ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*god,*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: god,, -god,-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speaking of God, is Gerst coming?เกิร์สมารึเปล่า? Basic Instinct (1992)
God, Michael, how dramatic.พระเจ้า ไมเคิล น้ำเน่าจัง Basic Instinct (1992)
God, you can't tell the truth about anything, can you?พระเจ้า คุณจะบอกความจริง ไม่ได้รึไง ทำได้ไหม? Basic Instinct (1992)
Rachel! God, this is so embarrassing.ว้า ขายหน้าจังแฮะ The Bodyguard (1992)
God, that's not it, is it?ตายแล็ว ไม่จริงน่า The Bodyguard (1992)
Oh, merciful God, พระเจ้าผู้ทรงมีเมตตา Wuthering Heights (1992)
Oh, my God, I lost him.พระเจ้า ฉันเสียเขาไปแล้ว Wuthering Heights (1992)
God, I hate it when you smoke in bed.พระเจ้า เกลียดจังเลย เวลาคุณสูบบนเตียง The Lawnmower Man (1992)
Oh, my God, would you look at this?พระเจ้า ดูมันสิ The Lawnmower Man (1992)
Mother of God, pray for us sinners... now and at the hour of our death.พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยเราผู้ผิดบาป The Lawnmower Man (1992)
Oh, Jesus, Mother of God, would you look at that?โอ พระเจ้า อย่าเอาแต่ดูสิ The Lawnmower Man (1992)
God, he smells good.พระเจ้า เขาดูดีมาก The Lawnmower Man (1992)
Oh, my God, let me up!โอ พระเจ้า ปล่อยฉันออกไป! The Lawnmower Man (1992)
Oh, my God, Jobe.โอพระเจ้า โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
God, he was a great sheepdog when he was younger.มันเป็นหมาเลี้ยงแกะที่เก่งมาก ตอนยังหนุ่ม Of Mice and Men (1992)
We'd say "Why don't you spend the night?" and, by God, he would.เราจะพูดว่า "ทำไมไม่ค้างสักคืนล่ะ" และเขาก็จะตกลง Of Mice and Men (1992)
You're not God, you know.เธอไม่ใช่พระเจ้านะ The Cement Garden (1993)
Dear God, just let them be better than yesterday.พระเจ้า ขอให้พวกเขา ทำดีกว่าเมื่อวานเถอะ Cool Runnings (1993)
I swear to God. Honest to God, I was happy.ฉันสาบานต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า, ฉันมีความสุ? In the Name of the Father (1993)
I swear to God, I've done nothing wrong.ฉันสาบานต่อพระเจ้า ฉันได้ทำอะไรผิด In the Name of the Father (1993)
Holy Mary, mother of God, pray for us sinners... now and at the moment of our death.Holy Mary, แม่ของพระเจ้า คนบาปสวดเรา ... ตอนนี้และในช่วงเวลาของการเสียชีวิตของเรา ขอให้เป็น? In the Name of the Father (1993)
God, I can't take you anywhere.พระเจ้า ฉันทนคุณไม่ไหวแล้วนะ The Joy Luck Club (1993)
Oh, God, Danka !พระเจ้า... Schindler's List (1993)
Nice to meet you-- God, excuse me.ยินดีที่ได้พบคุณ อุ๊บ Junior (1994)
- Oh, God, please. I don't wanna die.- โอ้พระเจ้าโปรด ฉันไม่อยากตาย Pulp Fiction (1994)
God, I love it!พระเจ้าฉันรักมัน! The Shawshank Redemption (1994)
God, I loved her.พระเจ้าฉันรักเธอ The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, my God, it's freaky.ใช่ พระเจ้า มันน่ากลัวชะมัด In the Mouth of Madness (1994)
God, I've had heartburn, tell me about it.พระเจ้า หัวใจจะวายกับงานนี้เลย บอกฉันด้วยล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
Oh, God, Monica! Hi! Thank God!โอ้ พระเจ้า โมนิก้า หวัดดี ดีจริงๆ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
God, isn't this exciting? I earned this.มันตื่นเต้นจังิลย ฉันหามันมา The One with George Stephanopoulos (1994)
God, look at you. You are so big. I can't believe it.ตาย ดูเธอสิ ท้องโตจัง ไม่อยากจะเชื่อเลย The One with George Stephanopoulos (1994)
- Oh, God, help us.- โอ้ คุณพระช่วย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- My God, I am so glad you called me.- โอ้พระเจ้า ดีใจจังที่คุณโทรมา The One with the East German Laundry Detergent (1994)
God, I'm gonna look like a big Marshmallow Peep!พระเจ้า, ฉันคงจะดูเหมือนเยลลี่โง่ๆ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- Oh, God, oh, God, oh, God. - No, don't touch that.อย่า อย่าจับหมอนนะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Well... God, my boy. God!พระเจ้า ลูกรัก พระเจ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
This is a mountain, our mountain and if it needs to be 1, 000 feet, then by God, let's make it 1, 000 feet.มันต้องเป็นภูเขา ภูเขาของเรา และถ้ามันจะต้องสูงหนึ่งพันฟุต The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Good God, man, I just heard one.พระเจ้าช่วย ผมเพิ่งได้ยินเสียง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
God, dear.- พระเจ้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
By God, it reminds me of the monsoons in the tropics.พระเจ้าทำให้ฉันนึกถึง พายุในเขตร้อนชื้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
God, I hate the Welsh.ให้ตาย ฉันเกลียดพวกเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Good God, no, no, no.- แย่จัง ไม่ ๆ ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- It's all right. - Oh, my God, Peter. Come on.ไม่เป็นไรแล้วนะ โอ้ พระเจ้า ปีเตอร์ Jumanji (1995)
Oh, my God, there they are.โอ้ พระเจ้า พวกเขาอยู่นั่น Jumanji (1995)
Oh, my God, they found out!แย่แล้ว, พวกนั้นตามเจอแล้ว! Ghost in the Shell (1995)
Great God, I knew it!พระเจ้า ฉันรู้อยู่แล้ว Episode #1.5 (1995)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
and therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม Episode #1.6 (1995)
My God, that beard!พระเจ้าของเคราที่! The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
god, By God, I never knew that.
god, God, hear my plea.
god, God, hear me!
god, Because she believed in God, she had nothing to worry about.
god, By God, I never tell a lie.
god, God, this place is huge!
god, We Germans fear God, but nothing else in the world.
god, Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world!
god, God, this place looks great.
god, In the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
god, Let's pray to God, and He will answer our prayers.
god, In 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.
god, By God, I'll finish this homework.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶和华[Yē hé huá, ㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] Jehovah (biblical name for God, Hebrew: YHWH); compare Yahweh 雅威[ Ya3 wei1 ] and God 上帝[ Shang4 di4 ] #40,353 [Add to Longdo]
装神弄鬼[zhuāng shén nòng guǐ, ㄓㄨㄤ ㄕㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] lit. dress up as God, play the devil (成语 saw); fig. to mystify; to deceive people; to scam #62,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) #1,340 [Add to Longdo]
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn, adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) #7,190 [Add to Longdo]
大前[おおまえ, oomae] (n) presence (of a god, emperor, etc.) #19,790 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top