ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

why?

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -why?-, *why?*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why? Have they been disturbing you?ทำไม พวกเขารบกวนคุณรึเปล่า The Blues Brothers (1980)
Why? Because you're selfish!ทำไม พวกเจ้าเห็นแก่ตัว! The Road Warrior (1981)
Why? Why the big change of heart?ทำไม กลับใจได้แล้วรึ The Road Warrior (1981)
Why? Who cares?ทำไม ใครสน? Stand by Me (1986)
Why? You can't even lift one.ทำไมล่ะ นายยกดาบไม่ไหวด้วยซ้ำ The Princess Bride (1987)
- Why? What are you good at?GW เหรอ? Big (1988)
- Why? What's the matter? - Take it off!ทำไมล่ะ มีอะไร ถอดออกๆ Goodfellas (1990)
Why? I can't sing.ทำไม The Bodyguard (1992)
- Why? - He wants to protect me.ใช่ค่ะ แต่พ่อห้าม ไม่ให้บอกใครเรื่องนี้ทั้งสิ้น Deep Throat (1993)
Why? Where are you going?นายจะไปไหน Junior (1994)
Why? Why would anybody do something like that?ทำไม ใครถึงอยากทำอย่างนั้นล่ะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Yesterday they start broadcasting primes. Why? It's hardly yesterday.เมื่อวานนี้พวกเขาเริ่มต้นช่วง เวลาที่ออกอากาศ ทำไม? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
why?But why?
why?Can you tolerate such a deed why?
why?Do you? Why?
why?Why?
why?Why? Because Terry Tate always replied promptly that's why.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
为什么[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
缘何[yuán hé, ㄩㄢˊ ㄏㄜˊ, / ] why?; for what reason? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんでよつ;なんでよっ[nandeyotsu ; nandeyotsu] (adv) Why?; Why not?; What for?; What's wrong? [Add to Longdo]
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything [Add to Longdo]
何で[なんで, nande] (adv) (1) why?; what for?; (2) how?; by what means?; (P) [Add to Longdo]
如何して[どうして, doushite] (adv, int) (uk) why?; for what reason; how; in what way; for what purpose; what for; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Why \Why\, adv. [OE. whi, why, AS. hw[imac], hw?, instrumental
   case of hw[=a], hw[ae]t; akin to Icel. hv[imac] why, Dan. &
   Sw. hvi; cf. Goth. hw?. ?. See {Who}.]
   [1913 Webster]
   1. For what cause, reason, or purpose; on what account;
    wherefore; -- used interrogatively. See the Note under
    {What}, pron., 1.
    [1913 Webster]
 
       Turn ye, turn ye from your evil ways; for why will
       ye die, O house of Israel?      --Ezek.
                          xxxiii. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. For which; on account of which; -- used relatively.
    [1913 Webster]
 
       No ground of enmity between us known
       Why he should mean me ill or seek to harm. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Turn the discourse; I have a reason why
       I would not have you speak so tenderly. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The reason or cause for which; that on account of which;
    on what account; as, I know not why he left town so
    suddenly; -- used as a compound relative.
    [1913 Webster]
 
   Note: Why is sometimes used as an interjection or an
      expletive in expression of surprise or content at a
      turn of affairs; used also in calling. "Why, Jessica!"
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         If her chill heart I can not move,
         Why, I'll enjoy the very love.   --Cowley.
      [1913 Webster] Sometimes, also, it is used as a noun.
      [1913 Webster]
 
         The how and the why and the where. --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
   {For why}, because; why. See {Forwhy}. [Obs. or Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Why \Why\, n.
   A young heifer. [Prov. Eng.] --Grose.
   [1913 Webster] Whydah bird

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top