ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*comely*

K AH1 M L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comely, -comely-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comely[ADJ] งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
uncomely[ADJ] น่าเกลียด, Syn. ugly
welcomely[ADV] อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comely(คัม'ลี) adj. สวยงาม,เหมะสม., See also: comeliness ดูcomely, Syn. joke,

English-Thai: Nontri Dictionary
comely(adj) สวยงาม,งาม,เหมาะสม,หน้าตาดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It is true, there is no one for a day's ride as comely as your daughter, Lucy.-เป็นความจริง ไม่มีใครในละแวกนี้ ดีและสวยเท่าลูกสาวคุณ ลูซี่ An American Haunting (2005)
"Comely dental hygienist ington, indiana."เป็นหมอฟัน จากบีลิงตัน อินเดียนา The Monster at the End of This Book (2009)
You choosing a ham supper over a comely McCoy bride.นายถึงเลือกมากินมื้อเย็น แทนที่จะกกอยู่กับแม่สาวแม็คคอย Episode #1.2 (2012)
As you can see, the patient is a comely woman of five and thirty years who has been under my care at Bethlehem Hospital.อย่างที่เห็น ผู้ป่วยเป็นสาวสวย อายุ 35 ปี เป็นคนไข้ของผมที่รพ.เบธเลเฮม Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ย้อง[ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
โสภณ[ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, handsome, comely, fair, good-looking, Syn. งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMELY    K AH1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comely    (j) kˈʌmliː (k uh1 m l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begrüßt {adv}welcomely [Add to Longdo]
gut aussehend; ansehnlich; anmutig; hübsch {adj}comely [Add to Longdo]
reizlos {adj} | reizloser | am reizlosestenuncomely | uncomelier | uncomeliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳容[かよう, kayou] (n) comely face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comely \Come"ly\ (k[u^]m"l[y^]), a. [Compar. {Comelier}; superl.
   {Comeliest}.] [OE. comeliche, AS. cyml[imac]c; cyme suitable
   (fr. cuman to come, become) + l[imac]c like.]
   1. Pleasing or agreeable to the sight; well-proportioned;
    good-looking; handsome.
    [1913 Webster]
 
       He that is comely when old and decrepit, surely was
       very beautiful when he was young.   --South.
    [1913 Webster]
 
       Not once perceive their foul disfigurement
       But boast themselves more comely than before.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Suitable or becoming; proper; agreeable.
    [1913 Webster]
 
       This is a happier and more comely time
       Than when these fellows ran about the streets,
       Crying confusion.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is good to sing praises unto our God; for it is
       pleasant; and praise is comely.    --Ps. cxlvii.
                          1.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comely \Come"ly\, adv.
   In a becoming manner. --Ascham.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top