ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การทรมาน*

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การทรมาน, -การทรมาน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กามวิตถาร(กามวิดถาน) น. การประกอบกามกิจที่ผิดปรกติวิสัย เช่น รักร่วมเพศ, การทรมานตนหรือผู้อื่นก่อนหรือในระหว่างร่วมเพศ.
ทนม(ทะนม) น. การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกสอนตน.
ทมนะ(ทะมะนะ) น. การทรมาน, การข่ม, การฝึกสอนตน, การปราบ.
ทมะ(ทะ–) น. การข่มใจ, การทรมาน, การฝึกตน.
ยาตนา(-ตะนา) น. ความเจ็บปวด, การทรมาน.
ล้างสมองก. ทำให้บุคคลเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความเชื่อถือของตนโดยเฉพาะในลัทธิการเมือง สังคม หรือศาสนาไปอย่างสิ้นเชิง และยอมรับความคิดเห็นหรือความเชื่อใหม่โดยใช้วิธีการต่าง ๆ รวมทั้งอาจมีการทรมานจิตใจอย่างรุนแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
Like I was supposed to go through the same torture again.อย่างกับว่าฉันต้องผ่านการทรมานแบบนั้นอีกครั้ง - ไม่เอา The Joy Luck Club (1993)
Now, let's commence with our usual torture.เอาล่ะ เริ่มจากการทรมานเบื้องต้นก่อนนะ Legally Blonde (2001)
"After three long years of witnessing so much destruction and suffering."หลังจากสามปีแห่งการทรมาน และสูญเสียอันยาวนาน.. The Great Raid (2005)
- Then she does mean to torment you.-งั้นหล่อนต้องการทรมานคุณ An American Haunting (2005)
And in return, he was made to suffer.และผลตอบแทน เขาได้รับการทรมาน An American Haunting (2005)
You know I never understood all these elaborate tortures.รู้ไหม ผมไม่เข้าใจเรื่องการทรมานเลย Casino Royale (2006)
And I will gladly accept the tortures of hell if I do not find my Sky Flower there.และข้าก็จะยอบรับการทรมานจากนรก... ...ถ้าข้าไม่ได้เจอเมียข้า"Sky Flower"ที่นั่น Apocalypto (2006)
Did you survive the torture by the police?นายยังมีชีวิตรอดจากการทรมานของตำรวจอยู่เหรอ Death Note: The Last Name (2006)
It's totally impossible to do such cruel things without being conscious...มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทรมานอย่างนี้ โดยปราศจากจิดสำนึกอย่างนี้ Death Note: The Last Name (2006)
It's, like, half my job, torturing interns.มัน,คล้าย,ครึ่งนึงของงาน,เป็นการทรมานอินเทิร์น Kung Fu Fighting (2007)
But torturing george is not gonna make any of this any better.แต่การทรมานจอร์จไม่ได้ ทำให้บางอย่างดีขึ้นกว่านี้เลย Kung Fu Fighting (2007)
It's torture... man.- เป็นการทรมานต่างหาก Chuck Versus the Alma Mater (2007)
- It has been torture.และ ด้วยการทรมานทั้งหมดนั่น Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The heartlessness of man is frightening. -All right. I got it.การทรมานคนๆนึงนี่ช่างน่ากลัวเนอะ โอเค ผมเข้าใจ ผมจะพิจารณาอีกที Operation Proposal (2007)
Torture isn't fun unless you do it a little bit at a time.การทรมานให้สนุก ต้องทำช้าๆ The Machine Girl (2008)
What if he kills one of us first?แม้แต่มีความสุข จากการทรมานผู้อื่นเหมือนเจมส์ Twilight (2008)
what are they doing to him?แล้วถ้าไม่ใช่การทรมาน พวกนั้นจะทำอะไรกับเขาล่ะ? Chuck Versus the Gravitron (2008)
You survived torture at the hands of Baath separatists.เธอรอดจากการทรมาน ของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบาธ Chuck Versus the Sensei (2008)
Do you know what waterboarding is, Claire?เธอรู้จักการทรมานโดยใช้น้ำไหมแคลร์ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
It's a method of torture.มันเป็นวิธีการทรมาน Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Clandestine warfare isn't pretty, but the rules of engagement don't include killing and torturing the innocent.การทำสงครามกันอย่างลับๆมันไม่สวยงามหรอก แต่ข้องตกลงของสัญญา ไม่ได้ร่วมถึงการฆ่า และการทรมานคนบริสุทธิ์ The Sunshine State (2008)
If you wanna torture anyone, torture me.ถ้าท่านต้องการทรมานใคร, ทรมานผมเถอะ I Don't Wanna Know (2008)
The first four showed no sign of torture?สี่คนก่อนไม่มีร่องรอยของการทรมานเลยหรือ Paradise (2008)
starvation would be a form of torture.การอดอาหารอาจจะเป็นรูป แบบการทรมาน The Instincts (2008)
the torture could be a substitute for the sex act.เขาอาจใช้การทรมานแทนการล่วงเกินทางเพศ The Instincts (2008)
This is torture for me.นี่มันเป็นการทรมานฉันมากเลยนะ All by Myself (2008)
They'd be stuck behind the barricades with P.E.T.A.!พวกหล่อนจะถูกกั้นอยู่กับพวกพีต้า (ต่อต้านการทรมานสัตว์) The Serena Also Rises (2008)
