ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hacksaw*

HH AE1 K S AO2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hacksaw, -hacksaw-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hacksaw(n) เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hacksawn. เลื่อยตัดโลหะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hacksaw(n) เลือยตัดโลหะ
Power Hacksaw(n)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found them in there, with the hacksaws.ผมเจอมันในนี้พร้อมกับเลื่อย Saw (2004)
I got a gallon of bleach,a tarp and a hacksaw in the trunk of my car.ฉันมีน้ำยาฟอกขาวแล้วก็เลื่อย อยู่ที่หลังรถฉัน Fire/Water (2007)
Hacksaw!ส่งเลื่อยมา Repo Men (2010)
Hey, see that hacksaw over there in that toolbag?เฮ้ เห็นเลื่อยตรงกระเป๋าเครื่องมือนั่นมั้ย Guts (2010)
So... about that hacksaw...แล้ว เลื่อยนั่น Guts (2010)
Dale's hacksaw sure as hell won't do it.เลื่อยของเดลใช้ไม่ได้หรอก Guts (2010)
You are like one of those things that sticks to the side of boats that can only be removed with a hacksaw or something.เธอก็เหมือนพวกที่เกาะติดอยู่ตามข้างๆเรือ มันจะออกได้ ก็ต้องมีเลื่อยตัดเหล็ก หรืออะไรประมานนั้น If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
The guy's not gonna show up dragging a hacksaw behind him.สังเกตอะไร Pay It Forward (2013)
Hacksaw.เลือยตัดโลหะ Hacksaw Ridge (2016)
That's our objective. Hacksaw Ridge.นั่นคือเป้าหมายของเรา เลื่อยริดจ์ Hacksaw Ridge (2016)
Colonel, call off the artillery attack on Hacksaw.พันเอกโทรออกยิงปืนใหญ่โจมตี บนเลื่อย Hacksaw Ridge (2016)
Tell them to call off the artillery on Hacksaw.บอกพวกเขาให้โทรออกปืนใหญ่ เลือยตัดโลหะ Hacksaw Ridge (2016)
From Hacksaw.จากเลื่อย Hacksaw Ridge (2016)
We've taken Hacksaw.เราได้นำเลื่อย Hacksaw Ridge (2016)
I'd swear that's Rod Martin Hacksaw Reynolds and Kenny Stabler over there.Ich könnte schwören, dass da drüben sind Rod Martin... Hacksaw Reynolds und Kenny Stabler. Dud Bowl (1994)
The Snake, L.T. And Hacksaw were gonna play.The Snake, L.T. und Hacksaw wollten spielen. Dud Bowl (1994)
And you are Hacksaw Reynolds.And du bist Hacksaw Reynolds. Dud Bowl (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อยเหล็ก[leūay lek] (n) EN: hacksaw  FR: scie à métaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HACKSAW HH AE1 K S AO2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bügelsäge {f}; Bügelsägemaschine {f}hacksaw [Add to Longdo]
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade [Add to Longdo]
Metallsäge {f}hacksaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弓鋸;弓のこ[ゆみのこ, yuminoko] (n) hacksaw [Add to Longdo]
金鋸[かねのこぎり, kanenokogiri] (n) hacksaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hacksaw
      n 1: saw used with one hand for cutting metal [syn: {hacksaw},
           {hack saw}, {metal saw}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top