
在日[ざいにち, zainichi] in_Japan_ansaessig [Add to Longdo]
在米邦人[ざいべいほうじん, zaibeihoujin] (in Amerika lebende) Japaner [Add to Longdo]
大名[だいみょう, daimyou] (japanischer) Feudalherr [Add to Longdo]
大和[やまと, yamato] (das_alte) Japan [Add to Longdo]
大和絵[やまとえ, yamatoe] Bild_in_japanischem_Stil [Add to Longdo]
大和魂[やまとだましい, yamatodamashii] der_japanische_Geist [Add to Longdo]
天皇[てんのう, tennou] der_(japanische)_Kaiser [Add to Longdo]
天皇陛下[てんのうへいか, tennouheika] Seine_Majestaet_der_Kaiser (v.Japan) [Add to Longdo]
審判[しんぱん, shinpan] Entscheidung, Urteil, Schiedsrichter [Add to Longdo]
将棋[しょうぎ, shougi] japanisches_Schachspiel [Add to Longdo]
将棋盤[しょうぎばん, shougiban] japanisches_Schachbrett [Add to Longdo]
尺八[しゃくはち, shakuhachi] japanische_Bambusfloete [Add to Longdo]
床の間[とこのま, tokonoma] (tradit.japanische_Zimmer)Nische [Add to Longdo]
弓術[きゅうじゅつ, kyuujutsu] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
弓道[きゅうどう, kyuudou] (japanisches) Bogenschiessen [Add to Longdo]
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
恐妻家[きょうさいか, kyousaika] Pantoffelheld [Add to Longdo]
恐慌[きょうこう, kyoukou] Panik, Bestuerzung [Add to Longdo]
折半[せっぱん, seppan] halbieren [Add to Longdo]
排日[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]
文楽[ぶんらく, bunraku] japanisches_Puppenspiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, n. [OE. See 2d {Pane}.]
   1. A part; a portion.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fort.) The distance comprised between the angle of the
    epaule and the flanked angle.
    [1913 Webster]
 
   3. [Perh. a different word.] A leaf of gold or silver.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan- \Pan-\, Panta- \Pan"ta-\, Panto- \Pan"to-\ [Gr. ?, m., ?,
   neut., gen. ?, all.]
   Combining forms signifying all, every; as, panorama,
   pantheism, pantagraph, pantograph. Pan- becomes pam- before b
   or p, as pamprodactylous.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. t. & i. [Cf. F. pan skirt, lappet, L. pannus a
   cloth, rag, W. panu to fur, to full.]
   To join or fit together; to unite. [Obs.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, n. [Hind. p[=a]n, Skr. parna leaf.]
   The betel leaf; also, the masticatory made of the betel leaf,
   etc. See {Betel}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, prop. n. [L., fr. Gr. ?.] (Gr. Myth.)
   The god of shepherds, guardian of bees, and patron of fishing
   and hunting. He is usually represented as having the head and
   trunk of a man, with the legs, horns, and tail of a goat, and
   as playing on the shepherd's pipe (also called the pipes of
   Pan), which he is said to have invented.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. t. [imp. & p. p. {Panned}; p. pr. & vb. n.
   {Panning}.]
   1. (Mining) To separate, as gold, from dirt or sand, by
    washing in a kind of pan. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
       We . . . witnessed the process of cleaning up and
       panning out, which is the last process of separating
       the pure gold from the fine dirt and black sand.
                          --Gen. W. T.
                          Sherman.
    [1913 Webster]
 
   2. To criticise (a drama or literary work) harshly.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, n. [OE. panne, AS. panne; cf. D. pan, G. pfanne, OHG.
   pfanna, Icel., Sw., LL., & Ir. panna, of uncertain origin;
   cf. L. patina, E. paten.]
   1. A shallow, open dish or vessel, usually of metal, employed
    for many domestic uses, as for setting milk for cream, for
    frying or baking food, etc.; also employed for various
    uses in manufacturing. "A bowl or a pan." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Manuf.) A closed vessel for boiling or evaporating. See
    {Vacuum pan}, under {Vacuum}.
    [1913 Webster]
 
   3. The part of a flintlock which holds the priming.
    [1913 Webster]
 
   4. The skull, considered as a vessel containing the brain;
    the upper part of the head; the brainpan; the cranium.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Carp.) A recess, or bed, for the leaf of a hinge.
    [1913 Webster]
 
   6. The hard stratum of earth that lies below the soil. See
    {Hard pan}, under {Hard}.
    [1913 Webster]
 
   7. A natural basin, containing salt or fresh water, or mud.
    [1913 Webster]
 
   {Flash in the pan}. See under {Flash}.
 
   {To savor of the pan}, to suggest the process of cooking or
    burning; in a theological sense, to be heretical.
    --Ridley. Southey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. i.
   1. (Mining) To yield gold in, or as in, the process of
    panning; -- usually with out; as, the gravel panned out
    richly.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn out (profitably or unprofitably); to result; to
    develop; as, the investigation, or the speculation, panned
    out poorly. [Slang, U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pan \Pan\, v. t. & i. (Cinematography)
   To scan (a movie camera), usu. in a horizontal direction, to
   obtain a panoramic effect; also, to move the camera so as to
   keep the subject in view.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAN
     Personal Account Number
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAN
     Personal Area Network (IBM, Bluetooth)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAN
     Personal Area Networking [profile] (Bluetooth)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pan [pã]
   bit; lump; piece
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Pan [pã]
   Pan
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pan [pɑn]
   casserole; saucepan
   cookingpot
   frying‐pan; fryingpan
   jug; pot
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Pan [pɑn]
   Pan
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 pan
   bread; loaf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top