ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ดอกทอง*

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดอกทอง, -ดอกทอง-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คำต้องห้ามคำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า: อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย, ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย...(ตามด้วยคำลามก), อีดอกทอง ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกทอง[N] promiscuous woman, See also: whore, harlot, courtesan, prostitute, fast woman, Syn. สำส่อน, แพศยา, Thai definition: หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกทองน. หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fucking slut.ดอกทอง ร่วมเพศ I Spit on Your Grave (1978)
You slut!คุณ ดอกทองI Spit on Your Grave (1978)
I'm gonna tell everyone who walks in this building... that in 2R, Rossi, you are nothing but a whore!ฉันจะบอกทุกๆคน ที่อยู่ในตึกนี้ ว่าในห้อง 2r,รอซซี่ แกมันดอกทอง Goodfellas (1990)
But at 20, if you throw yourself away on some dormitory slut... you'll be sorry the rest of your life.แต่ที่ 20 ถ้าคุณโยนตัวเองออกไปในบางส่วนดอกทองหอพัก ... คุณจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตของคุณ มี! The Birdcage (1996)
That sick son of a bitch.ไอ้ลูกดอกทอง Shoot 'Em Up (2007)
Oh, that sick son of a bitch suckered us again!ไอ้ลูกดอกทอง แม่งหลอกเราอีกแล้ว! Shoot 'Em Up (2007)
I guess you and that biker whore you travel with...ฉันเดาว่าคงจะเป็นไอ้พวกแก๊งมอไซค์ดอกทอง ที่เธอคบด้วย... The Culling (2009)
You little dink of a whore!นังดอกทองขี้เมาเอ้ย Fírinne (2010)
- Son of a bitch!- อี่นังดอกทองสำส่อนเอ้ย NS (2010)
You lying slut!แกมันนังดอกทอง ขี้โกหก Scarlet Ribbons (2011)
Hey, bitches. I made some Cajun margaritas.นี่นังดอกทอง ฉันทำเคจัน ค็อกเทลมาร์การิต้าน่ะ Save Yourself (2012)
Hooker, I ain't in the helping business no more.อีดอกทอง มันไม่ใช่ธุระกงการของฉันต่อไปแล้วน่ะย่ะ Somebody That I Used to Know (2012)
Well, nobody said whore. She inferred hooker, but I meant slut.ก็ไม่มีใครกล่าวว่าโสเภณี เธอ สรุปเชื่องช้า แต่ฉันหมายถึงดอกทอง Jack Reacher (2012)
- No, I'm sorry I don't understand you because I don't speak slut.ไม่มีฉันขอโทษ ... ฉันไม่เข้าใจคุณ เพราะผมไม่ได้พูดดอกทองThe To Do List (2013)
I look like a slut, but don't be fooled.ผมมีลักษณะเหมือนดอกทอง แต่ไม่หลงกล. Nurse 3D (2013)
Stupid fucking junkie slut she was.โง่ดอกทองขี้ยาร่วมเพศเธอ Starred Up (2013)
You dodged a bullet, you lucky slut.คุณหลบกระสุนคุณดอกทองโชคดี. Scary Movie 5 (2013)
I hated that fucking bitch.ชั้นเกลียดนังดอกทองนั้นจริงๆนะ The Interview (2014)
I mean, bitch, ho, slut. No offense.ผมหมายถึงผู้หญิงเลวโฮดอกทอง ไม่มีความผิด A Haunted House 2 (2014)
I'm a selfish slut who threw away the only man she ever loved.ฉันดอกทองเห็นแก่ตัวที่โยนออกไป คนเดียวที่เธอเคยรัก Sin City: A Dame to Kill For (2014)
You little slut.คุณดอกทองเล็ก ๆ น้อย ๆ Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Get out.- ดอกทองChappie (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
อีดอกทอง[n.] (ī-døkthøng) EN: slut   FR: salope [f] (fam. - vulg.) ; dévergondée [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top