ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*哗哗*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 哗哗, -哗哗-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗哗[huā huā, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ, / ] sound of gurgling water, #22,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, time is flying by.[CN] 看,时间都哗哗流走了. The Day I Became a Woman (2000)
So obviously. Tears sound of gurgling water. Can cannot see.[CN] 那么明显 眼泪哗哗的 能看不到吗 Rooftop Prince (2012)
You know, I just went with it and tried to imagine that that uvas really happening.[CN] 开始哗哗地流了下来 就些就是我经历的 我试着想象那到底是不是真的 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
He just eats you up with his eyes, because you're so beautiful.[CN] 你长得太美了 他看你看得口水哗哗直流 Where the Sidewalk Ends (1950)
Then waved a fan over them[CN] 抹清凉油,上那哗哗 If You Are the One (2008)
Mirre, respond, beep beep.[CN] 美日啊over哗哗 Flu (2013)
It was only after practising... on a doctor friend when I was a student nurse.[CN] 你采血的技术一直很好呢 一下就哗哗 Episode #1.11 (2016)
[water rushing][CN] [水哗哗] The Zombinator (2012)
WITH THE LEAVES ALL ABLAZE IN THE COOL BREEZE BLOWING[CN] 凉爽的微风里 树叶哗哗得落下 Secret of the Wings (2012)
[CLATTERING][CN] [哗哗的响声] Infestation (2009)
Our kwan is so flow, daddy-o.[CN] 钱会哗哗地流进来啊,伙计 Casino Jack (2010)
When night falls, there are all these strange noises.[CN] 一到晚上就听到哗哗 Crazy Stone (2006)
That's the sound of your checks bouncing.[CN] 那是你的钱在哗哗的流走 Monarch Douglas Bank (No. 112) (2014)
- And Velcro? - Okay.[CN] V V 哗哗 Runaway Bride (1999)
[THUDDING/CLATTERING][CN] - [砰的一声] - [哗哗的响声] Infestation (2009)
Velcro! Stick together![CN] V V 哗哗是不吉利 Runaway Bride (1999)
When you hear the sound of chips, ... you have the itch to bet[CN] 你看人家筹码哗哗的响 你就手痒痒 Heung gong chat sup sam (1974)
It flushed, but the water kept coming to the top.[CN] 水哗哗冲,但水却不停地向上走。 Small Time Crooks (2000)
Those girls are all so troublesome.[CN] 哗哗的流啊 The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
"f..."[CN] "哗哗..." To Be and to Have (2002)
Mommy, respond, beep beep.[CN] 妈妈啊 over 哗哗 Flu (2013)
It's a fact that you dropped out[CN] 都输掉了,还在哗哗叫! Liar Game: Reborn (2012)
The waterworks were...[CN] 眼泪那是... 哗哗的流 At First Blush (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top