Search result for

*a minute*

(134 entries)
(1.6613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: a minute, -a minute-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- In a minute.- ขอนาทีเดียว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Excuse me. Can I borrow you for a minute?ขอโทษครับ.ขอยืมตัวสักประเดี๋ยว New Haven Can Wait (2008)
Honestly. Blair, you got a minute?ด้วยความจริงใจนะ แบลร์ ขอเวลาซักแปปนะ Chuck in Real Life (2008)
I think that's-- oh, Serena, wait a minute.ฉันคิดว่า... โอ้ เซรีน่า รอก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
You are late. time for breakfast. I'll be down in a minute.คุณสายแล้ว ได้เวลาอาหารเช้าแล้ว เดี๋ยวฉันจะลงไป Pret-a-Poor-J (2008)
Um, excuse me a minute. okay.ขอตัวสักครู่นะ Pret-a-Poor-J (2008)
Wait a minute. The guy is preying on couples, right?มากด้วย. Committed (2008)
Wait a minute.เดี๋ยวก่อนน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Honey, can you give us a minute?ที่รัก/คุณให้เวลาเราสักแป็บนึง Adverse Events (2008)
Will you... please hold the flashlight for a minute?นี่นายช่วยส่องไฟฉายให้ฉันแป๊บนึง... Birthmarks (2008)
Give me a minute.แปปนึง Lucky Thirteen (2008)
Got a minute?รอเดี๋ยว Joy (2008)
We can pick this up in a minute.เราสามารถเก็บมาด้วยเวลานิดเดียว The Itch (2008)
- Got a minute? - No.ขอเวลานาทีนึง ไม่.. Last Resort (2008)
I though they were starring at cookzilla wait a minute.ฉันแม้ว่าพวกเขาที่เป็นตัวเอก cookzilla ประเดี๋ยวก่อน. What is going on here? Gas Pills (2008)
Will you give us a minute?ขอเวลาเราเดี๋ยวได้มั๊ย? ตกลง And How Does That Make You Kill? (2008)
Yeah, in a minute, I'm just talking...เดี๋ยวตามไป ขอคุยกับ... The Moment of Truth (2008)
I said I'll be there in a minute.ผมกำลังจะไปถึงแล้ว Baby and I (2008)
I need to talk to mommy about something, so give us a minute, okay?พ่อมีเรื่องบางอย่างที่จะคุยกับมามี้ ขอเวลาพ่อนะ โอเค้ The Bank Job (2008)
I'll be right there in a minute.เดี๋ยวผมมา.. Babylon A.D. (2008)
Wait a minute.คอยเดี๋ยว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Wait a minute.ห่ะ? ว่าไงนะ? Bolt (2008)
Wait a minute, you've seen the super bark?เดี๋ยวนะ.. \ นายเคยเหนพลังนั่น? Bolt (2008)
Wait a minute! Is this "magic box" have moving pictures on it?เฮ้ รอเดี๋ยวสิ ไอ่กล่องวิเศษที่มีรูปเคลื่อนไหวไปมาน่ะเหรอ? Bolt (2008)
- Wait a minute. Hello? Oh, auntie.เดี๋ยวนะครับ ฮัลโหล คุณน้าหรือครับ My Sassy Girl (2008)
Can you give us a minute?ซิดนี่ ฟังนะ The Eye (2008)
Wait a minute!เดี๋ยว ก่อน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Its heart rate is 1,200 beats a minute.หัวใจมันเต้นเร็วถึง 1,200 ครั้งต่อนาที The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-Just a minute.-รอสักครู่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Wait a minute.เดี๋ยวก่อน Superhero Movie (2008)
Wait a minute. That's somebody else's aunt.เดี๋ยวก่อน นั่นป้าของใครบางคน Superhero Movie (2008)
Now, wait a minute. That's uncalled for.เดี๋ยวสิท่าน พูดอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรม Kung Fu Panda (2008)
Uh, can we get a minute, people, please?พวกเรา มาทางนี้หน่อยนะ The Dark Knight (2008)
Give us a minute, guys.ขอเวลาเราสักครู่ The Dark Knight (2008)
Could you please just give me a minute?ขอสักนาทีได้มั้ย? The Dark Knight (2008)
I can't even sleep for a minute. This is not JFK.ฉันนอนไม่หลับสักนาทีเลย นี่ไม่ใช่สนามบิน JFK นี่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Wait a minute. Oh, yeah, I don't care!เดี๋ยวสิ อ้อ ใช่ ฉันไม่สนสักนิด! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Just a minute. Fuc... Hey, hey.แป๊ปนึงครับ ให้ฉันเข้าหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Can you give us a minute?ขอเวลาสักครู่นะ? Day of the Dead (2008)
Just a minute.แป๊บนึงค่ะ Inkheart (2008)
- Wait a minute.รอสักครู่... The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Wait a minute!รอเดี๋ยว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Wait a minute.อ้อ เดี๋ยวก่อน The Ramen Girl (2008)
Wait a minute.เฮ้ย เดี๋ยวก่อนสิ The Ramen Girl (2008)
In a minute.รอเดี๋ยว The Ramen Girl (2008)
If I tell you to be somewhere and you are a minute late... you don't get paid.ถ้าฉันบอกให้นายไปที่ไหน และถ้านายช้าแม้แต่นาทีเดียว นายอดค่าจ้าง Bangkok Dangerous (2008)
Wait a minute.-เฮ้ยๆๆ เดี๋ยวก่อนสิ Marley & Me (2008)
Excuse me. I'll be just a minute.ขอโทษนะคะ เดี๋ยวฉันกลับมา Marley & Me (2008)
Don't believe any of it for a minute.ไม่ต้องไปเชื่อมัน แม้แต่นาทีเดียว Marley & Me (2008)
Now wait a minute;ลองคิดดูอีกแง่หนึ่ง Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a minuteA minute has sixty seconds.
