ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*โลน*

   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โลน, -โลน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลน[N] crab lice, See also: Phthirus publis, Thai definition: ชื่อแมลงขนาดเล็ก ตัวยาว ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แบน สีขาวปนน้ำตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอแหลมเกือบเป็นง่ามเหมือนก้ามปู อาศัยอยู่ตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
พิโลน[ADJ] shining, See also: lustrous, bright, Syn. สุกใส, Thai definition: ที่เปล่งประกายผุดผ่อง
หยาบโลน[ADJ] indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน[ADJ] obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปโลน้ำน. ชื่อกีฬาชนิดหนึ่งที่เล่นในน้ำ โดยมีผู้เล่นซึ่งเป็นนักว่ายน้ำฝ่ายละ ๗ คน พาลูกบอลด้วยการโยนหรือขว้างลูกบอลให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้าม.
พิโลนว. สุกใส.
โลนว. อาการที่แสดงกิริยาวาจาหยาบคายไปในทางลามก, มักใช้เข้าคู่กับคำ หยาบ เป็น หยาบโลน เช่น แสดงกิริยาโลน พูดจาหยาบโลน.
โลนน. ชื่อแมลงขนาดเล็กชนิด Pthirus pubis (Linn.) ในวงศ์ Pthiridae ยาว ๑.๕-๒ มิลลิเมตร ลำตัวค่อนไปทางรูปไข่แต่แบน สีนํ้าตาลอ่อน ไม่มีปีก ปลายขางอเป็นขอใช้เกาะ อาศัยตามบริเวณขนในที่ลับของคน กัดและดูดเลือดกินเป็นอาหาร ทำให้เกิดอาการคัน.
หยาบโลนว. ที่ไม่สุภาพและลามก เช่น พูดจาหยาบโลน แสดงกิริยาหยาบโลน.
กิโล, กิโล-น. เครื่องชั่ง เช่น กิโลนี้ไม่เที่ยง
ลามก(-มก) ว. หยาบช้าต่ำทราม, หยาบโลน, อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม, เช่น หนังสือลามก พูดลามก ทำลามก.
เล่นสัปดนก. กระทำในสิ่งที่หยาบโลน, กระทำอุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด.
สนิทปาก, สนิทปากสนิทคอว. ไม่รู้สึกกระดากใจหรือตะขิดตะขวงใจ เช่น พูดเท็จได้สนิทปาก พูดคำหยาบโลนได้สนิทปากสนิทคอ.
สองแง่สองง่ามว. มีความหมายตีได้เป็น ๒ นัย ทั้งความหมายธรรมดาและความหมายที่ส่อไปในทางหยาบโลน (มักใช้ในปริศนาคำทาย) เช่นนอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย.
สัปดน(สับปะดน) ว. หยาบโลน เช่น พูดสัปดนสองแง่สองง่าม, อุตรินอกแบบนอกแผน เช่น เด็กคนนี้ชอบเล่นสัปดน เอาประทัดผูกหางหมาแล้วจุด, (ปาก) ใช้ว่า สัปโดกสัปดน.
โสกโดก(โสกกะโดก) ว. สัปดน, หยาบโลน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pediculicide; lousicideสารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculophobiaอาการกลัวติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosisโรคแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis inguinalis; pediculosis pubisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculosis pubis; pediculosis inguinalisโรคโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubic louseโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthiriasisการติดโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellicleผิวคอโลนีบนอาหารเหลว [แบคทีเรีย, ยีสต์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pediculous-ติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculus๑. แมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน)๒. ก้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedicular-แมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediculation๑. การติดแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน)๒. การเกิดก้าน [มีความหมายเหมือนกับ pedicellation] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louse, pubicโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lousicide; pediculicideสารฆ่าแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
louseแมลงปรสิต (เหา, เล็น, ไร, โลน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonyกลุ่ม, คอโลน[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluoroquinolonesฟลูโอโรควิโนโลน [TU Subject Heading]
Granulocyte colony-stimulating factorแกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
