ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*awestruck*

AA1 S T R AH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: awestruck, -awestruck-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)

English-Thai: Nontri Dictionary
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า

CMU English Pronouncing Dictionary
AWESTRUCK AA1 S T R AH2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrfurcht {f}; Scheu {f} (vor) | Ehrfurcht vor jdm. haben; jdn. fürchten | in Ehrfurcht erstarren; in Ehrfurcht erschauernawe (of) | to be in awe of sb.; to stand in awe of sb. | to be awestruck [Add to Longdo]
von Ehrfurcht ergriffenawestruck; awestricken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awe-struck \Awe"-struck`\, a.
   Struck with awe. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awestruck
   adj 1: having or showing a feeling of mixed reverence and
       respect and wonder and dread; "stood in awed silence
       before the shrine"; "in grim despair and awestruck
       wonder" [syn: {awed}, {awestruck}, {awestricken}] [ant:
       {unawed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top