ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผุกร่อน*

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผุกร่อน, -ผุกร่อน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุกร่อน[V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทองจังโกน. ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง ลงรักแล้วปิดทองคำเปลว นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ ป้องกันการผุกร่อน, ทองสักโก ก็ว่า.
ไนโอเบียมน. ธาตุลำดับที่ ๔๑ สัญลักษณ์ Nb เป็นโลหะหายาก ลักษณะเป็นของแข็งสีเทา หลอมละลายที่ ๒๔๖๘ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปเจือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เพื่อทำให้มีสมบัติคงทนต่อการผุกร่อน และทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ ได้ดี.
เบริลเลียมน. ธาตุลำดับที่ ๔ สัญลักษณ์ Be เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๒๗๗ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งทนทานต่อการผุกร่อน.
สนิม ๑(สะหฺนิม) น. ส่วนของผิวโลหะที่แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน เช่น มีดขึ้นสนิม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
corrosionการผุกร่อน, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของโลหะหรือโลหะผสมบางชนิด โดยการถูกออกซิไดซ์ด้วยตัวออกซิไดซ์  เช่น แก๊สออกซิเจน ความชื้น กรด เบส ทำให้โลหะเปลี่ยนสภาพไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See, your body is like a house... you can fix the tiles in the bathroom and the kitchen, but if the foundation is decaying, well, you're wasting your time.ร่างกายคุณก็เหมือนกับบ้าน คุณสามารถซ่อมกระเบื้องใน ห้องน้ำและห้องครัวได้ แต่ถ้ารากฐานมันผุกร่อน Pilot (2011)
Steel rust over time.เหล็กมันผุกร่อนตามเวลา Escape Plan (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caries[N] การผุกร่อนของกระดูกโดยเฉพาะฟัน
carious[ADJ] ที่ผุกร่อน, Syn. decayed
escarpment[N] สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก, Syn. bluff, cliff, scarp

English-Thai: Nontri Dictionary
weather(vt) ตากฝน,ตากลม,ผุกร่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weathering (n vt adj adv ) การผุกร่อน (ตามสภาพดินฟ้าอากาศ) [โยธา] ; ลาดน้ำไหล, พื้นลาดเอียงระบายน้ำฝน [ช่างก่อสร้าง] ; การเปลี่ยนสภาพโดยลมฟ้าอากาศ[ป่าไม้]

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top