ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*岩床*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 岩床, -岩床-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩床[がんしょう, ganshou] (n) bedrock [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Originally, this whole area would have been one solid block of limestone, the base of a coral reef.[CN] 起初,这整个地方都是 一整块坚固的石灰岩床 珊瑚礁的基座 Caves (2006)
Companies dig down and fracture shale beds to release natural gas.[CN] 那些公司挖开页岩床释放天然气 Risk (2012)
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called moulins.[CN] 水流至冰底 令冰易脱离岩床 An Inconvenient Truth (2006)
As you can see, the fortress lies so far beneath the bedrock, it's untouchable.[CN] 你可以看到 这个堡垒潜藏在岩床的深处 根本没法撼动 The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (2015)
It's reached the ocean, and millions of tonnes of ice have lost the support of their rocky bed.[CN] 它到达了大海 数百万吨冰块失去了岩床的支撑 To the Ends of the Earth (2011)
Carved solid bed rock, the tunnels are wide enough to allow 10,000 North Korean soldiers in an hour to snip behind the enemy lines,[CN] 凿穿坚实岩床的隧道 宽度足以容纳1万名朝鲜士兵在1小时内潜入敌方 Inside North Korea (2007)
This meltwater has a surprising effect... it lubricates the junction between the ice and the rock floor beneath, so the entire ice sheet is now on the move, sliding downhill into the ocean.[CN] 这种冰融水有一个让人惊奇的效果 在冰层与岩床之间 它起到润滑作用 To the Ends of the Earth (2011)
Thank you.[CN] 聖多娜那種座落在水晶岩床上的地方 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the Greenland ice to the bedrock below.[CN] 钻穿格陵兰的冰块... 直达岩床 以往也有季节性溶雪 An Inconvenient Truth (2006)
Then we'd have solid bedrock on both banks.[CN] 这样两岸都会有坚实的岩床. The Bridge on the River Kwai (1957)
Their hypothesis:[CN] 切穿岩床 Six Degrees Could Change the World (2008)
When the water reaches the more resistant bed of limestone its course is altered.[CN] 当水流遇到更坚硬的石灰岩床时 就会改变路线 Caves (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top