Search result for *ระบำ* (72 entries) (0.1717 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ระบำ,-ระบำ-, *ระบำ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นระบำ[V] dance, Example: พอดึกๆ สาวๆ จะเต้นระบำให้คนชมได้ดู, Thai definition: เต้นโดยมีจังหวะลีลาเข้ากับเพลงร้องหรือเพลงดนตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ระบำน. การแสดงที่ใช้ท่าฟ้อนรำ ไม่เป็นเรื่องราว มุ่งความสวยงามหรือความ บันเทิง จะแสดงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ เช่น ระบำนพรัตน์ ระบำกอย ระบำฉุยฉาย. ก. ฟ้อนรำที่แสดงไม่เป็นเรื่องราว มุ่งความสวยงามหรือ ความบันเทิง จะแสดงคนเดียวหรือหลายคนก็ได้.
ระบำปลายเท้า น. การเต้นรำแบบหนึ่งของชาวตะวันตก แสดงเป็น เรื่องราวหรือแสดงเดี่ยวก็ได้, บัลเลต์ ก็ว่า. (อ. ballet).
จับระบำ น. กระบวนรําท่าต่าง ๆ. ก. เริ่มฟ้อนรํา.
บัลเลต์น. ระบำปลายเท้า.
ฟ้อนแพน น. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่ง หรือมากกว่า แต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอิน ประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนลาวแพน หรือ รำลาวแพน ก็เรียก.
ฟ้อนลาวแพน น. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่ง หรือมากกว่า แต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอิน ประกอบคำร้องและดนตรี, ฟ้อนแพน หรือ รำลาวแพน ก็เรียก.
มิ ๒ก. เฉย, ไม่ค่อยพูดจา, เช่น รามสูรได้ยินสิ้นสติลงนั่งมิจะทำกระไรได้. (บทระบำตลก พระราชนิพนธ์ ร.๕).
ร่ายรำ ก. เดินหรือจับระบำไปตามจังหวะดนตรีของละครรำ.
รำลาวแพน น. การจับระบำชนิดหนึ่ง ใช้ผู้แสดงชายหญิงคู่หนึ่งหรือ มากกว่าแต่งกายอย่างไทยภาคเหนือ รำออกท่าหยอกเอินประกอบคำร้อง และดนตรี, ฟ้อนแพน หรือ ฟ้อนลาวแพน ก็เรียก.
ล้อมวง ก. ป้องกันระวังโดยกวดขัน; นั่งหรือยืนเป็นวง เช่น ล้อมวง กินข้าว ล้อมวงจับระบำชาวไร่.
ลูกคู่ น. คนร้องรับต้นเสียง เช่น ลูกคู่ละครร้อง ลูกคู่ละครรำ, คนร้องรับพ่อเพลงแม่เพลง เช่น ลูกคู่เพลงฉ่อย ลูกคู่ระบำชาวไร่, โดยปริยายหมายถึงผู้สนับสนุน เช่น พอนายพูด ลูกน้องก็รับเป็นลูกคู่. ลูกฆ้อง น. ทํานองหลักของเพลงไทยที่โดยปรกติจะบรรเลงด้วย ฆ้องวงใหญ่.
วงน. รูปที่มีเส้นที่โค้งเข้ามาบรรจบกัน ล้อมรอบเป็นขอบเขตสิ่งใด สิ่งหนึ่ง เช่น วงกลม วงรี, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่รวมกัน เป็นหมู่เป็นกลุ่ม เช่น วงราชการ วงดนตรี; ส่วนสัดของมือที่ใช้ใน การรํา, คู่กับ เหลี่ยม คือ ส่วนสัดของขาที่ใช้ในการรํา; ลักษณนาม ใช้เรียกของที่เป็นวง เช่น แหวนวงหนึ่ง หรืออาการที่คนหลาย ๆ คน นั่งหรือยืนล้อมกันเป็นวง เช่น ไพ่วงหนึ่ง ระบำชาวไร่ ๒ วง นั่งล้อมวงกินข้าว ๓ วงหรือการเล่นที่มีคนหลาย ๆ คนร่วมกันเป็น ชุดเป็นคณะ เช่น เครื่องสายวงหนึ่ง แตรวงวงหนึ่ง ดนตรี ๒ วง ประชันกัน. ก. ล้อมรอบ, ทําเครื่องหมายเป็นรูปวงอย่างเอาดินสอ เขียนป็นรูปวงหมายไว้ หรือใช้ด้ายหรือเชือกอ้อมมาบรรจบกัน เช่น วงสายสิญจน์.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางระบำ[n.] (nāng-rabam) EN: ballet dancer ; ballerina ; dancing girl   FR: danseuse [f] ; ballerine [f]
ระบำ[n.] (rabam) EN: dance ; ballet ; stage dance   FR: danse [f] ; ballet [m]
ระบำปลายเท้า[n. exp.] (rabam plāi thāo) EN: ballet ; toe dancing   
ระบำใต้น้ำ[n. exp.] (rabam tāinām) EN: water ballet   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Girlie show (slang ) ระบำโป๊

