ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*medicare*

M EH1 D AH0 K EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: medicare, -medicare-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Medicare(n) โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicaid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicare(เมด'ดะแคร์) n. โครงการสวัสดิการสังคม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Medicare, unemployment, rent vouchers, vocational training.ค่ารักษา เงินคนว่างงาน บัตร์ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ฝึกวิชาชีพ Pilot (2004)
What is your medicare i.D. Number?หมายเลสวัสดิการของคุณเบอร์อะไร What More Do I Need? (2008)
Hey, Mr. Massude. What? They still didn't get your Medicare straight?อะไรครับคุณแมสสุท เขายังไม่ได้รับใบประกันสังคมของคุณหรือ WarGames: The Dead Code (2008)
Irving, I'm sure that a thing like this isn't covered by Medicare.แบบนี้ โครงการประกันสุขภาพไม่คลุมหรอก และฉันรู้ว่าคุณไม่อยาก ใช้เงินสำรองนั่นด้วย Tainted Obligation (2009)
No, man, Obamacare gives senior citizens access to cheaper drugs, free preventative care, and it closes the Medicare Part D loophole.ไม่มีมนุษย์ Obamacare จะช่วยให้ผู้สูงอาย เข้าถึงยาราคาถูกลง ดูแลป้องกันฟรีและจะปิด ส่วนที่หนี Medicare D. Scary Movie 5 (2013)
I've heard of Medicare, but this is ridiculous.Das ist ja nichts gegen Medicare. My Master, the Doctor (1966)
Sorry to run, but I'm late for a Medicare hearing on the hill.Tut mir leid, ich muss zum Medicare-Meeting. One Flew East (1987)
There's an experimental treatment that Medicare will cover, but I have no way of knowing...Es gibt eine experimentelle Behandlung, die Medicare bezahlt, aber ich weiß überhaupt nicht... Dear God (1996)
You got Medicaid, Medicare or something?Haben Sie Medicaid, Medicare oder sowas? Disconnect (2006)
Fifty-nine. Too young for Medicare.59. Zu jung für Medicare. Gravity (2007)
She's on Medicare.Sie hat Medicare. Gravity (2007)
But even though he's insured by Medicare. It doesn't cover all the cost of the drugs that he and his wife need.Aber obwohl er bei Medicare... versichert ist, deckt das nicht... alle Kosten für die Medikamente, die er und seine Frau brauchen. Sicko (2007)
Now I'm honored and pleased to sign this historic piece of legislation - the Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act of 2003.Es ist mir eine Ehre und Freude, dieses historische Gesetz zu unterzeichnen. Das Medicare-Modernisierungsgesetz... von 2003. Sicko (2007)
Medicare, Medicaid, and Social Security now take up 40%, and spending on these programs is expected to double over the next ten years⁈Medicare, Medicaid, und die Sozialversicherung verbrauchen mittlerweile 40%, und es wird erwartet, dass sich die Ausgaben in diesen Bereichen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln. Guardians and Gatekeepers (2008)
No, man, obamacare gives senior citizens access to cheaper drugs, free preventative care, and it closes the medicare part d loophole.Obamacare verhilft den Senioren zu billigeren Medikamenten. Und jetzt zahlt Medicare auch noch für Drogen. Scary Movie 5 (2013)
No, Andy Rooney, I am not gonna touch your fucking Medicare.Nein, Andy Rooney. Ich lasse die Finger von deiner Scheiß-Medicare. Comic Sans (2014)
Shit, I don't need Medicare.Mist, ich brauche kein Medicare. S U C K (2014)
Right now, one in three Medicare dollars is spent in the care of people with diabetes.Im Moment fließt ein Drittel von Medicare in die Behandlung von Diabetikern. What the Health (2017)
I want Medicare coverage bumped up to where it was.Medicare soll wieder aufgebessert werden. Chapter 61 (2017)
We're here now because you want a bump in Medicare?Wir sind hier, weil Sie Medicare aufbessern wollen? Chapter 61 (2017)
I want to be there when Francis Underwood says to me that there will be an increase in Medicare.Ich will dort sein, wenn Francis Underwood mir sagt... dass er Medicare aufbessert. Chapter 61 (2017)
That is why I am committed to fixing Medicare before I devote one more dime to the program.Deshalb verpflichte ich mich dazu, Medicare in Ordnung zu bringen... ehe ich auch nur einen Cent mehr in das Programm stecke. Chapter 61 (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICARE M EH1 D AH0 K EH2 R
MEDICARE'S M EH1 D AH0 K EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Medicare (n) mˈɛdɪkɛəʳr (m e1 d i k e@ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Medicare
      n 1: health care for the aged; a federally administered system
           of health insurance available to persons aged 65 and over

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top