ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*西暦*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 西暦, -西暦-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
西暦[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,

Japanese-English: EDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] (n) Christian Era; CE; anno domini; AD; (P) [Add to Longdo]
西暦2000年問題[せいれきにせんねんもんだい, seirekinisennenmondai] (n) {comp} Year 2000 problem [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is New Year's Day... the year of our Lord, 2094.[JA] "西暦2094年 年の改まりし日" Prometheus (2012)
- What is the year?[JA] - 西暦は? - 72 . Dark Shadows (2012)
He told me that, in the year 2609 A.D., they finally ruined the planet.[JA] 彼が言うには 西暦2609年―― ついに惑星をダメにした Letters of Transit (2012)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Perception (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Unbound (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Simon Says (2014)
Are we really still critical of working moms?[JA] 西暦2015年よ まだ働く女性に批判的なの? The Intern (2015)
I come... from the 2000th millenium to here.[JA] 西暦二千年から この時代へ来ました Midnight in Paris (2011)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Beholder (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Straw Man (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Arrhythmia (2013)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 The Bends (2013)
Movie Encoded By cool guy In the Buddhist year of 1974.[JA] 1974年 仏教徒の年(西暦1421年) On-Bak 2 (2008)
Has Dr. Fletcher been getting our emails?[JA] 今すぐ見てもらわなきゃ 西暦1008年に Split (2016)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Blood Brothers (2013)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Disrupt (2014)
The year is 2048.[JA] 西暦2048年 Are You Receiving? (2013)
Rome, july 18, a.D. 64.[JA] 西暦64年 7月18日 ローマ Trial by Fire (2015)
Potting soil from the year 3000.[JA] 西暦3000年の、園芸用の土だ。 Free Birds (2013)
Next mot, No. 776, is an important * figure a fertility goddess, dated approximately 15.000 to 10.000 BC .[JA] 次の商品、776番 重要な美術品です 身籠った女神 西暦15000年~10000年の作品です Hellboy II: The Golden Army (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
西暦[せいれき, seireki] christliche_Zeitrechnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top