ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ตัวซวย*

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตัวซวย, -ตัวซวย-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got it.- ตัวซวย Max Steel (2016)
It's the spick.ไอ้ตัวซวย Day of the Dead (1985)
The wretches!พวกตัวซวยAn American Tail (1986)
It is Prince William, curse the ages!มันคือเจ้าชายวิลเลียม ไอ้ตัวซวย Mannequin: On the Move (1991)
An embarrassment, a way to rebel against your parents a desperate cry for help.เป็นตัวซวย เป็นความอับอาย เป็นคนที่พึ่งอะไรไม่ได้ เป็นอะไรได้อีกตั้งเยอะ Robots (2005)
We are the cursed of the loved ones.ตัวซวยของพวกที่มีความรัก The Holiday (2006)
Hey, back off, jinx.เฮ้ ถอยไป ตัวซวย Bad Day at Black Rock (2007)
What do you say we destroy that ugly-Ass piece of dead thing?เธอจะว่าไง เราทำลายไอ้ตัวซวยนี่กันเถอะ? Bad Day at Black Rock (2007)
- Jinx- ตัวซวย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)
Jinx!ตัวซวยAttack on the Pin-Up Boys (2007)
She is a bad omen!เธอเป็นตัวซวยHeyy Babyy (2007)
It tells us you're bad for business.มันบอกว่านายเป็นตัวซวย Public Enemies (2009)
I didn't jinx us.- ฉันไม่ใช่ตัวซวย Hot & Bothered (2010)
God. If he thought I was cursed before...พระเจ้า เขาคิดว่าฉันเป็นตัวซวย Hot & Bothered (2010)
You're bound to cause some trouble.แน่นอนว่าเธอมันตัวซวย Episode #1.12 (2010)
No, no, no. Don't worry about it. It's me.ไม่เป็นไร ฉันผิดเอง ฉันมันตัวซวย Love & Other Drugs (2010)
Listen, if I know anything, I know this, that kid is an alien-bad-news magnet.ฟังนะ เสียงเดียวที่ฉันรู้คือ ไอ้หนูนี่เป็นตัวซวยของไอ้เอเลี่ยนพวกนั้น Transformers: Dark of the Moon (2011)
I'm starting to feel like some kind of black widow.ฉันรู้สึกเหมือนแม่ม้ายตัวซวยแล้ว Can't See the Fae-Rest (2011)
For months, we've been about as welcome in this town as a cold sore, and plus, now people know that we've been telling the truth.เป็นเดือนๆแล้วนะที่คนอื่นในเมือง เห็นเราเป็นตัวซวย และตอนนี้คนก็รู้แล้วว่า พวกเราพูดความจริง The Devil You Know (2011)
Really unlucky guy!เจ้าตัวซวย Episode #1.8 (2011)
Unlucky guy! It's only early in the morning and you're annoying me already.ตัวซวย มาแต่เช้าจะไม่ให้ฉันดีขึ้นหรือไง Episode #1.8 (2011)
- You screwed me.คุณมันตัวซวย ปาก.. Real Steel (2011)
You have no heart. You're the curse!คุณมันตัวซวย ผู้หญิงทุกคนต้องพบจุดจบเพราะรักคุณ Dark Shadows (2012)
BUT I CAN BE BAD LUCK FOR YOU AND I CAN'T ALLOW THAT.แต่ฉันไม่อยากเป็นตัวซวยเธอ ไม่ยอมแน่ The Expendables 2 (2012)
- Delinquent.- ตัวซวยเลยล่ะ Hopeless (2012)
Jinx again!ตัวซวย ตัวซวยอีกแล้ว Frozen (2013)
I mean, you need me gone, 'cause your dickhead brother-in-law is never gonna let up.ผมหมายถึง คุณต้องการให้ผมไป เพราะว่าไอ้น้องเขยตัวซวยของคุณ มันจะไม่มีวันยอมแพ้ Confessions (2013)
Damn, I knew those jeans were bad luck.ให้ตายสิ กะแล้วว่ายีนส์พวกนี้มันตัวซวย Pilot (2013)
You're a damn wrecking ball.นายมันตัวซวย Ghosts (2013)
I ate four faerie girls. I am so fucked up.ฉันกินแฟรี่สาวไป4คน ฉันมันตัวซวย Fuck the Pain Away (2013)
- Falsely accused.กับตัวซวยนั่น Confession (2013)
Don't you know Jews are bad luck?คุณไม่รู้หรอกพวกยิวนะ เป็นตัวซวยThe Interview (2014)
You have all the makings of a nemesis, but I actually kind of like you.เรายังกะตัวซวย แต่จริงๆฉันก็ชอบเธอ Pilot (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jinx[N] คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา, See also: ตัวซวย, Syn. hoodoo, hex, nemesis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jinx(จิงคฺซฺ) n. ผู้หรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา,ตัวซวย vt. นำโชคร้าย,มา,ทำให้ประสบเคราะห์ร้าย, Syn. hex

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top