ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*怎么样*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 怎么样, -怎么样-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怎么样[zěn me yàng, ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] how?; how about?; how was it?; how are things?, #2,537 [Add to Longdo]
怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it, #22,750 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine?[CN] 怎么样 Paheli (2005)
How was your day? Was it a nice day?[CN] 今天怎么样是美好的一天吗 Episode #1.8 (2004)
-It was.[CN] 怎么样 New It-Girl in the City (2016)
It's Minjoo.[CN] 儿子我怎么样妈妈美吗 Episode #1.2 (2004)
She will be touched If Minjoo accepts my proposal, I will treat you nicely brother[CN] 怎么样 Episode #1.7 (2004)
How?[CN] 怎么样 The Lizzie McGuire Movie (2003)
Will it?[CN] 怎么样 Un plan parfait (2012)
-It's good.[CN] 怎么样 Episode #1.4 (2004)
I won't do any such thing.[CN] 我可没怎么样您吧 The Blue Angel (1930)
Well?[CN] 怎么样? Episode #1.4 (1995)
Good... Yes? Please![CN] 怎么样 好么 您拿着吧 The Blue Angel (1930)
"What about your wife and children?"[CN] "那你的妻儿怎么样呢?" The Phantom Carriage (1921)
Well?[CN] 怎么样 Dirty Tiger, Crazy Frog (1978)
Then?[CN] 后来怎么样 See piu fung wan (2010)
Well?[CN] 怎么样 The Killers (1946)
How?[CN] 怎么样 The Frankenstein Theory (2013)
Do you like it?[CN] 怎么样还满意吗 Episode #1.7 (2004)
What would I do about it?[CN] 到底要我怎么样 Episode #1.4 (2004)
Would you deny the professor a display of my art?[CN] 拉斯教授 我给您表演个小魔术怎么样 The Blue Angel (1930)
Perhaps if I ask him to date again, he would say that I was crazy[CN] 所以你到底想怎么样 如果我再跑去 Episode #1.7 (2004)
Eunchae, so what happened with that guy?[CN] 恩彩那个男的怎么样 Episode #1.4 (2004)
Okay?[CN] 怎么样 I've Been Waiting for You (2013)
Well?[CN] 怎么样? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
£­ Great.[CN] -怎么样 How They Met (1999)
Hey![CN] 怎么样了? The Jungle Book (1967)
And?[CN] 怎么样 Trade (2007)
Then what do I do to become as good as you? Try your best![CN] 怎么样才能跟你游得一样好呢 Episode #1.4 (2004)
Yeah?[CN] 怎么样 The Pirates! Band of Misfits (2012)
So?[CN] 怎么样 X-Men (2000)
What?[CN] 什么怎么样? A Spot of Bother (2009)
How is he?[CN] 怎么样? Feeding the Rat (2011)
Hi.[CN] 怎么样,博士Dandla Infected (2013)
What would I do about it, old man![CN] 到底要我怎么样 Episode #1.4 (2004)
-What?[CN] -怎么样? Perestroika (2003)
Don't do it, Eunchae.[CN] 你不要这样老板娘... 不要冲动我不会对她怎么样 Episode #1.5 (2004)
So"?[CN] 怎么样 Psycho-Pass (2012)
Well?[CN] 怎么样 Polyhedrus (2012)
How are you?[CN] 怎么样 Episode #2.8 (2011)
Uh huh.[CN] 怎么样 很厉害吧 Bleach (2004)
To what?[CN] 怎么样 The Pink Panther 2 (2009)
Any news?[CN] 怎么样 Scandal Makers (2008)
What do kissed lips look like anyway?[CN] 接过吻的嘴唇会怎么样 我不知道我从来没有接过吻 Episode #1.4 (2004)
Well?[CN] 怎么样 The Life of David Gale (2003)
What do you think?[CN] 怎么样? The Piano (1993)
- What?[CN] 怎么样? White Squall (1996)
How?[CN] 怎么样 Everybody's Famous! (2000)
-That's right, why? Are you nuts?[CN] 对啊怎么样 Episode #1.5 (2004)
So you stay with Yoon, okay?[CN] 不管怎么样我一定会叫他走 Episode #1.5 (2004)
How is it?[CN] 怎么样 The Twins Effect II (2004)
Well?[CN] 怎么样? De l'autre côté du lit (2008)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top