ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*he won*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: he won, -he won-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา The Great Dictator (1940)
Well, guess he won't need me any more.ก็ เดาว่าเขาจะไม่จำเป็นต้องให้ ฉันใด ๆ เพิ่มเติม Pinocchio (1940)
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ Rebecca (1940)
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ Rebecca (1940)
She won't come back, will she? You said so.หล่อนจะไม่กลับมาอีกไม่ใช่เหรอ ก็คุณเคยพูดอย่างนั้นนี้ Rebecca (1940)
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา How I Won the War (1967)
He won't give it to me, and he says there's no chance.เขาจะไม่ยอมให้ฉันและเขากล่าวว่ามีโอกาสไม่ได้ The Godfather (1972)
I swear on my children that he won't be, Mike.ฉันสาบานกับลูก ๆ ของฉันว่าเขาจะไม่เป็นไมค์ The Godfather (1972)
He's not on the ocean, he is in a boat. He won't go in the water.เขาไม่ได้อยู่ในนํ้า เขาอยู่บนเรือ เขาไม่ลงนํ้าหรอก Jaws (1975)
She won't eat or drink anything this evening.นางจะไม่กินไม่ดื่มอะไรค่ำนี้. Suspiria (1977)
She won't be ready until this afternoon.เธอจะไม่พร้อมจนกระทั่งช่วง บ่ายวันนี้ Mad Max (1979)
He won't need them anymore.เขาจะไม่จำเป็นอีกต่อไป Mad Max (1979)
He won't let us print him well.เขาจะไม่ยอมให้เราพิมพ์เขาดี First Blood (1982)
He won't come, Will. Says there's a storm heading your way.เขาจะไม่มา วิล มีพายุจะไปทางของคุณ First Blood (1982)
Shuang'er and Ying'er are included She won't even let the children go?ลูกซังกับลูกเอ็งก็จะต้องโดนนางฆ่าด้วย นางไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กเชียวรึนี่? Return of the Condor Heroes (1983)
For those who never outgrow the wonder.สำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญน่าแปลก ใจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He won't be driving home, Officer. I promise you that.เขาจะไม่ขับรถกลับบ้านครับคุณตำรวจ ผมสัญญาเลย Clue (1985)
- I gave him a sedative. He won't be awake.- ฉันฉีดยาเขา เขาคงลุกไม่ไหว Day of the Dead (1985)
He won't shoot Billy 'cause he doesn't have anybody else who knows electronics.ที่เขาไม่ยิงบิลลี่ เพราะเขารู้เรื่องไฟฟ้าอยู่คนเดียว Day of the Dead (1985)
He won't shoot me, 'cause I'm his ride.ที่เขาไม่ยิงผม เพราะผมขับคอปเตอร์ได้ Day of the Dead (1985)
- He won't touch it. - Shit.- มันไม่แตะเลย Day of the Dead (1985)
well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด Spies Like Us (1985)
He won't die so easily.เขาไม่ตายง่ายๆหรอก Vampire Hunter D (1985)
Yeah. He won't live to be 20, I bet.เย้ เขาอยู่ไม่ถึง 20 หรอก พนันได้เลย Stand by Me (1986)
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่ *batteries not included (1987)
Hell, she won't even know you're gone.โธ่เอ๊ย เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณไป *batteries not included (1987)
Maybe he won't.คราวนี้อาจจะไม่ก็ได้นะ The Princess Bride (1987)
He won't let me forget himเขาจะไม่ยอมให้ผมลืมเขา 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง Akira (1988)
She don't like slavery She won't sit and begแล้วเขาก็จ่ายเงินให้นาย? โง่ชมัดเลย Big (1988)
Marcin likes travelling. I'm afraid he won't stay home for long.มาร์ชีนรักการท่องเที่ยว ฉันว่า เขาคงไม่อยู่บ้านสักเท่าไหร่ A Short Film About Love (1988)
He won't remember anymore.เค้าคงจำอะไรไม่ได้อีกแล้วล่ะ Cinema Paradiso (1988)
I can't get in. He won't give me a key until I pay him. You wanna play games?เขาไม่ให้กุญแจจนกว่าผมจะจ่าย คุณอยากเล่นเกมใช่มั้ย Punchline (1988)
The wonderful Robyn Green.โรบิน กรีนของเรา Punchline (1988)
No. God would have mercy. He won't!เปล่า พระเจ้ายังมีความปราณี แต่เขาไม่ Rambo III (1988)
He won't.เขาไม่ทำหลอก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He won't want to load the bases. So look for low and away.เขาไม่อยากเสียแต้ม ระวังลูกต่ำห่างจากตัวให้ดี Field of Dreams (1989)
He won't tell us, and he doesn't have to.เขาไม่ม่ทางบอกเรา, และเขาก็ ไม่ต้องบอก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He was extremely brilliant. At 14 he won a mathematics olympiad.เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก ที่ 14 เขาได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ The Russia House (1990)
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า The Russia House (1990)
