ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the reduced p [...] look better.-, *the reduced p [...] look better.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.The reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

The ( DH AH0) reduced ( R IH0 D UW1 S T) price ( P R AY1 S) of ( AH1 V) luxury ( L AH1 G ZH ER0 IY0) goods ( G UH1 D Z) is ( IH1 Z) just ( JH AH1 S T) window dressing ( W IH1 N D OW0 D R EH1 S IH0 NG) to ( T UW1) make ( M EY1 K) the ( DH AH0) new ( N UW1) consumption ( K AH0 N S AH1 M P SH AH0 N) tax ( T AE1 K S) look ( L UH1 K) better ( B EH1 T ER0).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
reduced
 • ซึ่งลดลง: ซึ่งน้อยลง [Lex2]
 • /R IH0 D UW1 S T/ [CMU]
 • (v) /r'ɪdj'uːst/ [OALD]
  [reduce]
 • ลดลง: ทำให้น้อยลง [Lex2]
 • ลดราคา: ทำให้ถูกลง [Lex2]
 • รวบยอด: สรุป, รวบรวม [Lex2]
 • ลดระดับ: ลดขั้น [Lex2]
 • เคี่ยวจนข้น: ทำให้เข้มข้นขึ้น [Lex2]
 • ตัดทอน: ลดหย่อน, ลดทอน [Lex2]
 • บังคับ: ปราบปราม [Lex2]
 • (รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู) ###SW. reducibility n. reducible adj. reducibly adv. ###S. diminish,lessen [Hope]
 • (vt) ลด,ทอนลง,ย่อ,หด,รวบuวม [Nontri]
 • /R IH0 D UW1 S/ [CMU]
 • (v) /r'ɪdj'uːs/ [OALD]
price
 • ราคา: มูลค่า [Lex2]
 • คุณค่า: ค่า [Lex2]
 • ผลตอบแทน[Lex2]
 • รางวัลนำจับ[Lex2]
 • สินบน[Lex2]
 • กำหนดราคา: ตั้งราคา, ตีราคา [Lex2]
 • เปรียบเทียบราคา[Lex2]
 • (ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา ###SW. priceable adj. pricer n. [Hope]
 • (n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน [Nontri]
 • (vt) ตั้งราคา,สืบราคา [Nontri]
 • /P R AY1 S/ [CMU]
 • (v) /pr'aɪs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
luxury
 • ความฟุ่มเฟือย: ความหรูหรา [Lex2]
 • (ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย ###S. voluptuousness, [Hope]
 • (n) ความหรูหรา,ความฟุ่มเฟือย,ของฟุ่มเฟือย [Nontri]
 • /L AH1 G ZH ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /l'ʌkʃəriː/ [OALD]
goods
 • สินค้า: สิ่งของ [Lex2]
 • (กูดซฺ) n. สินค้า [Hope]
 • (n) สินค้า,ข้าวของเครื่องใช้,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • /G UH1 D Z/ [CMU]
 • (n) /g'udz/ [OALD]
  [good]
 • ดี[Lex2]
 • เหมาะสม: ถูกต้อง [Lex2]
 • เก่ง: ฉลาด, มีความสามารถ [Lex2]
 • ซึ่งเชี่ยวชาญ: ซึ่งชำนาญ [Lex2]
 • มีน้ำใจ: ใจดี [Lex2]
 • มีเกียรติ[Lex2]
 • น่าพอใจ: น่าเชื่อถือ, ไว้ใจได้, มีชื่อเสียง [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • แท้จริง: ไม่ปลอม [Lex2]
 • ความดีงาม: ความดี, ผลประโยชน์, คุณธรรม [Lex2]
 • (กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา ###SW. goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S... [Hope]
 • (adj) ดี,ถูก,เก่ง,ใจดี,เป็นประโยชน์,ใช้ได้,เหมาะสม [Nontri]
 • (n) ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์ [Nontri]
 • /G UH1 D/ [CMU]
 • /G IH0 D/ [CMU]
 • (n) /g'ud/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
window dressing
 • การตกแต่งกระจกด้านหน้าของร้านสำหรับโชว์สินค้า[Lex2]
 • การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง [LongdoEN]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
new
 • ใหม่: แบบใหม่, ร่วมสมัย [Lex2]
 • (นิว) adj.,adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ ###SW. newness n. [Hope]
 • (adj) ใหม่,แปลก,ไม่คุ้นเคย,เป็นครั้งแรก [Nontri]
 • (adv) อย่างใหม่,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /N UW1/ [CMU]
 • /N Y UW1/ [CMU]
 • (j) /nj'uː/ [OALD]
consumption
 • การใช้หมดไป[Lex2]
 • การบริโภค[Lex2]
 • ปริมาณการบริโภค[Lex2]
 • (คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ###S. consuming,utilization [Hope]
 • (n) การบริโภค,วัณโรคปอด [Nontri]
 • /K AH0 N S AH1 M P SH AH0 N/ [CMU]
 • /K AH0 N S AH1 M SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'əns'ʌmpʃən/ [OALD]
tax
 • ภาษี: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี [Lex2]
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก[Lex2]
 • การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก: การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก [Lex2]
 • เก็บภาษี: เรียกภาษีจาก [Lex2]
 • จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก: เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก [Lex2]
 • กล่าวหา: ตำหนิ, ประณาม, ด่า [Lex2]
 • (แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า. ###SW. taxer n. taxingly adv. ###S. duty,impost,levy [Hope]
 • (n) ภาษี,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า [Nontri]
 • /T AE1 K S/ [CMU]
 • (v) /t'æks/ [OALD]
look
 • การค้นหา: การตรวจสอบ [Lex2]
 • การมอง: การดู, การมองดู [Lex2]
 • ค้นหา: มองหา [Lex2]
 • ดู: แล, มอง, มองดู, เพ่ง [Lex2]
 • ตัดสิน[Lex2]
 • เผชิญหน้า: เผชิญหน้า [Lex2]
 • พิจารณา: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่ [Lex2]
 • มีท่าทาง: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า [Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียง [Lex2]
 • รูปร่างท่าทาง: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง [Lex2]
 • สมัยนิยม: แบบ, แฟชั่น [Lex2]
 • สีหน้า[Lex2]
 • แสดงออก: แสดงท่าทาง [Lex2]
 • (ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม) [Hope]
 • (n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ [Nontri]
 • (vi) มองดู,เพ่ง,ดูเหมือน,ดูคล้าย,สนใจ,หันหน้า,เผชิญหน้า [Nontri]
 • /L UH1 K/ [CMU]
 • (v) /l'uk/ [OALD]
better
 • ดีกว่า[Lex2]
 • ดีขึ้น (สภาพร่างกาย): ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง [Lex2]
 • ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น [Lex2]
 • มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า[Lex2]
 • เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)[Lex2]
 • เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า[Lex2]
 • ปรับปรุง: ทำให้ดียิ่งขึ้น [Lex2]
 • พัฒนาตัวเอง[Lex2]
 • ผู้ที่เหนือกว่า: ผู้ที่ดีกว่า [Lex2]
 • (เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ ###S. preferable,superior -Conf. had better,w [Hope]
 • (adj) ดีขึ้น,ดีกว่า [Nontri]
 • (n) คนที่ดีกว่า,นักพนัน [Nontri]
 • (vt) ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ดีกว่า [Nontri]
 • /B EH1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /b'ɛtər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top