ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*我后来去拍成人杂志 在牙 [...] 上流社会》和《樱桃杂志》*

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我后来去拍成人杂志 在牙买加拍过 《上流社会》和《樱桃杂志》, -我后来去拍成人杂志 在牙买加拍过 《上流社会》和《樱桃杂志》-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I told my mom that we were gonna be moving to Hollywood, Florida.[CN] 我后来去拍成人杂志 在牙买加拍过 《上流社会》和《樱桃杂志》 After Porn Ends 2 (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

* ()后来 (hòu lái) () (pāi)成人 (chéng rén)杂志 (zá zhì) (zài)牙买加 (Yá mǎi jiā)拍过 () ()上流社会 () () () ()樱桃 (yīng táo)杂志 (zá zhì) ()*

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
后来
 • (hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ) afterwards; later [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
 • (はく) (n,ctr) (1) beat (music); (2) (See モーラ) mora (rhythmic unit) [EDICT]
 • (pāi, ㄆㄞ) to clap; to pat; to beat; to hit; to slap; to take (a picture) [CE-DICT-Simplified]
 • (pāi, ㄆㄞ) to clap; to pat; to beat; to hit; to slap; to take (a picture) [CE-DICT-Traditional]
成人
 • (せいじん) (n) (1) adult; (vs) (2) to grow up; to mature; (3) (See 新成人) to come of age; (P) [EDICT]
 • (chéng rén, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ) adult [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng rén, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ) adult [CE-DICT-Traditional]
杂志
 • (zá zhì, ㄗㄚˊ ㄓˋ) magazine [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
牙买加
 • (Yá mǎi jiā, ㄧㄚˊ ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ) Jamaica [CE-DICT-Simplified]
上流社会
 • (じょうりゅうしゃかい) (n,adj-no) upper classes [EDICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
樱桃
 • (yīng táo, ㄧㄥ ㄊㄠˊ) cherry [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top