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
Torture doesn't work.การทรมานไม่มีประโยชน์ Body of Lies (2008)
I thought you didn't believe in torture, Hani Pasha.ท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทรมาน ใต้เท้าฮานี่ Body of Lies (2008)
... andtortureof certainprisoners in Mr. Bauer's custody.เกี่ยวกับการกักขังที่ผิดกฎหมายและการทรมานนักโทษในการจับกุมของคุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
You know, Scofield said that torture wouldn't work because the General would hear the fear in your voice.สโคฟิลด์บอกว่าการทรมานไม่ได้ผล เพราะนายพล จะรู้ถึงความกลัวในเสียงแก Greatness Achieved (2008)
This is torture. You're through.นี่มันการทรมานชัดๆ คุณจบสิ้นแล้ว Chapter Three 'Building 26' (2009)
It still wouldn't justify torture. I'm talking about people who can slice your head open with their finger...มันก็ยังไม่สมควรกับการทรมาน ผมกำลังพูดถึงคนที่ผ่าหัวคุณเปิดออกมา Chapter Three 'Building 26' (2009)
The president has gone on record that torture is unacceptable under any circumstances.ปธน. ยังคงยืนยันว่า การทรมานต่าง ๆ นั้นใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Lifelong torture turns you into something like that.การทรมานที่ยาวนานได้เปลี่ยนนายไปจากเดิม เปลี่ยนไปสู่บางอย่าง Family Remains (2009)
He's, like, a black belt in torture.ใช่สิ เขาเป็นสุดยอดในเรื่องการทรมานเลยนี่ On the Head of a Pin (2009)
I stayed because, in the end, the only way I could hold this up was to suffer under the weight of it.ผมอยู่ต่อเพราะว่า ในที่สุด มันเป็นหนทางเดียวที่ผมจะยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ คือการทรมาน ภายใต้น้ำหนักของมัน Balm (2009)
So torturing him is just a waste of time.ดังนั้นเเค่การทรมานเขา มันเสียเวลาเปล่า Fa Guan (2009)
What most people know about torture's bullcrap.อะไรที่ผู้คนรู้มากที่สุดเกี่ยวกับการทรมาน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You folks have a history of mistreating these mighty creatures, and up till now, no one's been lifting a finger.-พวกนายมีประวัติ ของการทรมานสัตว์ทรงพลังเหล่านี้ และจนถึงทุกวันนี้ ไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลย VS. (2009)
- I'd say about a one out of 10.นี่มันระดับที่เท่าไหร่ของการทรมานเหรอ ฉันขอบอกว่าจากหนึ่งในสิบ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Chuck, the torture hasn't started yet.ผมขอบอกว่าอย่างน้อยต้องแปดล่ะ ชัค การทรมานยังไม่เริ่มเลย Chuck Versus the Beefcake (2009)
You know how I feel about needles.อย่าห่วงเรื่องการทรมานเลยน่า Chuck Versus the Beefcake (2009)
How could he even withstand torture?เขาจะทน การทรมานได้หรอ Chuck Versus the Beefcake (2009)
I resent the fact that I couldn't stand up to torture.ผมทนการทรมานไม่ได้น่ะจริงไหม ทำผมแบบเลวสุดๆ เลย Chuck Versus the Beefcake (2009)
So your move was to faint and his was to endure torture.โอ้ วิธีของคุณคือหมดสติ วิธีของเขาคือทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beefcake (2009)
I'm really proud of you.มันไม่ง่ายที่จะทนต่อการทรมาน Chuck Versus the Beefcake (2009)
I was suffering from withdrawal symptoms--ฉันกำลังจะพ้นจากอาการทรมาน Darkness (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิจารณาคดีโดยการทรมาน[n. exp.] (kān phitjāranā khadī dōi kān thøramān) EN: trial by ordeal   
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadism[N] การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์, See also: ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ, Syn. perversion, cruelty, malice, Ant. masochism
sadist[N] ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น, See also: คนซาดิสม์, Syn. brute, monster, fiend
sadistic[ADJ] ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically[ADV] โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
torture[N] การทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
sadism(แซด'ดิสซึม) n. การวิปริตที่มีความสุขใจทางกำหนัดจากการทรมานกายหรือจิตใจผู้อื่น,การมีสุขที่ได้กระทำการโหดร้าย., See also: sadist n. sadistic adj. sadistically adv.
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test

English-Thai: Nontri Dictionary
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
mortification(n) การทรมานร่างกาย,ความตกใจ,ความบัดสี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top