ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*outstandingly*

AW2 T S T AE1 N D IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outstandingly, -outstandingly-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outstandingly(adv) อย่างสังเกตเห็นได้, See also: อย่างโดดเด่น, Syn. superbly, notably, supremely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm blessed with an outstandingly magnetic personality.ฉันสุขใจที่จะได้เด็นดัง มีแรงดึงดูด Setup (2011)
That person outstandingly saved this companyคนสวมหมวกยอดเยี่ยมถูกบันทึกไว้ บริษัท นี้ Codename: Jackal (2012)
Solid, and outstandingly fast. If I may?มั่นคง และรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด ขออนุญาติ Mama (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outstandinglyWith her pure voice, Kate shined outstandingly on the stage of a musical.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OUTSTANDINGLY AW2 T S T AE1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outstandingly (a) ˌautstˈændɪŋliː (au2 t s t a1 n d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ,   /  ] exceptional; outstandingly good #9,107 [Add to Longdo]
利器[lì qì, ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ,  ] a sharp weapon; effective implement; an outstandingly able individual #15,810 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
人気抜群[にんきばつぐん, ninkibatsugun] (n, adj-no) outstandingly popularity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outstandingly
   adv 1: in an outstanding manner or to an outstanding degree;
       "she was outstandingly successful in her profession"
   2: to a remarkable degree or extent; "she was unusually tall"
     [syn: {unusually}, {remarkably}, {outstandingly}, {unco}]
     [ant: {commonly}, {normally}, {ordinarily}, {unremarkably},
     {usually}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top