ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*morose*

M ER0 OW1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: morose, -morose-
Possible hiragana form: もろせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morose(adj) ซึ่งมีอารมณ์ขุ่นมัว, See also: ซึ่งมีอารมณ์ไม่ดี, ซึ่งมีอารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์, Syn. moody, bad-tempered, sour, sulky, surly, Ant. cheerful
morosely(adv) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. sadly, silently
moroseness(n) การมีอารมณ์ขุ่นมัว, Syn. depression, stubbornness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
morose(มะโรส') adj. มีอารมณ์ไม่ดี, บูดบึ้ง, See also: morosity n., Syn. sour, Ant. cheerful

English-Thai: Nontri Dictionary
morose(adj) ใจคอหดหู่, พื้นเสีย, บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great. Now look, this guy tends to get a little morose, so try to keep the energy up.เยี่ยม ทีนี้ฟังนะ ผู้ชายคนนี้ มักจะมาแบบอารมณ์ขุ่นๆ 1408 (2007)
You're looking a little morose, honey.ลูกดูหงุดหงิดนะลูกรัก Juno (2007)
I know things have been pretty morose around here this past week, but I want to celebrate some good news for our little family.ครูรู้ว่าเรื่องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ครูอยากจะฉลองในข่าวดี Grilled Cheesus (2010)
Mrs. Hagberg I understand that cupcakes are really trendy right now and I know the making of a foie gras might be a little morose but um I would like to at least graduate high school knowing how to make some kind of pâté.คุณ เฮคเบิร์ก ฉันเข้าใจนะว่าคัพเค้ก กำลังเป็นเทรนด์สุดฮิตในตอนนี้ และยังรู้อีกว่าการทําฟัวกรา (ตับห่าน) Prom Queen (2011)
First stage is subtle changes in behavior-- They're restless, morose.ขั้นแรกมันจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มหงุดหงิด โมโหร้าย Magic Bullet (2011)
Sorry, Sam, but the phrase is "Merry Christmas," not "morose Christmas."ขอโทษนะแซม แต่มันคือ 'สุขสันต์วันคริสต์มาส' ไม่ใช่ 'บูดบึ้งวันคริสต์มาส' Extraordinary Merry Christmas (2011)
Mainly because Dorrit would never go for it unless I suddenly become the lead singer of singer of some morose band.เพราะว่าดอริทจะไม่ไปดูมันเด็ดขาด ถ้าพ่อไม่กลายเป็น Caught (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าอารมณ์(adj) moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai Definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
พื้นเสีย(v) be moody, See also: lose temper, be morose, be angry, Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาพื้นเสียตลอดวันเพราะเมื่อเช้าโดนเจ้านายบ่นเรื่องงาน
หน้าตูม(adj) look sullen, See also: look morose, Ant. หน้าบาน, Example: คนหน้าตูมที่เดินมาหลังเวทีพาให้ผู้คนบริเวณนั้นพากันหลีกทางให้เป็นแถว, Thai Definition: มีหน้าไม่เบิกบาน
บอกบุญไม่รับ(adj) unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai Definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
บึ้งตึง(adj) sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
กะบึงกะบอน(adj) peevish, See also: morose, Syn. กะบอนกะบึง, เง้างอด, งอน, Example: เธอทำท่ากะบึงกะบอนตลอดวัน, Thai Definition: โกรธอย่างแสนงอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[bøkbun mai rap] (adj) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
หงิม[ngim] (adj) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
เศร้าใจ[saojai] (adj) FR: morose ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOROSE M ER0 OW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morose (j) mˈərˈous (m @1 r ou1 s)
morosely (a) mˈərˈousliː (m @1 r ou1 s l ii)
moroseness (n) mˈərˈousnəs (m @1 r ou1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdrießlichkeit { f }moroseness [Add to Longdo]
grämlich { adj }morose; surly [Add to Longdo]
mürrisch { adj }morose [Add to Longdo]
mürrisch { adv }morosely [Add to Longdo]
verdrießlich; missmutig; griesgrämig { adj } | verdrießlicher | am verdrießlichstenmorose | more morose | most morose [Add to Longdo]
verdrießlich; missmutig; griesgrämig { adv }morosely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんつん[tsuntsun] (adv, n, vs) (on-mim) aloof; morose; pointed [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Morose \Mo*rose"\ (m[-o]*r[=o]s"), a. [L. morosus, prop.,
   excessively addicted to any particular way or habit, fr. mos,
   moris, manner, habit, way of life: cf. F. morose.]
   1. Of a sour temper; sullen and austere; ill-humored; severe.
    "A morose and affected taciturnity." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Lascivious; brooding over evil thoughts. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sullen; gruff; severe; austere; gloomy; crabbed; crusty;
     churlish; surly; ill-humored.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morose
   adj 1: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
       proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
       shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and
       unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic
       young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen
       crowd" [syn: {dark}, {dour}, {glowering}, {glum},
       {moody}, {morose}, {saturnine}, {sour}, {sullen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top