ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*อยู่เบื้องหลัง*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อยู่เบื้องหลัง, -อยู่เบื้องหลัง-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
scenesscene (ซีน) n. ฉาก, เวที, ภาพ, เหตุการณ์, สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง, เรื่องราว, อุปกรณ์ประกอบฉาก, สิ่งแวดล้อม, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes อยู่เบื้องหลัง)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อยู่เบื้องหลัง(n) wire-puller, Example: จอร์จ โซรอส ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความปั่นป่วนของค่าเงินของประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์, Thai Definition: คนที่เป็นผู้วางแผน หรือสนับสนุนการกระทำใดการกระทำหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชักใยก. บงการอยู่เบื้องหลัง.
สาว ๒โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เรื่องนี้พอสาวเข้ามาก็พบว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง.
เส้นแข็งผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But what's behind the facade?อะไรอยู่เบื้องหลัง? Night and Fog (1956)
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง The Godfather (1972)
We might be able to tape the gun behind it.เราอาจจะสามารถไปยังเทปปืนที่อยู่เบื้องหลังมัน The Godfather (1972)
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Isn't it obvious Switcher is behind all of this?มันชัดเจนอยู่แล้วว่า เจ้าสวิทช์เชอร์จะต้องอยู่เบื้องหลังทั้งหมด Mannequin (1987)
I was sure you were behind this.ฉันแน่ใจว่าคุณอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่! Mannequin (1987)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
But whoever is behind these crimes, one thing is certain.แต่ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมเหล่านี้สิ่งหนึ่งคือบาง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm scared to leave your mother behind.ฉันกลัวที่จะออกจาก แม่ของคุณที่อยู่เบื้องหลัง In the Name of the Father (1993)
Forget that gun. That guns goes against the entire idea behind piercing.ลืมปืนที่ ที่ปืนไปกับความคิดทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังการเจาะ Pulp Fiction (1994)
I'm afraid there'll be an investigation after the war.ถ้าคุณเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No! A goofy man is behind this. You can't block out that man.ไม่ค่ะ คนบ้าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ เราจะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ As Good as It Gets (1997)
Trust me. He's behind all of it.เชื่อฉันสิ เขาอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ American History X (1998)
Right in front of me, hiding behind the numbers.อยู่เบื้องหน้าผม ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลข Pi (1998)
He knows it well... the great lie... hidden behind everything.เขารู้ดี คำโกหกอันใหญ่หลวง อยู่เบื้องหลังทุกสิ่ง Pola X (1999)
I see. You're in on this.เข้าใจแล้ว ลูกอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ Bicentennial Man (1999)
Shadowlaw's backing Sadler...?ชาโดว์ลูว์อยู่เบื้องหลังแซดเลอร์งั้นหรือ? Street Fighter Alpha (1999)
You think he's behind the cheating scandal?เธอคิดว่าโค้ชว้อลทอยู่เบื้องหลังการโกงหรือไง? Hothead (2001)
- I promise, I'm not a criminal mastermind. - I know.สาบานได้ว่าฉันไม่ใช่คนอยู่เบื้องหลังแน่นอน ฉันรู้.. X-Ray (2001)
A criminal mastermind would have worn a mask.คนอยู่เบื้องหลังไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากหรอก X-Ray (2001)
It is time to shine the light on who's behind this.มันเป็นช่วงเวลาที่จะส่องแสงไฟในที่อยู่เบื้องหลังนี้ Showtime (2002)
But then you must have some idea who's behind it all.แต่นายคงรู้สิว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm runnin' behind... and I really need to make a call.ฉัน runnin 'ที่อยู่เบื้องหลัง ... และผมต้องการที่จะทำให้การเรียกร้อง Wrong Turn (2003)
Somebody out there means business. I don't want you in the middle of it.ต้องมีใครสักคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ผมไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งกับมัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Obviously this cop thinks you're the one behind it all.แต่เห็นได้ชัดว่าตำรวจคนนี้ เขาคิดว่าคุณอยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมด Saw (2004)
There had to be some kind of ielligence behind it.มันต้องมีอะไรสักอย่าง อยู่เบื้องหลังแน่ๆ Pilot (2004)
I belong behind the badge.ผมอยู่เบื้องหลังเหรียญตรา Mr. Monk Gets Fired (2004)
My life behind the badge.ชีวิตของผมอยู่เบื้องหลังเหรียญแห่งเกียรติยศ Mr. Monk Gets Fired (2004)
