Search result for mother (135 entries) (0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mother-, *mother*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mother-fucker[มาเธอร์-ฟัคเกอร์] (n slang ) ไอ้เหี้ย,ไอ้แม่เย็ด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mother[N] แม่, See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม, Syn. mamma, mum, ma, mom
mother[N] แหล่งที่มา, See also: บ่อเกิด, ต้นกำเนิด, Syn. fountainhead, font, beginning
mother[ADJ] เป็นแม่, See also: เป็นมารดา, มาจากแม่
mother[VT] เป็นผู้ให้กำเนิด
mother[VT] เลี้ยงดู, Syn. raise up
motherly[ADV] ในฐานะที่เป็นแม่, See also: ในสภาวะที่เป็นแม่
motherly[ADJ] อย่างแม่, See also: เกี่ยวกับแม่, Syn. maternal
mothering[N] การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
mother hen[N] ผู้หญิงที่คอยดูแลหรือจ้ำจี้จ้ำไช
mother wit[N] สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mother boardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mother language; mother tongueภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother rock๑. หินแม่๒. หินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mother surrogateผู้ทดแทนแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother washสีชุ่มน้ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Mother and infantมารดาและทารก [TU Subject Heading]
Mother Cellsเซลล์แม่ [การแพทย์]
Mother Classให้การศึกษาและแนะแนวแก่ผู้ที่กำลังจะเป็นมารดา, การอบรมผู้ที่จะเป็นมารดา [การแพทย์]
Mother's Bloodโลหิตของแม่ [การแพทย์]
Mother's Dayวันแม่ [TU Subject Heading]
Mother-Child Relationsมารดา-บุตร, ความสัมพันธ์; ความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตร [การแพทย์]
Mother-Child Relationship, Pathologicalความสัมพันธ์ที่มีพยาธิสภาพระหว่างแม่กับเด็ก [การแพทย์]
Motherboard แผงหลัก [คอมพิวเตอร์]
Motherboard (Microcomputer)แผงวงจรหลัก (ไมโครคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า mother **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
motherToday I got my mother out for shopping.
motherI owe it to My mother that I was able to overcome my difficulties.
motherI got my mother's goat when I gave her the salt instead of the sugar.
motherMarco might well burst into tears to meet his mother again.
motherMy wife gets on well with my mother.
motherI went to a sale with my mother yesterday and kept hounding her to buy me a dress.
motherWhen I saw his mother yesterday, she said he had left the hospital a week before.
motherI received a letter from my mother yesterday.
motherWhile cleaning my room yesterday evening, I happened to find an old photograph of my mother.
motherMy sister married Mr Sato, whose father is my mother's friend.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mother(มา'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom,mama
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
motherhood(มา'เธอฮูด) n. ความเป็นมารดา,มารดา, Syn. maternity,mothers
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
mother(n) มารดา,แม่
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
grandmother(n) ย่า,ยาย
housemother(n) แม่บ้านหอพัก
smother(vi,vt) ระงับ,กลั้น,อุดจมูก,กลบ,คลุ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่[N] mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count unit: คน
ภาษาแม่[N] mother language, See also: mother tongue, Example: แนวโน้มภาษาแขกในมาเลเซียเปลี่ยนแปลงไป แขกยุคใหม่เริ่มหันหลังให้กับภาษาแม่ของตน และหันมาพูดภาษาที่ใช้ในการศึกษาธุรกิจและระหว่างประเทศแทน, Thai definition: ภาษาที่เรียนเป็นภาษาแรก และสามารถใช้ภาษานี้ได้ดีกว่าภาษาอื่นๆ
วันแม่[N] Mother's Day, Ant. วันพ่อ, Example: วันแม่ของทุกปี ผมจะต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปกราบแม่, Thai definition: วันที่ระลึกถึงพระคุณของแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม
แม่[N] mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
คุณแม่[N] mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
ปิตุภูมิ[N] motherland, See also: fatherland, birthplace, Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ, Example: ขออวยพรทหารทุกคนให้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิโดยสวัดดิภาพ
มารดา[N] mother, Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, มาตา, ชนนี, มาตุ, Ant. บิดา, Example: เด็กมักชอบไปปรึกษาปัญหากับเพื่อนมากกว่าปรึกษาบิดามารดาหรือครูอาจารย์, Count unit: คน, ท่าน