Olympic Games (25th : 1992 :Barcelona, Spain)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 25 : 2535 : บาร์เซโลนา, สเปน) [TU Subject Heading]
Water poloโปโลน้ำ [TU Subject Heading]
Colony กลุ่ม, โคโลน[สิ่งแวดล้อม]
Colony Forming Unit, CFU หน่วยก่อรูปเป็นโคโลนี, ซีเอฟยู
หน่วยวัดจำนวนหรือปริมาณแบคทีเรียเคร่า ๆ โดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรียหนึ่งตัวสร้างโคโลนีได้หนึ่งโคโลน [สิ่งแวดล้อม]
Carbenoxoloneคาร์เบ็นน็อคโซโลน,ยากระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้นและลดการอักเสบของแผล [การแพทย์]
Coloniesโคโลนี,กลุ่มเชื้อ [การแพทย์]
Colonies, Isolatedโคโลนี่เดี่ยวๆ [การแพทย์]
Colonies, Minuteโคโลนีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Colonies, Pickingการแยกโคโลน[การแพทย์]
Colonies, Youngโคโลนีที่แยกได้ใหม่ๆ [การแพทย์]
Colony Countการเพาะเชื้อ,การนับโคโลน[การแพทย์]
Colony Hybridizationโคโลนีไฮบริไดเซชัน [การแพทย์]
Colony Morphologyลักษณะของโคโลน[การแพทย์]
Diflucortoloneไดฟลูคอร์โตโลน [การแพทย์]
Dyes, Pyrazoloneสีไพราโซโลน [การแพทย์]
Etiocholanoloneเอทิโอโคแลโนโลน [การแพทย์]
Fluoroquinolonesฟลูโอโรควิโนโลน [การแพทย์]
Cumulonimbusเมฆคิวมูโลนิมบัส (คน. - Cb) [อุตุนิยมวิทยา]
cumulonimbusคิวมูโลนิมบัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่คล้ายภูเขา ที่ก่อตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆมีสีดำคล้ายรูปทั่ง เป็นเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมแรง และเกิดพายุฟ้าคะนอง ส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเมฆอาจมีความสูงถึง 9,000 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Incubation Periodระยะฟักตัวของโรค, ระยะฟักตัว, เวลาในการเพิ่มจำนวนจนเห็นโคโลนี, ระยะฟักตัวของเชื้อโรค [การแพทย์]
Incubation Timeอายุโคโลน[การแพทย์]
Louse, Crabตัวโลน [การแพทย์]
Malonic Acidกรดมาโลนิค [การแพทย์]
Malonyl Co Aมาโลนิลโคเอ [การแพทย์]
Methandrostenoloneเมตแอนโดรสตีโนโลน, ฮอร์โมน; เมธแอนโดรสตีโนโลน [การแพทย์]
Methaqualoneเมธธาควาโลน, เมธาควาโลน [การแพทย์]
Methenoloneเมธีโนโลน [การแพทย์]
Methylprednisoloneเมธิย์ลเพร็ดนิโซโลน [การแพทย์]
Mevalonic Acidกรดมีวาโลนิก, กรดมีวาโลนิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
Napaloni's army is on the Osterlich front.กองทัพ เนโพโลนี อยู่แนวหน้า ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Declare war on Napaloni!ประกาศสงครามกับ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
I'll sign it! Napaloni...ฉันจะลงนาม เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
- It's Napaloni.- จาก เนโพโลนี ครับ The Great Dictator (1940)
Napaloni?เนโพโลนี หรอ The Great Dictator (1940)
Napaloni will leave the invasion of Osterlich to me.เนโพโลนี จะต้องออก ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
Me, Napaloni, I never get out without a carpet.ฉันไง เนโพโลนี ผมไม่เคยไปไหน โดยไม่มีพรม The Great Dictator (1940)
- Napaloni!- เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น The Great Dictator (1940)
Signor Napaloni is now leaving his room.ซิกเนอร์ เนโพโลนี ตอนนี้เขากำลังออกจากห้องพัก The Great Dictator (1940)
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
First Napaloni must remove his troops.สิ่งแรกที่ต้องทำ คือจัดการทหารของ เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Where is Napaloni?แล้ว เนโพโลนี ล่ะ The Great Dictator (1940)
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
- Madam Napaloni...- ท่านผู้หญิง เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
Corona veniet delectis.โคโลนา วีนีท ดีเล็คทริค The Great Dictator (1940)
I'll never come to Monte Carlo out of season again.ฉันจะไม่มามอนติ คาร์โลนอกฤดูกาลอีกเลย Rebecca (1940)
- This is the last known address... of Bones Malone and Blue Lou Marini.ของ โบนส แมโลน และ บลู ลู มารีนี The Blues Brothers (1980)
Ma'am, do you have a Thomas Malone or Louis Marini living here?แมม คุณมี โทมัส แมโลน หรือ ลูวิส แมรีนี อาศัยอยู่ที่นี่รึเปล่า The Blues Brothers (1980)
