ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*only thing i

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: only thing i, -only thing i-, *only thing i*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the only thing I got left, and that's because I kept it on me.เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีอยู่, และเพราะว่าฉันเก็บมันไว้. Suspiria (1977)
I've been dancing ever since. It's the only thing I ever wanted to do anyway.ฉันก็เลยเต้นกินรำกินมาตั้งแต่นั้น แล้วมันก็เป็นสิ่งเดียว ที่ฉันชอบอยู่แล้ว Dirty Dancing (1987)
So the only thing I can figure is for you to take me out.ดังนั้น.. ..มีทางเตียวที่แก้ปัญหานี้ ก็คือ.. The Bodyguard (1992)
The only thing I said was I wanted to see you.สิ่งเดียวที่ฉันกล่าวว่า คือผมอยากเห็นคุณ In the Name of the Father (1993)
So I took from him the only thing I could.ฉันเลยพรากสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวของเขาที่ฉันทำได้ไป The Joy Luck Club (1993)
About the only thing I can tell you is the file name.อย่างเดียวที่บอกได้ตอนนี้คือชื่อแฟ้ม Ghost in the Shell (1995)
That's the only thing I could find on the black market.เป็นอย่างเดียวที่ผมหาได้จากตลาดมืด Ghost in the Shell (1995)
I did the only thing I could.สิ่งเดียวที่ผมทำได้ Event Horizon (1997)
Now, the only thing I need right now is your driving licence, your credit card and I'll check this with the credit manager.แล้วก็บัตรเครดิต ผมจะไปสอบถามกับผู้จัดการก่อนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคงเรียบร้อยนะครับ คุณเมอร์ด็อค The Jackal (1997)
- The only thing I can do:อย่างเดียวที่ทำได้ Rushmore (1998)
That moment when you kiss someone, and everything around you becomes hazy... and the only thing infocus is you and this person... and you realize that that person... is the only person that you´re supposed to kiss... for the rest of your life.ในเวลาที่ / เธอจูบใครสักคน ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัวเธอ / จะกลายเป็นภาพลางๆ และภาพที่จะอยู่ในโฟกัส / ก็คือภาพเธอกับคนคนนั้น... Never Been Kissed (1999)
That's the only thing I can do for her.นี่เป็นสิ่งเดียวที่พี่จะทำเพื่อท่านได้ Autumn in My Heart (2000)
The only thing I want you to worry about is this.สิ่งเดียวที่ฉันอยากให้นาย สนใจกับมันคือสิ่งนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The only thing I've got against him is he's not a socialist.แต่ฉันเกี่ยงแค่ เขาไม่ใช่พวกสังคมนิยม The Pianist (2002)
It's the only thing in my entire life I've never had to think about.เป็นอย่างเดียวที่ผมไม่ต้องใช้ความคิด The Time Machine (2002)
Take a good look,lady. The only thing I'm ready for is a dirt nap.ดูให้ดีนะ สิ่งเดียว ฉันพร้อมสำหรับหญ้าอ่อนๆบนดิน A Walk to Remember (2002)
The only thing I can figure-- somebody paid him.อย่างเดียวที่ผมคิดออก คือมีคนจ้างเขา The O.C. (2003)
The only thing I care about is you, you know?ที่ฉันกังวลใจตอนนี้คือเธอ รู้ไหม? The Girl Next Door (2004)
This is the only thing I could dig up.นี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันได้มา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The only thing I feel bad about is leaving you here.สิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกไม่ดีคือต้องทิ้งเธอไว้ที่นี่ Raise Your Voice (2004)
The only thing I know is to make my chicken riceสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือ การทำข้าวมันไก่ Rice Rhapsody (2004)
You know, the only thing I'm shutting down is you, bitch.แกรู้ไหม สิ่งเดียวที่ทำให้ ฉันเงียบได้คือแก Pilot (2004)
The only thing is, is that back then,มีอยู่แค่สิ่งหนึ่ง หลังจากหันหลังออกมาแล้ว Mr. Monk and the Blackout (2004)
You know, the only thing I like about you at the moment is your mom.เธอรู้มั้ยสิ่งเดียวที่ฉันชอบในเธอก็คือ แม่ของเธอ Crusade (2004)
You're the only thing I've got to leave behind. Goodbye!เธอเป็นสิ่งเดียวที่พี่จะทิ้งไว้บนโลกนี้ ลาก่อน Robots (2005)
