ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*griffin.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: griffin., -griffin.-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Griffin.กริฟฟิน Game Ogre (2012)
That was very moving, Mrs. Griffin.ซึ้งจริงๆ คุณนายกริฟฟิน ถ้างั้น.. Death Has a Shadow (1999)
His name was Michael Griffin.ชื่อของเขาคือไมเคิล กิฟฟิน Hollow Man II (2006)
Griffin.กิฟฟิน Hollow Man II (2006)
It was Griffin. He wants to meet.กิฟฟินอยู่ที่นั่น เขาต้องการพบฉัน Hollow Man II (2006)
Hawkins, meet Alvin Griffin.ฮอว์กิ้น รู้จัก อัลวิน กริฟฟิน Mr. Brooks (2007)
- I believe it to be a griffin.หม่อมฉันเชื่อว่ามันคือ "กริฟฟิน Lancelot (2008)
- You killed the griffin.คุณเป็นคนปราบกริฟฟิน Lancelot (2008)
- Griffin... - Where does this thing go? - we gotta go.นายคิดจะทำอะไรน่ะ Jumper (2008)
- Griffin. - I don't know.กริฟฟิน ผมไม่รู้สินะ Pathology (2008)
I'm well aware of your resume, Griffin.ฉันรู้ประวัติการทำงานนายดี กริฟฟิน Safe and Sound (2008)
Griffin.กริฟฟิน The Price (2008)
at the Griffin.ที่ร้านกริฟฟิน Veiled Threat (2011)
Detectives Burkhardt and Griffin.นักสืบ เบิร์กฮาร์ด และ กริฟฟิน Bears Will Be Bears (2011)
Vic was Jake Griffin.เหยื่อคือ เจค กริฟฟิน Ka Hakaka Maika'i (2011)
Great, because we have a suspect in custody who swears he didn't murder Jake Griffin.เยี่ยม เพราะผู้ต้องสงสัยที่เราจับไว้ สาบานว่าเขาไม่ได้ฆ่าเจค กริฟฟิน Ka Hakaka Maika'i (2011)
Talking about the fact that you killed Jake Griffin.พูดถึงความจริง ว่าคุณฆ่าเจค กริฟฟิน Ka Hakaka Maika'i (2011)
I'm Detective Burkhardt, this is Detective Griffin.ฉันนักสืบเบิร์กฮาร์ท และนี่นักสืบกริฟฟิน Danse Macabre (2011)
- Griffin.- กริฟฟิน Danse Macabre (2011)
I need a 20 on detective Griffin.ผมต้องการให้หาตำแหน่ง Lonelyhearts (2011)
We got a 20 on detective Griffin.เราเจอนักสืบกริฟฟินแล้ว Lonelyhearts (2011)
Detectives Burkhardt and Griffin.นักสืบเบิร์กฮาร์ทและกริฟฟิน Of Mouse and Man (2012)
This is Detective Griffin.นี่คือนักสืบกริฟฟิน Game Ogre (2012)
I'm Detective Griffin. This is Detective Burkhardt.ผมนักสืบกริฟฟิน นี่นักสืบเบิร์กฮาร์ท Organ Grinder (2012)
Griffin.กริฟฟิน Last Grimm Standing (2012)
It's Detective Griffin.นี่นักสิบกริฟฟินครับ Last Grimm Standing (2012)
Griffin.กริฟฟินครับ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Detectives Burkhardt and Griffin.นักสืบเบอร์กฮาร์ทและกริฟฟิน Plumed Serpent (2012)
Griffin.กริฟฟิน The Kiss (2012)
You've raised over $100,000 for Griffin.คุณระดมเงินทุนมากกว่า 1 แสนดอลลาร์สำหรับกริฟฟิน Bury the Lede (2012)
Yeah, look, we're gonna have use this thing to discredit you, everything you wrote about Griffin.ฟังนะ เราจะใช้เรื่องนี้ ทำลายความน่าเชื่อถือ ทุกเรื่องที่คุณเขียนเกี่ยวกับกริฟฟิน Bury the Lede (2012)
Detective Griffin...นักสืบกริฟฟริน... Bad Moon Rising (2012)
Reverend Calvin, meet Detectives Burkhardt and Griffin.สาธุคุณเคลวิน นี่นักสืบเบิร์กฮาร์ท และนักสืบกริฟฟิน The Good Shepherd (2012)
Griffin.กริฟฟิน Quill (2012)
- I'm Detective Burkhardt. - I'm Detective Griffin.ผมนักสืบเบิร์กฮาร์ด ผมนักสืบกริฟฟิน Leave It to Beavers (2012)
I'm Detective Griffin. This is Detective Burkhardt.ผมนักสืบกริฟฟิน นี่คือนักสืบเบิร์กฮาร์ท Happily Ever Aftermath (2012)
Oh, uh, Detective Griffin.โอ้ นักสืบกริฟฟิน The Hour of Death (2012)
Griffin.กริฟฟิน The Hour of Death (2012)
I know what that symbol is. Griffin. Yeah, he's here.ฉันรู้ว่าสัญลักษณ์นั่นคืออะไร กริฟฟิน ใช่ เขาอยู่นี่ The Hour of Death (2012)
But I was meant to be a Griffin.แต่ฉันเกิดมาเป็นมาเป็นกริฟฟิน Fae-de to Black (2013)
Griffin.กริฟฟิน Mr. Sandman (2013)
Griffin. Where?กริฟฟิน ที่ไหน Mr. Sandman (2013)
It's Detective Griffin.นี่นักสืบกริฟฟิน Mr. Sandman (2013)
Casey, it's me! Detective Griffin.นี่ผมเอง นักสืบกริฟฟิน Mr. Sandman (2013)
I'm Detective Burkhardt, and this is Detective Griffin.ฉัน นักสืบเบิร์กฮาร์ต และนี่นักสืบกริฟฟิน Nameless (2013)
I'm Detective Burkhardt. This is Detective Griffin.ผมนักสืบเบิร์กฮาร์ท นี่คือนักสืบกริฟฟิน One Angry Fuchsbau (2013)
I'll call you back. Okay. - Griffin.แล้วผมจะโทรกลับนะ ตกลง กริฟฟินท์ เฮ้ แฮงค์ นี่มอนโร Kiss of the Muse (2013)
Really, I am not making this up. Detective Griffin.ผมไม่ได้ทำมันขึ้นมาจริงๆนะ นักสืบกริฟฟิน Kiss of the Muse (2013)
This is Detective Griffin.นี่คือนักสืบกริฟฟิน Kiss of the Muse (2013)
This is Detective Griffin.ผมนักสืบกริฟฟิน A Dish Best Served Cold (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, n.
   An Anglo-Indian name for a person just arrived from Europe.
   --H. Kingsley. Griffin

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Griffin \Grif"fin\, Griffon \Grif"fon\, n. [OE. griffin,
   griffon, griffoun, F. griffon, fr. L. gryphus, equiv to
   gryps, Gr. ?; -- so called because of the hooked beak, and
   akin to grypo`s curved, hook-nosed.]
   [1913 Webster]
   1. (Myth.) A fabulous monster, half lion and half eagle. It
    is often represented in Grecian and Roman works of art.
    [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A representation of this creature as an heraldic
    charge.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A species of large vulture ({Gyps fulvus}) found
    in the mountainous parts of Southern Europe, North Africa,
    and Asia Minor; -- called also {gripe}, and {grype}. It is
    supposed to be the "eagle" of the Bible. The {bearded
    griffin} is the {lammergeir}. [Written also {gryphon}.]
    [1913 Webster]
 
   4. An English early apple.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top