Willie "Too Big" Hall and Tom "Bones" Malone.วิลี "ใหญ่เกินไป" โฮล และ โทม "กระดูก" มะโลน The Blues Brothers (1980)
You want to be the Lone Ranger or the Cisco Kid?นายอยากเป็นโลน เรนเจอร์ หรือ เจ้าหนู คิสโก้? Stand by Me (1986)
-Did they do "Black Babylon"?-พวกนั้นทำวง "แบล็คบาบิโลน" ใช่ไหม Rock Star (2001)
Greenlawn Cemetery, up off the 5 freeway.สุสานกรีนโลน ห่างประมาณ 5 ฟรีเวย์ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
All Alone On Christmas)เพลงออล อโลน ออน คริสต์มาส) Love Actually (2003)
1 65 Colony Way.1 65 โคโลนี่เว The Forgotten (2004)
Sloane. àðé éåãòú ùàéï ìðå ùåí ,ùéòåø áéçã àå îùäå I-โลน ฉันรู้ว่าเราไม่ได้เรียนด้วยกัน แต่ฉันอยากรู้จักเธอ Raise Your Voice (2004)
Hey, Sloane, you look great.ไง สโลน เธอดูดีนะ Raise Your Voice (2004)
The blood of the guards is gonna flow like the rivers of ancient Babylon.เลือดของผู้คุมจะพัดกระหน่ำ ดุจสายน้ำบาบิโลนเก่าแก่ The Longest Yard (2005)
Malone!มาลโลน The Fog (2005)
Patrick malone.แพชทริก มาลโลน The Fog (2005)
The malone family name is on that statue, tom.ชื่อตระกูลมาลโลนของฉัน จารึกอยู่บนรูปปั้นนะ, ทอม The Fog (2005)
Father malone.คุณพ่อมาโลน The Fog (2005)
Father malone?คุณพ่อมาโลน The Fog (2005)
Father malone?คุณพ่อมาโลน The Fog (2005)
Elizabeth, three people were just found dead on my boat my business is shot, and malone's trying to nail spooner for murder.อลิซาเบธ คนสามคนถูกพบว่าตายบนเรือของผม... ...ธุรกิจของผมต้องชงัก แล้วมาโลนยังพยายามจะยัดข้อหาให้สปูนเนอร์ The Fog (2005)
Father malone's leaving. And spooner wasn't lying.คุณพ่อมาโลนไม่ยอมพูดอะไร แล้วสปูนเนอร์ก็ไม่ได้โกหกด้วย The Fog (2005)
One of the founding fathers wrote it. Patrick malone.หนึ่งในผู้ค้นพบเขียนเอาไว้ แพทริค มาโลน The Fog (2005)
Malone.มาโลน The Fog (2005)
The contract, mr. Malone.หนังสือสัญญา มาโลน The Fog (2005)
That's not the deal we made, mr. Malone.นั่นไม่ใช่ข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ คุณมาโลน The Fog (2005)
Wayne, castle, williams, malone.เวย์น แคสเซิล วิลเลี่ยม มาโลน The Fog (2005)
Malone.มาโลน The Fog (2005)
that's half a kilometer further than projected.อย่างนั้นก็เกินที่คาดไว้ครึ่งกิโลน่ะสิ Aqua (2005)
This is the Bois de Boulogne?ที่นี่คือ บุร์ยโด บูโลนThe Da Vinci Code (2006)
When was the last time you were in Barcelona?แกไปบาซีโลน่า ครั้งหลังสุดเมื่อไหร่ The Lake House (2006)
You know as well as I do that the light in Barcelona is quite different from the light in Tokyo.แกก็รู้จักมันดีเท่าๆ พ่อ เรื่องแสงไฟที่ บาร์ซีโลน่า... ...มันไม่เหมือนแสงในโตเกียว The Lake House (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์เซโลน[n. prop.] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona   FR: Barcelone
บาร์เซโลน่า[TM] (Bāsēlōnā) EN: Barcelona ; Barça   FR: FC Barcelone [m] ; Barça [m]
โลน[n.] (lōn) EN: crab lice ; crabs   FR: phtirius [m] ; pou du pubis [m] ; morpion (fam.) [m]
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
เมฆคิวมูโลนิมบัส[n.] (mēk khiūmūlōnimbas) EN: cumulonimbus   FR: cumulonimbus [m]
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
ตัวโลน[n. exp.] (tūa lōn) FR: morpion [m]
หยาบโลน[adj.] (yāplōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty   FR: impudique ; obscène ; immoral

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Barcelona[N] เมืองบาเซโลน่า (เมืองใหญ่เป็นที่สองของประเทศสเปน)
blue[ADJ] หยาบโลน, See also: ลามก, Syn. explicit
chaste[ADJ] สุภาพ, See also: ไม่หยาบโลน, ไม่ลามก
coarse[ADJ] หยาบช้า, See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว, Syn. crude, rude, vulga, Ant. refined, cultivated
coarseness[N] ความหยาบช้า, See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว, Syn. rudeness, crudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency
