ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*go bankrupt*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: go bankrupt, -go bankrupt-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go bankrupt(phrv) ล้มละลาย, Syn. go broke, go bust

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if we go bankrupt due to oil prices?ถ้าให้ขายน้ำมัน คงเจ๊งแน่ถ้า ฉันไม่มีจุดยืน Initial D (2005)
If you don't sell to me, you're going to go bankrupt. Yes, well, I...ใช่คือผม ผมหวังมาตลอดว่าที่นี่จะเป็นบ้านให้ลูกๆของผม Bedtime Stories (2008)
There's no way else but to go bankrupt.ไม่มีทางแล้วนอกจากล้มละลาย Hanamizuki (2010)
The Show will immediately go bankrupt. You'll be single-handedly closing it down.บริษัทเดอะโชว์ ก็จะถูกฝังในทันทีทันใด ด้วยมือข้างเดียวของคุณ Episode #1.13 (2010)
I heard that Seo Eun Young cried, so I was afraid the company will go bankrupt.ผมได้ยินมาว่าซออึนยองร้องไห้ ผมเลยกลัวว่าบริษัทจะล้มละลาย Episode #1.7 (2010)
I'll definitely go bankrupt!ฉันคงต้องลมละลาย! Episode #1.18 (2010)
Your future... you'll have to permanently retire if your name is struck out, or write those trashy novels under Director Yoon, or go bankrupt.ในอนาคต... คุณจะต้องอำลาวงการอย่างถาวรถ้าคุณถูกเปิดเผยออกมา หรือไม่ก็เขียนพวกนิยายไร้สาระภายใต้ ผอ.ยุน Episode #1.18 (2010)
Or make them go bankrupt.หรือไม่ก็ทำให้มันล้มละลาย The Birth of the Rich (2010)
We could go bankrupt.เราน่ะสิจะล้มละลาย The Birth of the Rich (2010)
I go bankrupt, no problem through fire and waterต่อให้ข้าหมดตัว หรือต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอมนะคับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I'm still gonna go bankrupt.ผมก็ยังเป็นบุคลล้มละลายอยู่ดี Crawl Space (2011)
We have to sell it! Or we'll go bankrupt.เราต้องขายมัน หรือเรากำลังจะล้มละลาย Fermentation Family (2011)
I'd rather go bankrupt than sell to you.ผมยอมล้มละลาย ดีกว่าให้คุณช่วย Pilot (2012)
And if we go bankrupt in the process, we won't be a legal aid office.สำนักงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย และถ้าเราล้มละลาย เพราะทำคดีนี้ Pilot (2012)
Why do you want the Empire Group to go bankrupt?ทำไมเธออยากให้เอ็มไพร์กรุ๊ปล้มละลายล่ะ Episode #1.3 (2013)
I guess you really want them to go bankrupt.ฉันคิดว่าเธอคงอยากให้พวกเขาล้มละลายจริงๆ ทำไม Episode #1.3 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go bankruptHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
go bankruptIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
go bankruptThe company will soon go bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มละลาย(v) go bankrupt, See also: be insolvent, go broke, go bust, Example: รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาไม่ให้ประเทศล้มละลาย แต่ก็ยังแก้ปัญหาของธุรกิจภาคเอกชนไม่ให้ล้มละลายไม่ได้
อับปาง(v) go bankrupt, See also: become insolvent, Syn. ล่มจม, Example: เอกภาพภายในเป็นแก่นสำคัญของพรรคการเมือง ถ้าขาดไปเสียแล้ว พรรคอาจจะอับปางลงได้
เจ๊ง(v) fail, See also: go bankrupt, go broke, become insolvent, fall through, Syn. ขาดทุน, Ant. กำไร, Example: เจ้าของปิดโรงงานอ้างว่าเจ๊งขาดทุนทำต่อไม่ไหวเป็นเหตุให้คนงานกว่า 5 , 000 คนตกงาน, Thai Definition: ล้มเลิกกิจการเพราะหมดทุน, Notes: (ปาก)
หลุดมือ(v) go bankrupt, See also: fail, lose, miss an opportunity, Syn. เสียโอกาส, ชวด, Example: ธุรกิจของตระกูลนี้กำลังจะหลุดมือไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer, #1,009 [Add to Longdo]
破产[pò chǎn, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ, / ] to go bankrupt; to become impoverished; bankruptcy, #5,490 [Add to Longdo]
倒闭[dǎo bì, ㄉㄠˇ ㄅㄧˋ, / ] to go bankrupt; to close down, #13,137 [Add to Longdo]
倒台[dǎo tái, ㄉㄠˇ ㄊㄞˊ, / ] to overthrow; downfall; to fall from power; to go bankrupt, #38,976 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้มละลาย  EN: to go bankrupt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurs { m }; Bankrott { m } | Konkurse { pl } | in Konkurs gehen; Konkurs machen; Bankrott machen | Konkurs abwenden | Konkurs abwendenbankruptcy | bankruptcies | to go bankrupt | to avert bankruptcy | to avoid bankruptcy [Add to Longdo]
Pleite machen; Pleite gehento go bankrupt; to go bust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1, vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1, vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp, v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top