Search result for

*คิดเลข*

(76 entries)
(0.6371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คิดเลข, -คิดเลข-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดเลข[V] calculate, See also: compute
เครื่องคิดเลข[N] calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count unit: เครื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดคำนวณ เช่น คิดเลขในใจ
หน้าไม้น. วิธีคิดเลขเพื่อให้รู้ว่าไม้มีกี่ยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculatorเครื่องคิดเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
calculatorเครื่องคำนวณ, เครื่องคิดเลข, ผู้คำนวณ, ตารางคำนวณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatorเครื่องคิดเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
desk calculatorเครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphic calculatorเครื่องคิดเลขกราฟิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
number crunching-คิดเลขเร็ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scientific calculatorเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์, เครื่องคิดเลขที่มีสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ สมการลีเนียร์หลายตัวแปรได้ เป็นต้น [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cooking it is. This should be a piece of cake.แอบใช้เครื่อง คิดเลขหรือเปล่าครับ? Harry Brown (2009)
Turns out, you only need two fingers to work a calculator.ถูกตัดทิ้ง นายต้องการสองนิ้วมือสองนิ้วเท่านั้น ในการใช้เครื่องคิดเลข Potlatch (2009)
I'm just checking your math on that.เรากำลังคิดเลขของนายอยู่ The Social Network (2010)
{typing on calculator}(กดเครื่องคิดเลขHell-O (2010)
I don't have a calculator.- ฉันไม่มีเครื่องคิดเลข Funk (2010)
Is he doing that in his head?นี่เขากำลังคิดเลขในใจเหรอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Oh,did my own math.Booth is terrible at math.โอ้ ฉันคิดเลขเองนะ บูธคิดเลขแย่ The Bones on the Blue Line (2010)
Is my math incorrect?ฉันคิดเลขถูกมั้ย? The Bones on the Blue Line (2010)
I know my way around a kitchen and a calculator.ฉันรู้ว่าควรจะทำอะไร ในห้องครัวกับเครื่องคิดเลข The Chase (2010)
Calculator?เครื่องคิดเลขBetter Angels (2010)
Oh, oh, that's not just any calculator.โอ้ๆ นั่นไม่ได้เป็นเพียง เครื่องคิดเลข Better Angels (2010)
Why would a calculator cause feedback?ทำไมเครื่องคิดเลขถึงทำให้มีเสียงสะท้อนกลับ Under the Gun (2010)
It's not a calculator.มันไม่ใช่ที่เครื่องคิดเลข Under the Gun (2010)
I can do arthimetic you know.ผมคิดเลขเป็นหรอกน่า Hello Ghost (2010)
Do you think we're calculators?คุณคิดว่าพวกเราเป็นเครื่องคิดเลขหรอไง? God of Study (2010)
You are calculating machines.เธอคือเครื่องคิดเลขGod of Study (2010)
It's like all the buttons you never push on a calculator!มันเหมือนปุ่มนี้ไม่เคยกด บนเครื่องคิดเลขอ่ะ Transformers: Dark of the Moon (2011)
What's going on?และก็มีเครื่องคิดเลข Bylaw (2011)
Huge... and I had a calculator, and I would hide under the dining room table, pretending that I was on the moon.ใหญ่ทีเดียว แล้วก็เครื่องคิดเลข แล้วผมก็ไปแอบอยู่ใต้ โต๊ะในห้องกินข้าว Nightfall (2011)
- Think of a number.- คิดเลขเอาไว้ The Tall Man (2012)
Okay, think of a number.โอเค คิดเลขเอาไว้ The Tall Man (2012)
You take a number, multiply it by something, add six, and it always ends in three?เธอคิดเลขไว้ในใจ คูณมันด้วยอะไรสักอย่าง บวกหก แล้วคำตอบจะได้สามตลอดใช่มั้ย The Tall Man (2012)
You can do math when you're an old man.คุณยังสามารถคิดเลขได้เมื่อคุณแก่ Break Point (2012)
Like giving a kid a calculator before they know math.โดยให้เครื่องคิดเลข ก่อนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ Memorial (2012)
Oh, was he using a calculator or his fingers?ละเขาใช้เครื่องคิดเลขหรือนับนิ้วเอาล่ะ Resurrection (2012)
You gave a calculator to a fucking retard he's gonna try turn on the TV with it.เห็นไหมว่าถ้าแกส่ง เครื่องคิดเลขให้ไอ้หน้าโง่นี่ มันก็จะเอาไปใช้ เป็นรีโมททีวี แกรู้ไหม! Whiplash (2014)