She won't go out with me alone.เธอไม่ออกเดทกับฉันสองต่อสอง Goodfellas (1990)
She won't go out with me alone unless her girlfriend comes with us.เธอไม่ออกเดทกับฉันสองคน เว้นแต่เพื่อนเธอจะมาด้วย Goodfellas (1990)
She'll kill him, but she won't divorce him.เธอฆ่าเขาได้ แต่ไม่มีทางหย่า Goodfellas (1990)
Hey, Bix Beiderbecke, the wonder boy.สวัสดี บิ๊คซ์ ไปเดอร์บั๊ค The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
He won't. You're just being paranoid.เขาไม่ทำหรอก คุณระแวงเกินไป Basic Instinct (1992)
She won't give you static. You got my word. Sure she will.เธอไม่ขัตคุณแน่ผมรับรอง The Bodyguard (1992)
He won't even feel it.มันจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ Of Mice and Men (1992)
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก Of Mice and Men (1992)
He won't bother you again.เขาคงไม่มาทำอะไรนายอีกแล้วล่ะ The Cement Garden (1993)
She won't believe it if I'm all clean!จะได้ให้แม่มาเห็นสภาพนี้เลย! The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
he wonA book descriptive of the wonders of nature.
he wonAs was expected, he won the prize.
he wonCan you make out why he won't go with us?
he wonDon't worry about my dog. He won't do you any harm.
he wonEven if he has a clue, he won't let you know it.
he wonHe had not gone though all that hard training for nothing - he won first prize.
he wonHe keeps quiet so that he won't disturb his father.
he wonHe promised me that he won't tell anybody.
he wonHe says he won't come.
he wonHe won a dramatic success.
he wonHe won a narrow victory in the race.
he wonHe won an immediate response.
he wonHe won a sum of money, and not such a small one, either.
he wonHe won but only at a price.
he wonHe wondered to himself why his wife had left him.
he wonHe wondered what to do about the wallet he was holding.
he wonHe wondered Why she did not come.
he wonHe wondered why she did that.
he wonHe wondered why they looked excited and tried to get their attention.
he wonHe wonders if you are afraid of snakes.
he wonHe won eminence as a scientist.
he wonHe won fame as a novelist.
he wonHe won fame by the novel.
he wonHe won first prize as a result of his great effort.
he wonHe won first prize at the spelling contest.
he wonHe won her affection.
he wonHe won't admit his fault.
he wonHe won't be able to escape from there without a miracle, will he?
he wonHe won't be a good player.
he wonHe won't be away for long.
he wonHe won't be discouraged easily, as he's tough guy.
he wonHe won't be home at lunch time.
he wonHe won't be in time for the meeting.
he wonHe won't come if it rains.
he wonHe won't come in this rain.
he wonHe won't come, will he?
he wonHe won't do you any harm.
he wonHe won't get fat on his salary.
he wonHe won't go on to graduate school.
he wonHe won't have a look-in.
he wonHe won the day by virtue of his strength of will.
he wonHe won the election by a large majority.
he wonHe won the fight by a knockout.
he wonHe won the four successive world championships.
he wonHe won the game thanks to his strong will.
he wonHe won the prize for excellence in all subjects.
he wonHe won the prize this day week.
he wonHe won the race again.
he wonHe won the race easily.
he wonHe won the race easily without being fully extended.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewinnen; siegen; erringen | gewinnend; siegend | gewonnen; gesiegt | er/sie gewinnt; er/sie siegt | ich/er/sie gewann; ich/er/sie siegte | er/sie hat/hatte gewonnen; er/sie hat/hatte gesiegt | ich/er/sie gewönne; ich/er/sie gewänne | jdn. für einen Plan gewinnen | mit einer Nasenlänge gewinnen | letztlich siegen über jdn. | ruhmreich siegento win {won; won} | winning | won | he/she wins | I/he/she won | he/she has/had won | I/he/she would win | to win sb. over to a plan | to win by a canvas | to win out over sb. | to win a famous victory; to win a glorious victory [Add to Longdo]
Ich werde ihm einen Denkzettel verpassen.I'll teach him a lesson he won't forget. [Add to Longdo]
Sie duldet keinen Widerspruch.She won't have any argument. [Add to Longdo]
Sie wird nicht.She won't. She will not. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top