ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*médoc*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: médoc, -médoc-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comedocarcinoma, Invasiveโคมีโดคาร์ซิโนมาชนิดแทรกซึม [การแพทย์]
Comedocarcinoma, Non Invasiveโคมีโดคาร์ซิโนมาชนิดไม่แทรกซึม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's absolutely my favourite Médoc.Das ist mein liebster MédocTheater of Blood (1973)
- An M5 Medoc?- Ein 85er MédocThe Breed (2006)
You hear that? - Is that an M5 Medoc calling me?Ruft da ein 85er Médoc nach mir? The Breed (2006)

Japanese-English: EDICT Dictionary
メドック[, medokku] (n) Medoc (wine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top