I'll pay you three times your usual fee if you tell me who's behind this.ผมจะจ่ายเงินค่าภาษีให้คุณ 3 ครั้ง ถ้าคุณบอกผมได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
My sleeve... why did you tell Salvatore that you thought the Tongs were behind the barbershop massacre?ทำไมคุณไม่ไปบอกซัลวาทอเร ว่าคุณเขอเหตุการณ์อะไรบ้าง แก๊งเดอะต๋ง อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ในร้านตัดผม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- And guess who's really behind it all.- แล้วเดาซิว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด Robots (2005)
Was behind the hostage-taking of the OPEC ministers in Geneva.อยู่เบื้องหลังการจับตัวประกัน.. รัฐมนตรีโอเปกที่เจนิวา. Transporter 2 (2005)
It seems like Sephiroth was behind all of this.ดูเหมือนว่าเซฟิรอธจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะ Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Like who was really behind that hit that night.อย่างเช่น คนที่อยู่เบื้องหลังการยิงในคืนนั้น Allen (2005)
She said that somebody else was behind the killing of the Vice President's brother.หล่อนบอกว่ามีคนอื่นอยู่เบื้องหลังการตายของน้องชายอดีตประธานาธิบดี Cell Test (2005)
I'm not the one behind the transfer.ฉันไม่ใช่คนอยู่เบื้องหลัง การส่งตัวนายนะ English, Fitz or Percy (2005)
The guy behind the guy behind the guy, you know what I mean?คนที่อยู่เบื้องหลังของเบื้องหลัง รู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไร English, Fitz or Percy (2005)
You see, according japanese believes certain demons are behind some disasters, both natural and man made.อย่างชาวญี่ปุ่นน่ะพวกเขาเชื่อว่า ปีศาจมักจะอยู่เบื้องหลังหายนะ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ Phantom Traveler (2005)
This demon sounds like goes after him.ดูเหมือนปีศาจจะอยู่เบื้องหลังเขานะ Phantom Traveler (2005)
And now I'm a day behind. I'm never gonna get outta here!เลขที่และตอนนี้ฉันวันที่อยู่เบื้องหลัง ฉันไม่เคย จะ รับ ออกจาก ที่นี่! Cars (2006)
But Einstein said that ethics are an exclusive human concern without any superhuman authority behind it.แต่ไอสตน์บอกว่าจริยธรรมเป็นเรื่องเฉพาะของมนุษย์เท่านั้น โดยที่ไม่มีพลังเหนือมนุษย์กำกับอยู่เบื้องหลัง X-Men: The Last Stand (2006)
And now we'll never know who was behind this.และตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังงานนี้ Casino Royale (2006)
We are undone. Undone, I tell you.ผ่านช่องแพะผ่านที่ซ่อน อยู่เบื้องหลังเรา 300 (2006)
- (BLOWS) - Do you think Eisenheim's behind all this?คิดว่าไอเซนไฮม์อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดรึเปล่า The Illusionist (2006)
WILLIGUT : Do you think that Eisenheim's behind all this?คิดว่าไอเซนไฮม์อยู่เบื้องหลังรึเปล่า The Illusionist (2006)
There is nothing more deceptive than a smile, and no one knows this better than the people who hide behind them.ไม่มีอะไร จะตบตาได้มากไปกว่ารอยยิ้ม และไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้ได้ดีไปกว่า คนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง Smiles of a Summer Night (2007)
Right now, evidence suggests cyborg terrorists were behind this attack.จากหลักฐานเราอาจคาดเดาได้ว่า ผู้ก่อการร้ายไซบอร์กเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ Appleseed Ex Machina (2007)
Is Kestner behind this?เคสต์เนอร์อยู่เบื้องหลังงั้นเหรอ? Appleseed Ex Machina (2007)
Someone else must be behind this....จากเครือข่ายของเขา ต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง Appleseed Ex Machina (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อยู่เบื้องหลัง[phū yū beūanglang] (n, exp) EN: wire-puller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind(prep) สนับสนุน, See also: อยู่เบื้องหลัง
be behind(phrv) ให้เหตุผลสำหรับ (บางสิ่ง), See also: ให้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง, Syn. lie behind
power behind the throne(idm) คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ
lie behind(phrv) เป็นเหตุผลสำหรับ, See also: เหตุผลอยู่เบื้องหลัง
stand behind(phrv) สนับสนุน, See also: อยู่เบื้องหลัง
wirepulling(adj) ซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง, See also: ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง, Syn. influential

English-Thai: Nontri Dictionary
behind(n) ผู้หนุนหลัง, ผู้สนับสนุน, ผู้อยู่เบื้องหลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
indie(n) บริษัทเพลงหรือภาพยนต์ ขนาดเล็กที่ไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่เป็นเจ้าของอยู่เบื้องหลัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
SylvainKz(n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top