ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不列颠哥伦比亚*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不列颠哥伦比亚, -不列颠哥伦比亚-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, / ] British Columbia, Pacific province of Canada [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on ... what do you mean you can't break a hundred?[CN] 加拿大不列颠哥伦比亚省 温哥华 拜托... 怎么就不能找开一百块呢? Ye Who Enter Here (2014)
I don't know, but not a lot of pink syenite quarried in British Columbia has been shipped to DC... none, at all, in the last hundred years.[CN] 我不知道 但是许多粉红花岗岩 在不列颠哥伦比亚开采后并没有 运到华盛顿 过去几百年都没有 The Widow's Son in the Windshield (2007)
Plotted a course to Prince Rupert and British Columbia.[CN] 航向鲁珀特王子港 和不列颠哥伦比亚 Resident Evil: Afterlife (2010)
First to Vancouver, then by railway north through British Columbia.[CN] 首先去温哥华,然后坐火车北上穿过不列颠哥伦比亚省。 Full Circle with Michael Palin (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top