ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*francs*

F R AE1 NG K S   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: francs, -francs-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
400.000 F.400.000 Francs99 francs (2007)
- Each one is worth 10,000 francs.- อันละหมื่นฟรังค์ Hotel Rwanda (2004)
- 10,000 francs?- หมึ่นฟรังค์เลยเหรอ Hotel Rwanda (2004)
Yes, yes. But it is worth more to me than 10,000 francs.ใช่ ใช่ แต่สำหรับผมมันมีค่ามากกว่านั้นอีก Hotel Rwanda (2004)
If I give a businessman 10,000 francs, what does that matter to him?ถ้าผมให้เงินหมื่นฟรังค์กับนักธุรกิจ มันจะมีความหมายอะไรกับเขา Hotel Rwanda (2004)
10,000 francs for each.000 ฟรังค์ Hotel Rwanda (2004)
50,000 francs for my wife and children.000 ฟรังค์ สำหรับภรรยา กับ ลูก Hotel Rwanda (2004)
I will give you 100,000 francs for all of them.000 ฟรังค์ สำหรับพวกเขา Hotel Rwanda (2004)
Sir, I swear. 100,000 francs.ท่าน ผมสาบาน หนึ่งแสนฟรังค Hotel Rwanda (2004)
100,000 francs as promised.หนึ่งแสนฟรังค์ ตามสัญญา Hotel Rwanda (2004)
10.000 francs for their heads!000 ฟรังค์ สำหรับหัวของพวกมัน Hotel Rwanda (2004)
Rwandan francs!ราวันดา ฟราน! Hotel Rwanda (2004)
There is plenty of cash. Pounds, francs, dollars.มีเงินสดมากมาย ทั้งปอนด์ ฟรังส์ ดอลล่าร์ The Bank Job (2008)
I sold high on 300,000 francs.ผมขายสูง 300,000 ฟรังก์. The Iceman (2012)
- Okay, who's got francs?ใครมีเงินฟรังค์บ้าง มีแต่เงินยูโร A New Hope (2012)
That makes 92 francs, please.ที่ทำให้ 92 ฟรังก์กรุณา. The Family (2013)
200 francs.200 ฟรังก์ From the Land of the Moon (2016)
450 francs?450 ฟรังก์ใช่ไหม From the Land of the Moon (2016)
You also have to deposit 50 000 francs.Sie müssen auch die Summe von 50.000 Francs überweisen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Come with me, gamble your 10,000 francs then you'll leave with 100,000 francs.Komm mit mir mit, du setzt 10.000 ein und gewinnst 100.000 FrancsPremier mai (1958)
- You're gambling with my money?Du hast meine 10.000 Francs eingesetzt? Premier mai (1958)
Here you go, 350 francs.Hier, 350 FrancsMon Oncle (1958)
I was promised 10,000 francs to drive a gentleman out of Paris tomorrow.Mir wurden 10.000 Francs versprochen, um morgen einen Herrn aus Paris zu fahren. Me and the Colonel (1958)
- 10,000 francs!- 10.000 FrancsMe and the Colonel (1958)
- 50,000 francs.- 50.000 FrancsMe and the Colonel (1958)
Make out compensation order, 60,000 francs.Füllen Sie Entschädigungsbescheid über 60.000 Francs aus. Me and the Colonel (1958)
You charge me 60,000 francs for an automobile that doesn't move.Sie berechneten mir 60.000 Francs für ein Automobil, das nicht läuft. Me and the Colonel (1958)
- Sorry but it will cost you 150 francs... for listening.Gefällt mir. Leider müssen sie 150 Francs, für's Anhören bezahlen. Les tricheurs (1958)
- Around 600,000 francs.-Über 600.000 FrancsLes tricheurs (1958)
600,000 francs...600'000 Francs ... Les tricheurs (1958)
And for that you have to pay 20,000 francs?Und du hast 20.000 Francs zu bezahlen? Les tricheurs (1958)
And not even have 20,000.Ohne 20.000 Francs zu haben? Les tricheurs (1958)
- Unthinkable. I've already spent 50 francs.Ich habe schon 30 Francs ausgegeben. Les tricheurs (1958)
600,000 cash feels wrong to you?600.000 Francs Scheinen dir schmutzig? Les tricheurs (1958)
- 600,000.-600.000 FrancsLes tricheurs (1958)
It's a bank note, French, 500 francs.Es ist eine Banknote. Eine französische. 500 FrancsThe Crawling Eye (1958)
I just need 1 ,000 francs.Was für 'n Ding? - Ich brauche 1.000 FrancsThe 400 Blows (1959)
If your next French essay is in the top five, I'll give you 1 ,000 francs!Wenn ihr den nächsten Aufsatz schreibt und du bist unter den, sagen wir, unter den ersten 5, kriegst du 1.000 FrancsThe 400 Blows (1959)
- Fine, but I want 500 for my trouble.- 500 Francs für die Mühe, und der Fall ist geritzt. The 400 Blows (1959)
It seems you stole 1 0, 000 francs from your grandmother.- Stimmt es, dass du deiner Oma 10.000 Francs gestohlen hast? The 400 Blows (1959)
You were due to give her 500,000 to get your photos back?Sie sollten ihr für die Fotos 500.000 Francs zahlen. Come Dance with Me! (1959)
- How much is a ham and eggs?Was kostet ein Spiegelei mit Schinken? - 180 FrancsBreathless (1960)
Can you lend me 5000 francs till noon?Leihst du mir 5.000 FrancsBreathless (1960)
- Here's 500 if you want.Willst du 500 Francs? - Nein, behalte sie. Breathless (1960)
Lend me 10,000.Schießen Sie mir 10.000 Francs vor! Breathless (1960)
- I am 2,000-francs-worth sure.- So sicher wie 2.000 FrancsCan-Can (1960)
- 1,000 francs.- 1.000 FrancsCan-Can (1960)
- 1,000 francs? !- 1.000 FrancsCan-Can (1960)
- About this 1,000 francs now... - Hm? Yes?Was diese 1.000 Francs angeht... Can-Can (1960)
For 1,000 francs, I'd show you anything!Für 1.000 Francs wurde ich Ihnen alles zeigen. Can-Can (1960)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRANCS    F R AE1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
francs    (n) frˈæŋks (f r a1 ng k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏貨[ふっか, fukka] (n) francs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top