a minuteA second is a sixtieth part of a minute.
a minuteCan you keep standing on one of your legs with closed eyes for a minute?
a minuteCan you spare a minute? I'd like to discuss something of importance to both of us.
a minuteCould I see you a minute, please?
a minuteDo you have a minute?
a minuteDo you mind waiting for a minute?
a minuteExcuse me a minute.
a minuteHang on a minute .I'll call Jimmy.
a minuteHe chatters at the of two hundred words a minute.
a minuteHe gave a minute description of the dinner party.
a minuteHe missed the last train by a minute.
a minuteHe missed the train by a minute.
a minuteHe will be back in a minute.
a minuteHold on a minute, please.
a minuteHold on a minute, please. I'll see if he is in.
a minuteI asked her to wait a minute.
a minuteI can type 50 words a minute.
a minuteI excused myself for a minute.
a minuteIf you have a minute, I'd like to talk to you about some problems.
a minuteI had hardly waited a minute when he came.
a minuteI had scarcely walked a minute before I met him.
a minuteI have hardly had a minute lately to think about personal e-mails.
a minuteI'll be back in a minute he added.
a minuteI'll be there in a minute.
a minuteI'll put your call through in a minute.
a minuteI missed the airplane by a minute.
a minuteI missed the train by a minute.
a minuteJust a minute.
a minuteJust a minute, please. I'll call him to the phone.
a minuteJust stay put for a minute while I look for him.
a minuteLend me your comb for a minute, will you?
a minuteLet me think for a minute.
a minuteMay I speak to you a minute?
a minuteMr Sato is on another line. Will you hold the line a minute?
a minuteNow just a minute there. I hope you're not trying to tell me you're not going to pay the money back.
a minuteNow just hold on a minute.
a minuteShe told her son to wait a minute.
a minuteThe clock has two hands, an hour hand and a minute hand.
a minuteThere was a minute difference between them.
a minuteThis machine can print sixty pages a minute.
a minuteThis machine makes 100 copies a minute..
a minuteWe can ill afford to lose a minute.
a minuteWe're a bit busy at the moment - can you hang on a minute?
a minuteWhat did you do with my glasses? They were here a minute ago.
a minuteWhat have you done with my pen? It was here a minute ago.
a minuteWill you help me for a minute?
a minuteWould you please wait for a minute?
a minuteYes, she'll be with you in a minute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอเดี๋ยว[V] Wait a minute, See also: Wait a moment, Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว, Ant. รอนาน, Example: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้
สักครู่[ADV] for a moment, See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
ชั่วขณะหนึ่ง[N] for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
แป๊บ[ADV] just a second, See also: just a moment, a little while, a minute, in a while, in a instant, soon, presently, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บเดียว, Example: ของอร่อยต้องกินทีหลังเผลอแป๊บเดียวกุนเชียงหายไปแล้ว, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แป๊บเดียว[ADV] momentarily, See also: a minute, a little moment, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ, Example: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
เดี๋ยว[ADV] awhile, See also: for a while, momentarily, a minute, a moment, for a moment, just a moment, in a moment, Syn. ประเดี๋ยว, สักครู่, ชั่วครู่หนึ่ง, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วพริบตาเดียว, ชั่ววูบ, Ant. นาน, Example: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน
เดี๋ยวก่อน[V] wait, See also: just a minute, wait a minute, for a moment, Syn. ประเดี๋ยวก่อน, Example: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
ประเดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while, Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง, Example: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ, Thai definition: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ประเดี๋ยวก่อน[ADV] for a moment, See also: just a moment, just a minute, wait a minute, Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน, Example: เธอรอประเดี๋ยวก่อน, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ครู่หนึ่ง[N] a moment, See also: a few moments, a while, a minute, Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
กะเดี๋ยว[ADV] just a moment, See also: just a minute, for a while, Syn. ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: รอกะเดี๋ยวจะไปด้วย, Notes: (ภาษาปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
แป๊บเดียว[adv.] (paep dīo) EN: momentarily ; a minute ; a little moment ; a short moment ; just a minute   FR: un instant !
รอเดี๋ยว[v. exp.] (rø dīo) EN: wait a minute   FR: attendre un instant ; attendre un peu
สักครู่[n. exp.] (sakkhrū) EN: a little while ; for a moment ; a moment ; for a while ; a minute ; pretty soon   FR: un instant ! ; un moment !
แวบเดียว[X] (waēp dīo) EN: moment ; a short time ; a little while ; a short while ; a minute ; awhile ; a bit   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute [Add to Longdo]
minutenlanglasting a minute [Add to Longdo]
Gedulden Sie sich bitte einen Augenblick!Wait a minute, please! [Add to Longdo]
Haben Sie eine Minute Zeit?Can you spare a minute? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute [Add to Longdo]
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
一分半[いっぷんはん, ippunhan] (n) a minute and a half [Add to Longdo]
少々(P);少少[しょうしょう, shoushou] (exp,n-adv,n) just a minute; small quantity; (P) [Add to Longdo]
夜も日も明けない[よもひもあけない, yomohimoakenai] (exp) cannot live even a minute without someone or something; meaning the world to one [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, / ] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts [Add to Longdo]
等等[děng děng, ㄉㄥˇ ㄉㄥˇ, ] etcetera; and so on ..; wait a minute!; hold on! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top