Candy's the only thing I was ever certain of and now I'm just not certain at all.ขนมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ชั้นเคยมั่นใจ และตอนนี้ชั้นไม่มั่นใจเลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The only thing I know for sure about Ben is he is a beautiful idea.สิ่งเดียวที่แม่รู้เรื่องเบ็น คือเขาเป็นความคิดที่สวยหรู The Perfect Man (2005)
Tessa. And the only thing it's gonna produce is dead offspring.แต่ผลลัพธ์สุดท้าย ก็แท้งเสีย The Constant Gardener (2005)
Only thing is, he claims to have an accomplice.แต่เขาอ้างว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด The Longest Yard (2005)
I mean, the only thing I do know - this is definitely a predator.ฉันหมายถึง เฉพาะไอ้สิ่งนี่ ทำให้ฉันรู้ว่า นี่เป็นพวกผู้ล่าอย่างแน่นอน The Cave (2005)
The only thing I need you to do right now is go home.มีบางอย่างที่ฉันอยากให้คุณ ทำตอนนี้คือกลับบ้าน Just Like Heaven (2005)
It is small, and it is fragile and it is the only thing in the world worth having.เศษเสี้ยวน้อยนิด, และเปราะบาง... ...แต่มันก็เป็นเพียงสิ่งเดียว ในโลกที่ฉันอยากจะมีไว้. V for Vendetta (2005)
It's the only thing I can think about.มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดอยากจะทำ Dead in the Water (2005)
This is the only thing I can think about.มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดอยากจะทำ Phantom Traveler (2005)
It's the only thing I can think about. Okay. All right.มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดอยากจะทำ โอเคแซม เราจะตามหาเขา ฉันสัญญา Wendigo (2005)
The only thing is, you need to tell us where to look, 'cause, you know, we could miss it.CLAIRE: Hello. This is 8 7 7-50 4-8 423. Deja Vu (2006)
If he'd have known, he would probably say it's the only thing I've ever done successfully in my life.ถ้าเขารู้ คงพูดว่า.. นั่นเป็นเรื่องเดียวที่ฉันทำ ได้สำเร็จในชีวิตนี้ Flyboys (2006)
It was the only thing I could do.มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ Pan's Labyrinth (2006)
The only thing I'm sorry for is for ever listening to my parents and having you and not doing what I should've done.เพียงสิ่งเดียวที่ฉันเสียใจสำหรับ ตลอดไปกำลังฟังพ่อแม่ของฉัน\และคุณมีไหม และไม่ใช่ทำสิ่งที่ฉันน่าจะเสร็จ Black Snake Moan (2006)
It was the only thing I could do...มันเป็นสิ่งเดียวที่ชั้นทำได้ Death Note: The Last Name (2006)
The only thing I can do is I can work on the car.สิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็คือ ซ่อมรถคันนี้ Everybody Loves a Clown (2006)
And the only thing I should be hearing from you is, "How can I help?"และสิ่งเดียวที่ฉันควรได้ยินจากคุณ ควรเป็น "ให้ผมช่วยอะไรได้บ้าง" It Takes Two (2006)
But it was the only thing I could come up with.แต่มันเป็นสิ่งเดียว ที่คิดออกในตอนนี้ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Do you know what the only thing I felt thankful for during these times was?ลูกรู้มั๊ยว่าสิ่งเดียวที่แม่รู้สึกขอบคุณเกี่ยวกะเรื่องนี้คืออะไร? Princess Hours (2006)
THE ONLY THING I COULDN'T FIND WAS THE SCULLY FOODS 100% ORGANIC, ALL-NATURAL SOY RICE CAKES.อย่างเดียวที่ฉันหาไม่ได้คืออาหารอะไรก็ไม่รู้ เค้กถั่วเหลืองเกาหลีแบบออแกนิก 100% Family/Affair (2007)
Only thing it's good for now is figuring out what makes it tick.สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ หาทางทำให้มันยิงออก Bedtime Stories (2007)
It's the only thing I know about you that's true.เรื่องจริงอย่างเดียวของคุณที่ผมรู้ Chuck Versus the Wookiee (2007)
And For The Next 16 Hours, The Only Thing I'M Dishing Is Seconds.อีก 16 ชม. ต่อไป สิ่งเดียวที่ฉันจะหม่ำ คือ จานที่ 2 Blair Waldorf Must Pie! (2007)
the only thing I have to do is find me a drink.สิ่งเดียวที่ฉันต้องทำ คือหาเหล้ามาดื่ม Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Right now,she's the only thing in my life that means something.ตอนนี้ เธอเป็นอย่างเดียว ในชีวิตฉันที่มีความหมาย Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
%only thing iIt's the only thing I can think of.
%only thing iThe only thing in the world which one can never receive or give too much is love.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top