crab louse[N] โลน, Syn. crab, pubic louse
crab[N] โลน, Syn. crab louse, pubic louse
in bad taste[IDM] หยาบโลน
in poor taste[] หยาบโลน
near the bone[IDM] ค่อนข้างหยาบโลน
near the knuckle[IDM] ค่อนข้างหยาบโลน
immodest[ADJ] หยาบโลน, See also: อุจาด, ทะลึ่ง, Syn. indecent
indecency[N] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, Syn. lawdness, vulgarity
indecent[ADJ] หยาบคาย, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, Syn. lewd, obscene, vulgar
lice[N] แมลงปรสิตเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (คำพหูพจน์ของ louse), See also: เหา, หมัด, โลน, ไร
louse[N] แมลงเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์, See also: หมัด, เห็บ, เหา, ไร, โลน, เล็น
lousy[ADJ] มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)
obscene[ADJ] ลามก, See also: หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน, น่าบัดสี, Syn. lewd, indecent, Ant. decent, pure
obscenity[N] คำพูดหยาบคาย, See also: ถ้อยคำหยาบโลน, Syn. profanity, vulgarism
polo[N] กีฬาโปโลน้ำ
ribald[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
ribald[N] คนหยาบคาย, See also: คนลามก, คนหยาบโลน
ribaldry[N] ตลกหยาบโลน
crabs[SL] โลน
Seven Wonders of the World[N] 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, See also: ได้แก่ สวนลอยแห่งบาบิโลน ปีระมิดที่อียิปต์ สุสานที่ Halicarnassus วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus รูปปั
water polo[N] กีฬาโปโลน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
code of hammurabin. กฎหมายบาบิโลนที่เกี่ยวกับเรื่องอาญาและแพ่ง
cologne(คะโลน') n. น้ำหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ,ดูeau de Cologne, Syn. Cologne water
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
eau de cologne(โอดะคะโลน') n. ดูcologne
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้
lone(โลน) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,อ้างว้าง,ไม่มีคนอยู่,หงอยเหงา,วังเวง,โสด, See also: loneness n. ดูlone, Syn. isolated,solitary
lonely(โลน'ลี) adj. โดดเดี่ยว,คนเดียว,สันโดษ,โทน,ไร้เพื่อน,หงอยเหงา,วังเวง,ไม่มีคนอยู่,ที่ไกลคน., See also: lonelily adv. ดูlonely loneliness n. ดูlonely
lonesome(โลน'เซิม) adj. เงียบเหงา,หงอยเหงา,อ้างว้าง,วังเวง,ที่ไกลคน,ไม่มีคนอยู่
louse(เลาซฺ) n. แมลงปรสิตเล็ก ๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์ (เหา,หมัด,เล็น,ไร,โลน,เห็บ,ฯลฯ) ,คนที่น่ารังเกียจ,คนชั่ว. vi. เอาแมลงดังกล่าวออก. -Phr. (louse up ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง)
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
obscene(อับซีน') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง., See also: obsceneness n., Syn. lewd ###A. decent
off-key(ออฟ'คี) adj. ผิดเสียง,ผิดระดับเสียง,ผิดปกติ,ค่อนข้างหยาบโลน
polo(โพ'โล) n. กีฬาตีคลีบนหลังม้า,กีฬาโปโลน้ำ, See also: poloist n.
prednisolone(เพรดนี'โซโลน) n. ยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง เป็น glucocorticoid ชนิดหนึ่ง
salon(ซะโลน') n. ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่,ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ,การชุมนุมสังสรรค์ในห้องดังกล่าว (โดยเฉพาะระหว่างผู้มีชื่อเสียง) ,ห้องโถง,ร้านแฟชั่น,การแสดงศิลปกรรมประจำปี,ระเบียงภาพวาด, Syn. living room
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
indelicacy(n) ความกระด้าง,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อย,ความไม่ประณีต
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน
louse(n) เหา,โลน,ไร,หมัด,เห็บ
obscene(adj) ลามก,ต่ำช้า,หยาบคาย,หยาบโลน
obscenity(n) ความลามก,ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,ความหยาบโลน
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pubic louse (n) โลน
See also: S. crab louse ,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
水球[すいきゅう, suikyuu] (n) กีฬาโปโลน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top