ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*caraway*

K AE1 R AH0 W EY2   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: caraway, -caraway-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caraway[N] เครื่องเทศชนิดหนึ่งใช้ปรุงอาหารได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caraway(แค'ระเวย์) n. เครื่องเทศคล้ายยี่หร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carawayยี่หร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sarah Caraway.ซาร่าห์ คาราเวย์ Devil (2010)
Well, her name is Sarah Caraway.อืมม ชื่อของเธอคือ ซาร่าห์ คาราเวย์ Devil (2010)
"Caraway" Caraway? Yeah.คาราเวย์ คาราเวย์ Devil (2010)
Heads up. Did you have a meeting today with a Sarah Caraway?เฮ้ คุณมีนัดกับ ซาร่าห์ คาราเวย์ ใช่มั้ย? Devil (2010)
Markowitz, get Mrs. Caraway's husband on the phone.มาร์โควิช ช่วยโทรหา สามีเธอ ด้วย Devil (2010)
Sarah Caraway's husband won't talk to us.สามีเธอ ไม่สามารถคุยได้ Devil (2010)
This is Matt with Caraway Security.นี่แมทน่ะ จาก บริษัทรักษา ความปลอดภัย คาราเวย์ Devil (2010)
Sarah Caraway's husband doesn't own Caraway Security, does he?สามีเธอเป็นเจ้าของธุรกิจ รักษาความปลอดภัยด้วยใช่มั้ย Devil (2010)
Junior prom, Sarah Richardson and penny caraway, together.High School Abschlußball, Sarah Richardson und Penny Caraway, zusammen. Superfreak (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CARAWAY K AE1 R AH0 W EY2
CARAWAY K EH1 R AH0 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caraway (n) kˈærəwɛɪ (k a1 r @ w ei)
caraways (n) kˈærəwɛɪz (k a1 r @ w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葛缕子[, ㄍㄜˇlu:e3 zi5, / ] caraway [Add to Longdo]
藏茴香果[zàng huí xiāng guǒ, ㄗㄤˋ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, ] caraway [Add to Longdo]
页蒿[yè hāo, ㄧㄝˋ ㄏㄠ, / ] caraway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kümmel {m}caraway seed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラウェー;キャラウエー[, kyaraue-; kyaraue-] (n) caraway [Add to Longdo]
キュンメル[, kyunmeru] (n) kummel (liqueur flavored with caraway seed or cumin) (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apiaceae \Apiaceae\ prop. n.
   A natural family of plants bearing flowers in umbels;
   examples are: {parsley}; {carrot}; {anise}; {caraway};
   {celery}; {dill}.
 
   Syn: Umbelliferae, family {Umbelliferae}, family {Apiaceae},
     carrot family
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caraway \Car"a*way\ (k[a^]r"[.a]*w[asl]), n. [F. carvi (cf. Sp.
   carvi and al-caravea, al-carahueya, Pg. al-caravia) fr. Ar.
   karaw[imac][=a], karw[imac][=a] fr. Gr. ka`ron; cf. L.
   careum.]
   1. (Bot.) A biennial plant of the Parsley family ({Carum
    Carui}). The seeds have an aromatic smell, and a warm,
    pungent taste. They are used in cookery and confectionery,
    and also in medicine as a carminative.
    [1913 Webster]
 
   2. A cake or sweetmeat containing caraway seeds.
    [1913 Webster]
 
       Caraways, or biscuits, or some other [comfits].
                          --Cogan.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top