มาตุ[N] mother, Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. ปิตุ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, Notes: (บาลี)
มาดา[N] mother, Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: เด็กไทยควรมีความซื่อสัตย์ กตัญญู มีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามาดา ครูอาจารย์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาตุจฉา[N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless   FR: orphelin de la mère
การประดับมุก[n. exp.] (kān pradap muk) EN: mother-of-pearl inlay   
เคมีบำบัด[n.] (khēmībambat) EN: chemotherapy   FR: chimiothérapie [f]
ครูเลื่น[n. prop.] (khrū Leūn) EN: khru Luen ; Ms Luen ; Mother Luen   FR: khru Luen ; Luen Suntharavathin
คุณแม่[n. exp.] (khun maē) EN: mother   FR: mère [f]
คุณป้า[n.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)   FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.)   FR: grand-mère paternelle (form.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTHER M AH1 DH ER0
MOTHERS M AH1 DH ER0 Z
MOTHER'S M AH1 DH ER0 Z
MOTHERS' M AH1 TH ER0 Z
MOTHERLY M AH1 DH ER0 L IY0
MOTHERING M AH1 DH ER0 IH0 NG
MOTHERLESS M AH1 DH ER0 L AH0 S
MOTHERLAND M AH1 DH ER0 L AE2 N D
MOTHERHOOD M AH1 DH ER0 HH UH2 D
MOTHERCARE M AH1 DH ER0 K EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mother (v) (m uh1 dh @ r)
mothers (v) (m uh1 dh @ z)
mothered (v) (m uh1 dh @ d)
motherly (j) (m uh1 dh @ l ii)
mothering (v) (m uh1 dh @ r i ng)
Motherwell (n) (m uh1 dh @ w e l)
motherhood (n) (m uh1 dh @ h u d)
motherland (n) (m uh1 dh @ l a n d)
motherless (j) (m uh1 dh @ l @ s)
motherlike (j) (m uh1 dh @ l ai k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frau HolleMother Holle [Add to Longdo]
Katzenmutter {f}mother cat [Add to Longdo]
Muttersprache {f}mother tongue [Add to Longdo]
Mutterkomplex {m}mother fixation [Add to Longdo]
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode [Add to Longdo]
Oberin {f}; Oberschwester {f}mother superior; matron [Add to Longdo]
Mutterland {n} | Mutterländer {pl}mother country | mother countries [Add to Longdo]
Mutterplatte {f}; Motherboard {n} [comp.]mother board [Add to Longdo]
Mutter {f} | Mütter {pl} | werdende Mutter {f} | Mutter von drei Kindernmother | mothers | mother-to-be; expectant mother | mother of three [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P) [Add to Longdo]
お袋(P);御袋;お母(iK)[おふくろ, ofukuro] (n) (col) (uk) one's mother; (P) [Add to Longdo]
お母さん(P);御母さん[おかあさん, okaasan] (n) (hon) (See 母さん) mother; (P) [Add to Longdo]
お母様;御母様;お母さま[おかあさま, okaasama] (n) (hon) mother [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
オモニ[, omoni] (n) (See アボジ) mother (kor [Add to Longdo]
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre [Add to Longdo]
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主板[zhu3 ban3, 主板] motherboard (computer) (lit. lord board) [Add to Longdo]
主机板[zhu3 ji1 ban3, 主機板] motherboard [Add to Longdo]
[zhang3, 仉] mother; surname of Mencius [Add to Longdo]
外祖母[wai4 zu3 mu3, 外祖母] mother's mother; maternal grandmother [Add to Longdo]
奶水[nai3 shui3, 奶水] mother's milk; also fig. the hand that feeds you [Add to Longdo]
姥爷[mu3 ye2, 姥爺] mother's father, maternal grandfather [Add to Longdo]
[yi2, 姨] mother's sister; aunt [Add to Longdo]
姨丈[yi2 zhang4, 姨丈] mother's sister's husband; husband of mother's sister [Add to Longdo]
姨夫[yi2 fu5, 姨夫] mother's sister's husband; husband of mother's sister [Add to Longdo]
姨姥姥[yi2 lao3 lao5, 姨姥姥] mother's mother's sister; great-aunt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mauther \Mau"ther\ (m[add]"[th][~e]r), n. [Cf. AS. maeg[thorn] a
   maid.] [Also spelled {mawther}, {mother}.]
   A girl; esp., a great, awkward girl; a wench. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [OE. moder, AS. m[=o]dor;
   akin to D. moeder, OS. m[=o]dar, G. mutter, OHG. muotar,
   Icel. m[=o][eth]ir, Dan. & Sw. moder, OSlav. mati, Russ.
   mate, Ir. & Gael. mathair, L. mater, Gr. mh`thr, Skr.
   m[=a]t[.r]; cf. Skr. m[=a] to measure. [root]268. Cf.
   {Material}, {Matrix}, {Metropolis}, {Father}.]
   1. A female parent; especially, one of the human race; a
    woman who has borne a child.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has produced or nurtured anything; source of
    birth or origin; generatrix.
    [1913 Webster]
 
