ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*amalie*

AE1 M AH0 L IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: amalie, -amalie-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The next morning, when every Jew in Denmark had to wear his armband... King Christian came out of Amalienborg Palace for his morning ride. And do you know something?Und am Morgen, als alle Juden die Armbinde tragen mussten, kam König Christian zu seinem Morgenritt aus Schloss Amalienborg, und weißt du was? Exodus (1960)
I look like Amalie.Ich seh aus wie Amalie69 (2008)
- Yeah, Amalie also wore it like this.- Yeah, Amalie hat das immer so getragen. 69 (2008)
- Amalie, in hell...- Amalie, verdammt. What No One Knows (2008)
Amalie, Liv's girlfriend.Amalie. Livs Freundin. What No One Knows (2008)
- At Amalienborg castle.- Auf Amalienborg. The Olsen Gang Gets Polished (2010)
Amalienborg is guarded by heavily armed guardsmen.Amalienborg wird streng von schwerbewaffneten Gardisten bewacht. The Olsen Gang Gets Polished (2010)
Copenhagen, sneaking into the amalienborg palace, Hanging out with the royal family.Kopenhagen, wir schlichen uns in den Amalienborg Palast und hingen mit der königlichen Familie ab. Out of the Box (2010)
Ladies and gentlemen, Warren Gamaliel Harding has been elected the 29th president of the United States!Ladys und Gentlemen, Warren Gamaliel Harding wurde zum 29. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. A Return to Normalcy (2010)
We thought the cowpats were stepping-stones and my sister, Amalie, stepped on one.Wir dachten, die Kuhfladen wären Trittsteine... und meine Schwester Amalie trat auf einen. In Secret (2013)
Meet the schooner Golden Fang, out of Charlotte Amalie.Darf ich vorstellen? Der Schoner Golden Fang aus Charlotte AmalieInherent Vice (2014)
Amalie.AmalieThe Chambermaid Lynn (2014)
Amalie Zuckerkandl.Amalie Zuckerkandl. Woman in Gold (2015)
Listen, Noora Amalie Sætre.Noora Amalie Sætre. Et jævlig dumt valg (2015)
You, Noora Amalie Saætre, will get hook a up.Du, Noora Amalie Sætr, kriegst jemanden zum Rummachen! Noora, du trenger pikk (2016)
I went to kindergarten with Amalie, his little sister.Ich war mit seiner kleinen Schwester Amalie zusammen im Kindergarten. Husker du seriøst ingenting? (2016)
He has a different father than William and Amalie.Er hat einen anderen Vater als William und AmalieHusker du seriøst ingenting? (2016)
Neither did William and Amalie's father.Der Vater von William und Amalie auch nicht. Husker du seriøst ingenting? (2016)
With William and Amalie in it.Mit William und Amalie auf dem Rücksitz. Husker du seriøst ingenting? (2016)
But Amalie broke her back and died.Amalie brach sich das Rückgrat und starb. Husker du seriøst ingenting? (2016)
Sophie Anastasia Amalie'Sophie Anastasia Amalie Sissi: The Young Empress (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMALIE    AE1 M AH0 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charlotte Amalie (Hauptstadt der US-Jungferninseln)Charlotte Amalie (capital of Virgin Islands) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top