ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*losbinden*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: losbinden, -losbinden-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if he figures you're trying to untie me, that will be the end of it.Aber wenn er sieht, dass du mich losbinden willst, ist es aus. The Law and Jake Wade (1958)
And now have the men untie the horses and turn them loose.Die Männer sollen die Pferde losbinden und freilassen. They Came to Cordura (1959)
Forget it then, if you don't believe me.Du musst mich nicht losbinden. Viridiana (1961)
Tell them to unstrap me.Sag ihnen, dass sie mich losbinden sollen. Mamma Roma (1962)
Untie him.Losbinden! Nackt unter Wölfen (1963)
I'll tell you what, Doc. You level me off, and I'll share all my dreams with you.Wenn Sie mich hier losbinden, Doc, verrat ich Ihnen alle meine Träume. Shock Corridor (1963)
Shall I untie you?Soll ich Sie losbinden? Woman in the Dunes (1964)
Untie me, too!Und jetzt könnt ihr mich losbinden. Irezumi (1966)
You want me to untie you so you can trick me, huh?Ich soll Sie losbinden, damit Sie mich reinlegen, he? Harper (1966)
Judy, now will you untie us?Judy, wirst du uns jetzt losbinden? A Bullet for Hedley (1967)
- Sergeant, send two men down. - Yes, sir.Sargente, schick 2 Männer vor, die sollen ihn losbinden. A Bullet for the General (1967)
If you promise to be a good boy, you may untie yourself.Wenn du mir versprichst, brav zu sein, kannst du dich losbinden. The Longest Hunt (1968)
Okay, tie me off right there.Ok, jetzt losbinden. The Anderson Tapes (1971)
I didn't know it was his.- Nahmst du sie? - Sie lag im Garten. - Losbinden. The Invitation (1973)
Untie the prisoner?- Den Gefangenen losbinden? Robin Hood (1973)
Ez, untie my hands, so I can touch you, too.Kannst du mich nicht losbinden? Deranged: Confessions of a Necrophile (1974)
Is somebody gonna untie me?Könnte mich mal jemand losbinden? Pariah (1975)
I reckon we could turn him loose in the morning.Morgen früh können wir ihn wohl losbinden. Breakheart Pass (1975)
Would you untie my legs?Würden Sie meine Füße losbinden? Breakheart Pass (1975)
Want me to untie you?Soll ich dich losbinden? Hakkinbon bijin ranbu yori: Semeru! (1977)
I'd appreciate it if you'd wait till after M*A*S*H to let them go.Warten Sie, bis M*A*S*H vorbei ist. Dann können Sie sie losbinden. The Fury (1978)
He wouldn't untie me.- Er wollte mich nicht losbinden. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
- Why would she take the canoes?Warum sollte sie alle Kanus losbinden? The Burning (1981)
I ran over to untie him but I couldn't because he was tied with a Killick Hitch.Ich wollte ihn losbinden, aber es ging nicht, da es ein Killick-Hitch war. The First Time (1983)
I'll unstrap you.Ich werde Sie losbinden. Knight of the Drones (1984)
We'll have you untied in a moment.Wir werden euch gleich losbinden. The Black Cauldron (1985)
Get me apart?Willst du mich nicht losbinden? The Cross of St. Ciricus (1986)
You're not the first to have told me that.Könnte mich hier jemand losbinden? Rock and Roll Girl (1990)
Guys, could somebody please get me down from here? Guys. Boy, I hate this.Jungs, könnte mich vielleicht einer von euch hier losbinden? Rock and Roll Girl (1990)
Let's get Samantha untied.Lass uns Samantha losbinden. Blind Faith (1991)
Could you untie me, please?Kannst du mich bitte losbinden? Kids! Wadaya Gonna Do? (1991)
So do you think we should go untie everybody?Meinst du, wir sollten alle losbinden? The Ref (1994)
Can you untie Roarke now?Kannst du Roarke jetzt losbinden? The River Wild (1994)
And untie it ?- Und losbinden? Suicide Kings (1997)
Can I get untied now?Kannst du mich jetzt losbinden? Out of Mind, Out of Sight (1997)
If you could just untie my hands.Könnten Sie wenigstens meine Hände losbinden? Dead Man Dating (1998)
I asked you to untie me!Ich hab doch gleich gesagt ihr sollt mich losbinden! Wheels (1998)
You should let it loose.Ihr solltet es losbinden. The Shipping News (2001)
Ross, you have to untie me.- Aber du musst mich vorher losbinden. Spun (2002)
- I don't have to untie you.Ich muss dich nicht losbinden. Spun (2002)
You just gotta untie me first.Dazu musst du mich losbinden. Spin the Bottle (2002)
I'll free your hands.Ich werde Ihre Hände losbinden. Precious Cargo (2002)
-Shut the fuck up, Pike! -You were gonna cut him loose!Du wolltest den Typen losbinden! Basic (2003)
Jim was supposed to rescue him, untie him, give him mouth-to-mouth.Jim sollte ihn befreien, losbinden, ihn beatmen. American Wedding (2003)
- I say we start by untying the brother.- Als Erstes könntet ihr mich losbinden. Destiny (2003)
You're going to have to untie me.Du musst mich losbinden. Dawn (2003)
I need to unbind this.Ich muss dich losbinden. We're So Screwed: Part 1: Fetal Attraction (2003)
We gotta untie these lines.Wir müssen die Leinen losbinden. Club Dread (2004)
Don't unstrap me.Nein. Nicht losbinden. Van Helsing (2004)
Hey... Can't you untie me now?Kannst du mich nicht losbinden? Strähl (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufbinden; aufschnüren; losbinden; abbinden | aufbindend; aufschnürend; losbindend; abbindend | aufgebunden; aufgeschnürt; losgebunden; abgebunden | bindet auf; schnürt auf; bindet losto untie; to undo | untying; undoing | untied; undone | unties [Add to Longdo]
losbindento unbind { unbound; unbound } [Add to Longdo]
losbinden | losbindendto unclamp | unclamping [Add to Longdo]
losbindento untether [Add to Longdo]
losbindendunbinding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  losbinden /loːsbindən/
   to unclamp; to untie; to unbind {unbound, unbound}

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  losbinden /lɔzbindən/
   untie

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top