ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*現役だ*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 現役だ, -現役だ-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When this woman was working for french intelligence,[JA] スパイとして 現役だった頃は The Courier (No. 85) (2013)
It is the last booth of its type, still in regular operation.[JA] 一番古いタイプだが未だに現役だ Phone Booth (2002)
Lola can keep up.[JA] ローラは現役だよ。 Pilot (2013)
There may be snow on the mountaintop, but there's fire in the valley.[JA] 若くは見えなくても 十分 現役だ Burning House of Love (2008)
- There's still time.[JA] - まだ現役だからな Two Swords (2014)
Minamoto was a diver there.[JA] 現役だった源さんが潜ったの Umizaru (2004)
In my 10 years in the field...[JA] 俺が現役だった10年間に― Umizaru (2004)
But not obsolete.[JA] だが現役だ Terminator Genisys (2015)
I'm workin' on it.[JA] 現役だ John Wick: Chapter 2 (2017)
It shows it's still working.[JA] まだ現役だ The Ecstasy of Agony (2014)
Not obsolete.[JA] 現役だ Terminator Genisys (2015)
You're not as old as I thought you were.[JA] まだまだ現役だ The Intern (2015)
The man he works for certainly does.[JA] グランドはまだ現役だ Triggerman (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top