We don't have to worship a calculator!เราไม่เห็นต้องบูชาเครื่องคิดเลข App Development and Condiments (2014)
To lock up your server, which, by my calculations,เพื่อปลดล็อกเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเครื่องคิดเลขของฉัน Nanda Parbat (2015)
-That's right, I do maths now.ใช่แล้ว ผมคิดเลขเป็น Criminal (2016)
Leave your calculators. You won't need them where we're going.ออกจากเครื่องคิดเลขของคุณ คุณ ได้รับรางวัลต้องการมันที่เรากำลังจะ ? Hidden Figures (2016)
The red calculator.เครื่องคิดเลขสีแดงเล็ก ๆ คุณได้ เห็นมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll have to learn to calculate in Chinese.ฉันต้องเรียน การคิดเลขแบบจีนแล้วสิ An American Tail (1986)
Yeah, fuckin' sit in a room and do long division for the next 50 years.ใช่ จะให้ชั้นนั่งอยู่ในห้องแล้ว ให้ชั้นคิดเลขในอีก 50 ปี Good Will Hunting (1997)
Shoot, I still can't do anything without a calculator.เดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออกถ้าไม่มีเครื่องคิดเลข Frailty (2001)
What is that about? The best mathematician is a lazy one?อะไรกัน นักคณิตศาสตร์คนเก่งของเราเริ่มขี้เกียจคิดเลขแล้วเหรอ Primer (2004)
-1,347, man, you got that fast.- 1,347 คิดเลขเร็วดี Primer (2004)
If you'd see Lureen, punchin' numbers in her adding' machine.ถ้านายได้เห็นลูรีนกดเครื่องคิดเลขนะ Brokeback Mountain (2005)
It's just math.ก็แค่คิดเลข Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
What if your math is wrong?ถ้านายคิดเลขผิดล่ะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Okay.แล้วเจอกันครับ แม่เครื่องคิดเลข Grin and Bear It (2007)
I can do the math too.ผมก็คิดเลขเป็น National Treasure: Book of Secrets (2007)
Tell you what, for you, I'll make it eight bucks a round, but you got to do the math.บอกอะไรอย่าง, เพื่อนายนะนี่ ฉันจะคิดแปดดอลต่อนัด แต่นายต้องคิดเลขหน่อยนะ Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดเลข[v.] (khitlēk) EN: calculate ; compute   FR: calculer
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūang khitlēk) EN: calculator ; calculating machine   FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adder[N] เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine
calculator[N] เครื่องคิดเลข, Syn. adding machine, calculating machine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmometer(อะริธมอม'มิเทอะ) n. เครื่องคิดเลข,เครื่องคำนวณ
autocoder(ออโทโค'เดอะ) n. เครื่องคิดเลขหรือเรียงเลขที่อัตโนมัติ (automatic coder)
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้
number crunchingคิดเลขเร็วหมายถึง การคำนวณที่ซับซ้อน หรือที่มีตัวเลขที่มีค่ามาก ๆ (เช่น ตัวเลขทางธุรกิจ หรืองบประมาณ) ได้อย่างรวดเร็ว
numeric keypadแผงแป้นตัวเลขหมายถึง กลุ่มแป้นพิมพ์ที่มีตัวเลข และเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ จัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เรียงกันแบบเดียวกับเครื่องคิดเลข มักอยู่ทางด้านริมขวาของแผงแป้นอักขระ (keyboard) เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์เฉพาะตัวเลข มีราว ๆ 10 - 20 แป้น การใช้แป้นใน กลุ่มนี้พิมพ์ตัวเลข จะต้องกดแป้น Num Lock ก่อน (ดู Num Lock) มิฉะนั้นจะใช้เป็นเหมือนแป้นลูกศร หรือพิมพ์ไม่ติดเลย หรืออาจเป็นสัญลักษณ์สั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำคำสั่งอื่น ๆ แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
autocoder(n) เครื่องคิดเลขอัตโนมัติ,เครื่องเรียงเลขอัตโนมัติ
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
calculator(n) เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข
cipher(vt) คิดเลข,ทำเป็นรหัส,เขียนเป็นรหัส
cypher(vt) คิดเลข,คำนวณ,เขียนรหัส
number(vt) นับ,หาจำนวน,แบ่ง,คิดเลข
numerate(vt) นับจำนวน,คิดเลข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電卓[でんたく, dentaku] (n) เครื่องคิดเลข

German-Thai: Longdo Dictionary
Taschenrechner(n) |der, pl. Taschenrechner| เครื่องคิดเลข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top