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ballerina[N] นักเต้นบัลเลต์หญิง, See also: นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง, Syn. ballet dancer
ballet[N] ระบำปลายเท้า, See also: การเต้นบัลเลต์, Syn. toe dancing, choregraphy
ballet dancer[N] นักเต้นระบำปลายเท้า, See also: นักเต้นบัลเลต์, Syn. coryph?e
chorus[N] คณะระบำเพลง
dance[N] การเต้นรำ, See also: ศิลปการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฎศิลป์, Syn. dancing, hop, jig
dance[VI] เต้นรำ, See also: รำ, ร่ายรำ, เต้น, เต้นระบำ, เต้นลีลาศ, เคลื่อนไหวเหมือนเต้นรำ, Syn. prance, hop, jig
dancing[N] การเต้นรำ, See also: ศิลปะการเต้นรำ, การเต้นระบำ, การฟ้อนรำ, การรำ, การร่ายรำ, การลีลาศ, นาฏกรรม, นาฏศิลป์, Syn. dance, hop, jig
fandango[N] การเต้นระบำสเปนแบบสามจังหวะ, See also: ดนตรีสามจังหวะสำหรับเต้นระบำสเปน
folk dance[N] การเต้นรำพื้นเมือง, See also: ระบำพื้นเมือง, การเต้นรำของชาวบ้าน
limbo[N] การเต้นระบำลอดไม้ขวาง
prima ballerina[N] ตัวชูโรงคณะระบำบัลเล่ต์
prima donna[N] นักร้องคณะระบำบัลเล่ต์ที่เป็นตัวชูโรง
stripper[SL] ผู้เต้นระบำเปลื้องผ้า
sarband[N] การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
sarbande[N] การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
schottische[N] การเต้นระบำเยอรมัน, See also: เพลงหรือดนตรีประกอบการเต้นระบำเยอรมัน
strip[VI] ระบำแก้ผ้า, See also: ระบำเปลื้องผ้า, Syn. do striptease
strip[N] การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. striptease
striptease[N] การเต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. strip
striptease[VI] เต้นระบำเปลื้องผ้า, Syn. strip
stripteaser[N] นักเต้นระบำเปลื้องผ้า
toe dance[VI] ระบำปลายเท้า
war dance[N] การเต้นระบำฉลองเพื่อชัยชนะก่อนหรือหลังการรบ, See also: เช่น การเต้นรำของชนพื้นเมืองอเมริกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
belly dance n.ระบำพุง, See also: belly dancer n. นักระบำพุง
cancann. การเต้นระบำเตะขาขึ้นสูง
cooch(คูช) n. ระบำส่วยตะโพกชนิดหนึ่ง
corps de ballet(คอดะบะเล') n. คณะระบำปลายเท้า
dance(ดานซฺ) {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เต้นรำ,เต้นระบำ,กระโดดโลดเต้น ,กระโดดขึ้นลง
danseur(ดานเซอ') n. นักเต้นระบำปลายเท้าหญิง
ecdysiastn. นางระบำเปลื้องผ้า, Syn. stripper
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
grind(ไกรดฺ) {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม่,ถูอย่างแรง,บรรเลงเพลงดังลั่น,กดขี่,เคี่ยวเข็ญ,รบกวน,เสียงฝน,งานหนัก,นักเรียนที่ขยันมากผิดปกติ,ระบำส่ายตะโพก., See also: grindable adj. grindingly adv., Syn. cr
habanera(ฮาบะแน'ระ) n. ระบำชนิดหนึ่งของคิวบา,ดนตรีประกอบการระบำดังกล่าว
hula ###SW. hula (ฮู'ละ ฮู'ละ) n. การเต้นระบำฮาวายที่มีการโบกมือและแขนเล่าเรื่องต่าง ๆ, Syn. hula dance,hula
jazz(แจซ) n. ดนตรีแจ๊ซ,การเต้นรำหรือระบำแจ๊ซ,ความมีชีวิตชีวา,ชีวิตจิตใจ,การพูดเสแสร้ง, See also: jazzy adj.
jota(โฮ'ทา,ฮอ'ทา) n. ระบำสเปนแบบหนึ่งที่มีสามจังหวะ
limbo(ลิม'โบ) n. การเต้นระบำงอตัวลอดไม้ขวาง
mazurka(มะเซอ'คะ) n. การเต้นระบำโปแลนด์จังหวะเร็ว3 จังหวะ,ดนตรีประกอบ
pas seul(พาเซล) n. การเต้นระบำเดี่ยว,การเต้นรำเดี่ยว
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
striptease(สทริพ'ทีช) vi. ระบำเปลื้องผ้า
stripteaser(สทริพ'ทีเซอะ) n. นักระบำเปลื้องผ้า
variation(แว'ริเอ'เชิน) n. การเปลี่ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จำนวนที่เปลี่ยนแปลง,รูปแบบที่เปลี่ยนแปลง,ความคลาดเคลื่อน,การเปลี่ยนแปลงจากวงจรเดิม,ความเปลี่ยนแปลงของวงจรโคจรของดวงดาว,การเต้นระบำเดี่ยว,การผันแปรของสนามแม่เหล็ก,การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเดิม.
vaude ville(วอด'วิล,โวด'วิล) n. ละครเรื่องสั้นและเบ็ดเตล็ด,ละครเพลงและระบำ,เพลงระบำเสียดสี,การแสดงสลับฉาก
war dancen. การเต้นระบำก่อนรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
dance(n) การเต้นรำ,การดิ้น,การลีลาศ,การฟ้อนรำ,การเริงระบำ
dance(vi) เต้นรำ,ดิ้น,ลีลาศ,ฟ้อนรำ,เริงระบำ
strip(n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน

Are you satisfied with the result?

Go to Top