ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*เคอะเขิน*

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เคอะเขิน, -เคอะเขิน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคอะเขิน[V] be awkward, See also: be ill at ease, be uneasy, be shy, be uncomfortable, be embarrassed, Syn. อาย, เขิน, เก้อเขิน, เขินอาย, Ant. กล้า, มั่นใจ, Example: เมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณะชน เขาจะต้องเคอะเขินเป็นประจำ, Thai definition: มีท่าทีไม่แนบเนียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงอะ, เงอะงะว. แสดงกิริยาอาการเคอะเขินไม่แนบเนียนเพราะหย่อนความชำนาญเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gets awkward.เวลาที่เธอเดินผ่านคุณในห้องโถง รู้สึกเคอะเขิน Life (2009)
? Well, because he's my boss, ok? It'd just be awkard.เพราะว่าเขาเป็นเจ้านายผมไง มันคงรู้สึกเคอะเขิน A Night at the Bones Museum (2009)
I want us all to hang sometimes without the awkwardness.บางทีฉันก็อยากให้พวกเราคุย โดยที่ไม่ต้องเคอะเขินกัน Mirror, Mirror (2011)
I could truly be myself without being ashamed, without being embarrassed.ปราศจากความละอาย ปราศจากความเคอะเขิน American Hustle (2013)
Use this time to shake off those first day inhibitions, and I'll be right back.แก้ความเคอะเขินของเพื่อนใหม่วันแรกนะ เดี๋ยวผมกลับมา Sing (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoekhoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease   FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hole[N] สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ, See also: สถานการณ์ที่เคอะเขิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top