       Alas! poor country! . . . it can not
       Be called our mother, but our grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I behold . . . the solitary majesty of Crete, mother
       of a religion, it is said, that lived two thousand
       years.                --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. An old woman or matron. [Familiar]
    [1913 Webster]
 
   4. The female superior or head of a religious house, as an
    abbess, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Hysterical passion; hysteria. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Mother Carey's chicken} (Zool.), any one of several species
    of small petrels, as the stormy petrel ({Procellaria
    pelagica}), and Leach's petrel ({Oceanodroma leucorhoa}),
    both of the Atlantic, and {Oceanodroma furcata} of the
    North Pacific.
 
   {Mother Carey's goose} (Zool.), the giant fulmar of the
    Pacific. See {Fulmar}.
 
   {Mother's mark} (Med.), a congenital mark upon the body; a
    birthmark; a naevus.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, a.
   Received by birth or from ancestors; native, natural; as,
   mother language; also acting the part, or having the place of
   a mother; producing others; originating.
   [1913 Webster]
 
      It is the mother falsehood from which all idolatry is
      derived.                 --T. Arnold.
   [1913 Webster]
 
   {Mother cell} (Biol.), a cell which, by endogenous divisions,
    gives rise to other cells (daughter cells); a parent cell.
    
 
   {Mother church}, the original church; a church from which
    other churches have sprung; as, the mother church of a
    diocese.
 
   {Mother country}, the country of one's parents or ancestors;
    the country from which the people of a colony derive their
    origin.
 
   {Mother liquor} (Chem.), the impure or complex residual
    solution which remains after the salts readily or
    regularly crystallizing have been removed.
 
   {Mother queen}, the mother of a reigning sovereign; a queen
    mother.
 
   {Mother tongue}.
   (a) A language from which another language has had its
     origin.
   (b) The language of one's native land; native tongue.
 
   {Mother water}. See {Mother liquor} (above).
 
   {Mother wit}, natural or native wit or intelligence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, n. [Akin to D. modder mud, G. moder mold, mud,
   Dan. mudder mud, and to E. mud. See {Mud}.]
   A film or membrane which is developed on the surface of
   fermented alcoholic liquids, such as vinegar, wine, etc., and
   acts as a means of conveying the oxygen of the air to the
   alcohol and other combustible principles of the liquid, thus
   leading to their oxidation.
   [1913 Webster]
 
   Note: The film is composed of a mass of rapidly developing
      microorganisms of the genus {Mycoderma}, and in the
      {mother of vinegar} the microorganisms ({Mycoderma
      aceti}) composing the film are the active agents in the
      Conversion of the alcohol into vinegar. When thickened
      by growth, the film may settle to the bottom of the
      fluid. See {Acetous fermentation}, under
      {Fermentation}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. i.
   To become like, or full of, mother, or thick matter, as
   vinegar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mother \moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [Shortened from
   motherfucker as a euphemism.]
   1. Same as {motherfucker}. [Vulgar slang]
    [PJC]
 
   2. A person or thing with some exceptional quality, as great
    size or power; as, a grizzly stuck his nose in my tent and
    I grabbed my pistol and shot the mother. [Slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. t. [imp. & p. p. {Mothered}; p. pr. & vb.
   n. {Mothering}.]
   To adopt as a son or daughter; to perform the duties of a
   mother to.
   [1913 Webster]
 
      The queen, to have put lady Elizabeth besides the
      crown, would have mothered another body's child.
                          --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mother
   n 1: a woman who has given birth to a child (also used as a term
      of address to your mother); "the mother of three children"
      [syn: {mother}, {female parent}] [ant: {begetter},
      {father}, {male parent}]
   2: a stringy slimy substance consisting of yeast cells and
     bacteria; forms during fermentation and is added to cider or
     wine to produce vinegar
   3: a term of address for an elderly woman
   4: a term of address for a mother superior
   5: a condition that is the inspiration for an activity or
     situation; "necessity is the mother of invention"
   v 1: care for like a mother; "She fusses over her husband" [syn:
      {mother}, {fuss}, {overprotect}]
   2: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top