ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*give oneself air*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: give oneself air, -give oneself air-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต๊ะจุ๊ย[ADV] put on airs, See also: be pretentious, be stuck-up, give oneself airs, Syn. เต๊ะ, วางท่า, เต๊ะท่า, Example: พวกจิ๊กโก๋ยืนเต๊ะจุ๊ยแซวสาวๆ อยู่หน้าปากซอย, Thai definition: แสดงท่าทางผึ่งผาย เพราะคิดว่าตนมีฐานะสูงกว่าผู้อื่น, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai neūa kwā phū eūn) EN: give oneself airs   FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance, #111,794 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ross {n} | Rosse {pl} | sich aufs hohe Ross setzenhorse; steed; thoroughbred | steeds | to give oneself airs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上品ぶる;上品振る[じょうひんぶる, jouhinburu] (v5r) to give oneself airs; to be prudish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top